Detox

Kroppen kan behöva hjälp med att rensa ut gifter och slaggämnen som
inte hör hemma i kroppens system. T.ex. när kroppen har varit utsatt för
tungmetaller som kvicksilver från amalgam.

Ultra Binder och Clear Way Cofactors från Quicksilver Scientific är två unika produkter
som stärker kroppens eget reningssystem bl.a. glutationssystemet, och verkar mot
oxidativ stress, miljögifter samt binder tungmetaller.