Superfoods & fettsyror

Kroppen kan inte på egen hand producera fettsyror, utan likt andra vitaminer är detta
en byggsten som människan måste få i sig genom kosten. Fettsyror har en mängd vikt-
iga funkitioner för vår hälsa. 
De bidrar till energi, skyddar cellerna, främjar hormonsy-
stemets funktion och 
kroppens förmåga att hantera stress. Fettsyror kan även bidra till
att motverka hjärt-kärl-
sjukdomar, främja tarmhälsan och det mentala välmåendet.