D-asparaginsyra

Är en icke essentiell aminosyra. Den finns i centrala nervsystemet 
och i reproduktiv/hormonell vävnad (R). Den används inte för att 
bygga protein. Istället spelar den stor roll för frisläppande av horm-
oner i kroppen.

 

D-asparaginsyra kan öka hormoner i hjärnan, som leder till testoste-
ronproduktion. Den påverkar i ökade nivåer av testosteron. Därför
kan D-Asparaginsyra användas vid infertilitet hos män (R), (R).

 

Hormoner

 

Det finns studier som visar att D-asparginsyra har en funktion i 
utvecklingen av nervsystemet och regleringen av hormoner (R). 
D-asparaginsyra kan enligt studier, påverka Hypotalamus-hypofys-
gonadala (HPG) Axeln som styr de reproduktiva organen (R).

 

D-asparginsyra stimulerar produktionen av hormoner som test-
osteron, progesteron, luteiniserande hormon(LH), oxytocin, prolaktin,
tillväxthormon och andra hormoner som är involverade i muskel-
utveckling, reproduktion, och blodtryck (R).

 

D-asparginsyra kan användas för att mäta kvinnors fertilitet. I en
studie på människor visades det att koncentrationer av D-aspargin-
syra i Follikulär vätska 
(den vätska som omger ägget och granulo-
sacellerna i äggstocksfollikeln (R) minskar vid åldrande.

 

Det tyder på att D-asparginsyra är kopplat till lägre kvalitépå äggen 
och färre graviditeter hos kvinnor (R).

 

Hjärna och nerver

 

D-asparginsyra är viktig för hjärnas och nervsystemets utveckling 
och kommunikationen mellan nerverna. 

 

D-asparginsyra  är en neurotransmittor. Den hjälper till att skapa 
och utveckla nervsignaler, stimulera nya hjärnkopplingar, lagra minne 
och bidra till inlärning, visar studier av möss (R).

 

I studier på möss har det kommit fram, att höga nivåer av D-aspargin-
syra vid födseln leder till en korrekt utveckling av hjärnan och bidrar
till bildandet av nerver (R).