L-asparagin

D-Asparaginsyra Är en icke essentiell aminosyra.
Den
finns i centrala nervsystemet och i reproduk-
tiv/hormonell
vävnad. (RDen används inte för
att bygga protein. Istället 
spelar den stor roll för
frisläppande av hormoner 
i kroppen.

D-Asparaginsyra kan öka hormoner i hjärnan,
som
påverkar. testosteronproduktionen. Därför
kan D-
Asparaginsyra användas vid infertilitet 
hos män. (R),(R)Hormoner

Det finns studier som visar att D-Asparginsyra har en
funktion i utvecklingen och regleringen av hormoner.
(R) D-Asparaginsyra kan enligt studier, påverka Hypo-
talamus-hypofys-gonadala
 axeln (HPG) som styr de
reproduktiva organen. (R)D-Asparginsyra stimulerar produktionen av hormoner
som testosteron, progesteron, luteiniserande hormon
(LH), oxytocin, prolaktin, tillväxthormon och andra
hormoner som är involverade i muskelutveckling,
reproduktion, och blodtryck. (R)

D-Asparginsyra kan användas för att mäta kvinnors
fertilitet. I en studie på människor visades det att
koncentrationer av D-Asparginsyra i follikulär vätska
(den vätska som omger ägget och granulosacellerna 
i äggstocksfollikeln  minskar vid åldrande. (R) Det tyder 
på att D-Asparginsyra är kopplat till lägre kvalité på 
äggen och färre graviditeter hos kvinnor. (R)


Hjärna och nerver

 

D-Asparginsyra är viktig för hjärnas och nervsystemets
utveckling och kommunikationen mellan nerverna. D-
Asparginsyra är en neurotransmittor. Den hjälper till att
skapa och utveckla nervsignaler, stimulera nya hjärnkopp-
lingar, lagra minne och bidra till inlärning, visar studier av
möss. (R),(R)


I studier på möss har det kommit fram, att höga nivåer av
D-Asparginsyra 
vid födseln leder till en korrekt utveckling
av hjärnan och bidrar till bildandet av nerver. (R)

 

Relaterade produkter

Amino 29 

Med 29 olika aminosyror