L-glutaminsyra

Glutaminsyra och glutamat benämns ofta som samma
ämne av kemister. Ämnena har nästa exakt samma bet-
eende och funktion. (R)

Den enda skillnaden är att glutamat har en väteatom 
mindre än glutaminsyra. (R)

I kroppen existerar glutaminsyra nästa alltid som glutamat, 
då förutsättningarna i kroppen främjar strukturen som en 
färre väteatom. (R)

L-Glutaminsyra/Glutamat och glutamat salt, Monosodium
glutamate (MSG)* 
är inte samma sak. MSG är en syntetisk
reproduktion av naturlig glutamat. MSG används som smak-
förstärkare i vissa livsmedel. Studier visa att MSG påverkar
hälsan negativt. (R)

 

L-Glutaminsyra (glutamat) är en icke-essentiell aminosyra. 
och är en av de mest förekommande aminosyrorna i kroppen. 
De högsta koncentrationerna finns i hjärnan och musklerna.
(R),(R)

 

L-Glutaminsyra är en stimulerande och utförande aminosyra i
hjärnan och ryggmärgen, som ökar aktivering av neuroner
i det centrala nervsystemet. Den behöver vara i balans då
för mycket av den kan leda till neurologiska och mentala
sjukdomar. (R)

 

L-gGutaminsyra spelar en viktig roll i energiproduktionen
och proteinsyntesen. (R),(R)

 

Hjälper hjärnfunktionen

 

Glutamat är en av de viktigaste neurotransmittorerna för
hjärnans funktion. (R) Nästa alla stimulerande neuroner i
hjärnan och ryggmärgen (centrala nervsystemet) är kopp-
lade till glutamat. (R)

 

Glutamat skickar signaler till hjärnan och genom kroppen.
Den hjälper kognitiva funktioner, minne, inlärning och andra
hjärnfunktioner. (R)

 

L-glutaminsyra är en icke essentiell aminosyra som inte korsar
blod-hjärnbarriären och måste skapas inne i hjärncellerna av
L-glutamin eller andra förelöpare. (R)

 

L-glutaminsyra spelar en viktig roll vid hjärnans utveckling (R).
Hjärnan behöver glutamat för att bilda minnen. (R

 

Låga nivåer av glutamat kan orsaka problem i hjärnan. 
Det kan leda till psykiska sjukdomar (R). Vid schizofreni 
hos vuxna har forskare hittat låga nivåer av glutamat
jämfört med hos friska personer (R). 

 

Få metabotropa glutamatreceptorer*1 typ 5 visar på
försämrad utveckling av hjärnan hos patienter med
epilepsi. (R). 

 

Forskning pekar på att låg utsöndring av glutamat kan
orsaka autismspektrumtillstånd hos möss. (R)

 

L-leucin ökar mängden L-glutaminsyra inträde i hjärnan,
det kan öka och återställa hjärnfunktionen efter hjärnskada
visar studier på råttor. (R)

 

Den har visat sig hjälpa intelligensen, tankarna, mental
skärpa och sinnesstämning. Den har använts vid behand-
ling av Parkinsons sjukdom, trötthet, schizophrenia, mus-
keldystrofi*2, intellektuell funktionsnedsättning. (R

 

*1 Cellyteproteiner som binder glutamat och som genom
G-proteiner påverkar sekundära budbärarsystem. (R) De
påverkar cellens intracellulära maskineri och metabolism. (R)

 

*2 Muskeldystrofi - En recessiv muskelsjukdom,
orsakad av oförmåga att syntetisera dystrofi. 

 

Bildning av L-glutamin och GABA

 

L-glutaminsyra ingår i en cykel där den kan omvandlas
till L-glutamin och GABA. Den använder och omvandlar 
överskott av ammoniak, (en restprodukt från ämnes-
omsättningen) och omvandlar den till L-glutamin. (R)

 

Forskare menar att denna omvandling är viktig för
hjärnans avgiftning och för cellernas funktion. (R)

 

Förelöpare till GABA

 

Kroppen använder L-glutaminsyra för att producera neuro-
transmittorn GABA, som är en förhindrande och lugnande 
aminosyra. (R)

 

Den spelar en viktig roll för inlärning och muskelsamman-
dragning. GABA hjälper till att motverka ångest och oror
och främjar sömn. (R) GABA som är dämpande hjälper till
att balansera L-glutaminsyra som är stimulerande.

 

Låga nivåer av GABA kan ge symptom av despression,
emotionell instabilitet, ångest och mani. (R),(R) Studier
visar att låga nivåer av GABA och glutaminsyra
ledde till aggressivt beteende hos möss. (
R)

 

Transporterar kalium 

 

L-glutaminsyra antas hjälpa att transportera kalium
genom hjärnblodbarriären och in i spinalvätskan
(rygg-märgsvätskan). (R)

 

Citronsyracykeln och kolhydratomsättningen

 

L-glutaminsyra ingår som en länk i citronsyracykeln
och är viktig för kolhydratomsättningen. (R
Den behövs
också för omsättningen av de grenade aminosyrorna.
 

 

Hjärtat

 

Forskning visar att L-glutaminsyra kan sänka blodtrycket. (R

 

L-glutaminsyra kan vara användbar för att skydda hjärtat hos 
patienter med hjärtsjukdom. (R

 

Avgiftar muskelceller 

 

L-glutaminsyra kan avgifta muskelceller. Vid fysisk aktivitet 
leder till ökade nivåer av ammoniak i muskelcellerna, det 
saktar ner återhämtning av musklerna. Glutaminsyra kopplas 
till ammoniak för att bilda L-glutamin. (R

 

Immunförsvaret

 

Glutamatreceptorer finna på immunceller (T-celler,
B-celler, makrofager och dendritiska celler) som visar
på att glutamat spelar en roll i det ospecifika och
specifika immunförsvaret. (R

 

L-glutaminsyra ökar regulatoriska T-celler och kan ha
en skyddande roll vid inflammatoriska och degenerativa
neurologiska sjukdomar. (R),(R)

 

Vid labbstudier där B-celler tillsattes L-glutaminsyra 
producerade mer IgG och IgE antikroppar. (R)

 

L-glutaminsyra har främjande effekter på friska celler,
cancerceller och autoimmuna patogena T celler. (R)

 

Benhälsa

 

L-glutaminsyra är viktig för benstommens tillväxt och
motverkar utvecklingen av celler som bryter ner ben-
stommen. (R)

 

Tarmfunktionen

 

L-glutaminsyra från naturliga råvaror ej syntetisk glutamat
(MSG) (R) är en huvudsaklig energikälla för tarmcellerna
och är en viktig del i omsättningen av aminosyror i tarmen.
(R

 

L-glutaminsyra kan trigga matsmältningssystemet, genom
att aktivera vagusnerven via utsöndring av kväveoxid och
serotonin i tarmen.

 

Genom att öka serotoninnivåerna simulerar L-glutaminsyra 
tarmrörelserna. Den ökar också kroppsvärmen och energi-
produktionen vid födointag. (R

 

Det krävs L-glutaminsyra för produktionen av antioxidanten
glutation och bidrar därför till en frisk tarmslemhinna,
mucosa. (R),(R)

 

L-glutaminsyra skyddar tarmslemhinnan från H.Pylori och
icke-steroida och antiinflammatoriska mediciner. (R),(R)

 

L-glutaminsyra och L-arginin förbättrade tarmrörelsen och
motverkade tarmdysfunktion hos hundar och råttor,
visar studier. (R).

 

Viktigt med balanserade nivåer

 

Det är viktigt att ha en balanserad mängd av L-glutaminsyra
i kroppen, inte för låg och inte för hög. Är L-glutaminsyra i
balans har den flera positiva egenskaper för hälsan. (R),(R),
(R),(R)

 

Samspelet mellan den lugnande amonosyran GABA och L-gluta-
minsyra som är aktiverande, viktig. De kan balansera varandras 
egenskaper. (R),(R),(R),(R) För höga mängder glutaminsyra
kan ha flera negativa effekter på hälsan (R),(R),(R),(R),(R), 
(R),(R),(R),(R),(R)

 

Glutamat salt, Monosodium 
glutamate (MSG)

 

Glutamat salt*, Monosodium glutamate (MSG) bidrar till 
inflammation, viktuppgång, typ 2 diabetes. MSG förstör 
också levervävnaden och leder till fibros. 

 

Den kan ge fettlever (ej orsakad av alkohol) och cellför-
ändringar som är förstadium till cancer. (R) MSG kan 
leda till infertilitet hos kvinnor. (R). 

 

MSG kan också orsaka onaturligt förhöjda nivåer av fritt
glutamat och GABA, i hjärnan, vilket kan leda till kramper 
och beteendeförändringar. (R)

 

En studie visar att ett intag av 150 µg (3% av en tsk) är
tillräckligt för att ge huvudvärk, högt blodtryck, och att 
göra ansiktsmusklerna mer känsliga. (R)