L-glutation

 

L-glutation är en tripeptid och kan bildas av kroppen och är
därför icke-essentiell. Den bildas av 3 aminosyror, L-cystein, 
glutaminsyra och L-glycin. Selen är en strukturell medfaktor 
till glutation och ingår i antioxidant-enzymkomplexet, glut-
ation peroxidas (R), (R*1).

 

Likt L-glutamin är Glutation tillståndsberoende och kan till-
föras vid stress, oxidativ stress, tungmetallförgiftning och
sjukdomstillstånd (R*1).

 

Glutation är viktig för upptaget av andra aminosyror och 
transporterar dem genom cellmembranen (R), (R*1). 

 

Antioxidant 

 

L-glutation finns också i cellerna och är deras viktigaste
antioxidant. Den eliminerar fria radikaler och fördröjer
därför åldrandet. (R), (R*1), (R).

 

L-glutation är den mest betydande antioxidanten av
aminosyrorna (R*1).

 

För att antioxidanter som C- och E-vitamin ska kunna
fungera effektivt kroppen, behövs L-glutation i tillräck-
liga mängder (R*1), (R).

 

L-glutation skyddar också mot strålning (R*1).

 

Åldrande och sjukdom 

 

L-glutation bromsar åldrande då den bland annat minskar
fria radikaler 
(R). 

 

Den är viktig för hur generna påverkas och det yttrar sig. 
Genom att mäta glutationsnivåerna kan man bedöma den
biologiska åldern och immunförsvarets effektivitet (R*1),
(R), (R), (R).

 

Det finns en stark koppling mellan låga blodvärden av
L-glutation och de flesta kroniska sjukdomar som har
studerata (R*1).

 

L-glutation förebygger kroniska sjukdomar, sänker för-
höjda kolesterolvärden och blodtryck och leder till ett
lägre BMI-värde (R*1).

 

Brist på L-glutation manifesteras i ökad mottaglighet
för oxidativ stress, vilket antas vara involverat i de-
generativa sjukdomar som cancer, Parkinson och
Alzheimer (R), (R).

 

Studier visar på låga nivåer av L-glutation hos pat-
ienter med depression (R), (R).

 

Stärker immunförsvaret och cellerna 

 

L-glutation stärker immunförsvaret och optimerar makro-
fagernas och lymfocyternas funktioner. Den stabiliserar
mitokrondriemembranen. L-glutation är viktig för bildan-
det av röda-och vita blodkroppar (R). 

 

Förebygger cancer  

 

L-glutation är tumörhämmande. L-glutation har visat
sig kunna omvandla cancerceller till friska celler, eller 
påskynda apoptos som gör att cancerceller självdör 
snabbare, vid försök på djur (R*1).

 

L-glutation påverkar delningen och överlevnad av cancer-
celler. Brist på L-glutation till ökad skada från oxidativ 
stress som är inblandad i utvecklingen av cancer (R), (R).

 

Forskare har hittat en koppling mellan ökat intag av L-
glutation och minskad risk 
för mun- och strupcancer
(R) (R).

 

Avgiftande

 

L-glutation är en svavelbärande aminosyra och avgiftar
kroppen från tungmetaller, som kvicksilver, bly, arsenik
och kadmium. 

 

L-glutation binder giftiga kemikalier och avgiftar levern. 
Den är en huvudkomponent i fas 2 av leveravgiftning (R), 
(R*1). 

 

Den skyddar mot alkoholskador, bilavgaser och cigarettrök 
(R*1).

 

IBS

 

L-Glutation har potential att läka tarmen enligt studier.
Patienter med IBS har minskad aktivitet av enzymer 
involverade i glutationsyntesen och lägre nivåer av 
L-cystein (förelöpare) (R). 

 

Glutationperoxidas är ett viktigt enzym för en normal
förnyelse av tarmväggen (R).

 

L-glutation skyddar mucosan i tarmen. Studier indikerar 
att L-glutation kan agera skyddande av tarmväggen, 
som vid försvagning kan leda till en läckande tarm (R).

 

Andningsbesvär

 

En studie visar att låga nivåer av L-glutation ökade
inflammation och orsakade astma. Studien visade
även att ökade nivåer minskade inflammation och
astma (R), (R).

 

Oxidativa skador kan orsaka lungsjukdomar, vilket är
kopplat till låga nivåer av L-glutation (R).

 

Tillskott av L-glutation kan minska oxidativ skador på
lungor och minska risken för lungsjukdom (R). 

 (R*1) Wilhelmsson Peter, Näringmedicinska Uppslagsboken, 2006. s. 567-568.