L-Leucin

 

L-Leucin är en grenad essentiell aminosyra. Den är
viktig för ämnesomsättningen och betydelsefull för 
energiproduktionen vid stress, fysiska påfrestningar
som träning, precis som de andra grenade amino-
syrorna 
L-Valin och Isoleucin. (R


L- Leucin finns i de flesta kroppsvätskor och vävnader.
I cellen finns L-Leucin främst i mitokondrierna (R). 
L-Leucin som påverkar olika fetter i kroppen och är en 
viktig komponent i olika former av protein, speciellt i 
muskelprotein. Den är betydelsefulkloch för bildningen 
av hemoglobin. (R), (R*)

 

Muskler, benvävnad, vävnad

 

De grenade aminosyrorna, speciellt L-Leucin bidrar till ökad
proteinbildning. (R
L-Leucin främjar reparation och tillväxt
av muskler, benvävnad, produktionen av tillväxthormoner,
och sårläkning. L-Leucin hindrar också nedbrytande av
muskelprotein efter trauma eller svår stress. (R),(R),(R)

 

Grenade aminosyror motverkar muskeltrötthet och ömhet i
musklerna då de stödjer omsättningen av protein och hjälper
uppbyggnaden av protein. (R),(R),(R) L-Leucin är extra viktig
då den krävs för att bygga upp muskulaturen och andra protein-
strukturer i kroppen (R*).

 

De mesta av L-Leucinet i födan används som energi i musku-
laturen hos dem som tränar hårt (R*). Vid operationer, infek-
tioner, feber och svält förbrukas de grenade aminosyrorna
speciellt L-Leucin i större utsträckning än andra aminosyror. (R)

 

Energiproduktion
och blodsocker

Nivåerna av insulin i blodet kan öka genom L-Leucin.
Högre insulinnivåer ökar upptaget av glukos i cellerna.
Det främjar energiproduktionen, visar studier på djur. (R)

Att L-Leucin hjälper till att reglera blodsockret och
stimulera frisläppandet av insulin bidrar i sin tur prot-
einsyntesen och hindrar nedbrytningen av protein.
(R)

L-leucin ökar energiproduktionen, genom den bryts ner 
till två molekyler acetoacetat och acetyl-CoA och som 
används för att bevara energi i kroppen (R).

 

(R*) Nylander Magnus, Medicine Doktor, Näringslära

en utbildning från Hälsokraftakademien. s.1 78-179