L-Serin

 

L-serin är en icke-essentiell aminosyra som skapas ur aminosyran
L-glycin. Den är också en förelöpare till L-glycin och L-cystein
(R).

 

För att L-serin ska kunna produceras i kroppen behövs tillräckliga 
mängder av vitamin B och folsyra (R). L-serin har många olika 
funktioner. Den är viktig för hjärnan, psykiskt mående, det centrala 
nervystemet, celluppbyggnad och muskelmassan (R), (R).

 

Friskt immunsystem

 

L-serin bidrar till produktionen av *immunglobuliner och antikroppar,
vilka är viktiga för för ett frisk immunsystem.
(R).

 

L-serin hämmar ett överaktivt immunförsvar, något som skulle kunna
hjälpa till vid autoimmuna sjukdomar (R*).

 

Tryptofan och Serotonin

 

L-Serin är viktig för kroppens tillverkning av tryptofan, som produ-
cerar serotonin, vilket påverkar sinnesstämning, matsmältning och
sömn
(R).

 

Tryptofan som är en essentiell aminosyra som används vid 
bildandet av serotonin och kan i sin tur inte produceras utan 
L-serin (R), (R).

 

Hjärnan-ALS, Kronisk
trötthetssyndrom, nervsjukdom

 

Då L-serin omsätts (metaboliseras) producerar den fosfolipider
och kolin, vilka är viktiga för hjärnan (R*).

 

Fosfolipider är nödvändiga för att skapa varje cell i kroppen.
L-serin skapar också etanolamin och sarkosin, vilka precis som
fosfolipder och kolin, har betydelse för cellmembranens stabilitet
och för bildandet av neurotransmittorer (R*), (R).

 

L-serin är involverad i RNAs och DNAs funktioner (R), (R) och kan
konverteras till D-Serin som stimulerar nervsystemet och är viktig
för kommunikation hos cellerna i hjärnan (R).

 

Inom forskningen undersöks L-serin som behandling av hjärnsjuk-
domar som ALS, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers sjukdom
(R).

 

En studie visade att ett intag av L-Serin i 6 månader bromsade sjuk-
domsförloppet hos ALS patienter (R).

 

I celler hindrade L-Serin aktiviteten av felaktiga aminosyror som är 
involverade i utvecklingen av ALS (R), (R).

 

Enligt en studie kan L-serin minska symptom vid ärftliga sensoriska
och autonoma nervsjukdomar typ 1, hjärnsjukdomar som orsakar
känselbortfall i armar och ben
(R).

 

L-serin förefaller kunna minska symptomen vid Kronisk trötthets-
syndrom (CFS) enligt en studie, där patienter behandlats i 15 veckor 
med L-serin (R). 

 

Tarm

 

Forskning tyder på att L-serine kan motverka dysfunktion i tarmen,
minska diarré, minska inflammation och oxidativ stress (R).

 

Tillskott av L-serin kan motverka kolit. L-serin kan påverka tarmfloran
och tarmens funktion positivt. Forskare tror att L-serin kan var viktig
för tarmfloran 
och dess omsättning i tarmen (R).

 

Kreatin/muskelmassa 

 

L-serin ökar nivåerna av kreatin som ökar muskelmassa i kroppen (R), (R).

 *2. (R*) Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinska uppslagsboken 2006, s. 589.