L-Teanin för välbefinnande, avslappning och fokus

 
 Uppskattad lästid: 1 minut + 50 sekunder
 

 

L-teanin är en aminosyra som främst finns i teblad och
fungi. (R) Den är känd för att lugna ner kroppen och för-
bättra
sömnen. Den ger även fokus och energi. L-Teanin
ökar dopamin och har positiva effekter vid depression
och sänker stressnivåerna i kroppen. 
Den är också en
antoxidant som främjar immunförsvaret och skyddar
hjärtat. (R)

 

1) Ger energi och skärpa

 

Stressens effekter kan motverkas med hjälp av L-Teanin, 
som även bidrar till klarare tankar. (R*) Den skapar alfa-
vågor i hjärnan, som ger ett vaket men avslappnat till-
stånd. Vid låga doser, kan L-Teanin ha en stimulerande
funktion och öka energi och fokus. (R)

 

L-Teanin hjälper till att förbättra minne och uppmärksam-
het. (R),(R),(R) Studier visar att L-Teanin och grönt te för-
bättrar minne och fokus vid kognitiva försämringar. (R)
L-Teanin förbättrar reaktionsförmågan.(R)

 

2) Ökar sömnkvalitén

 

L-Teanin lugnar ner hjärnan och kroppen, samt sänker 
blodtrycket. (R) L-Teanin har en förmåga att inte medföra 
sömnighet dagtid, utan verkar förstärka kroppens dygnsrytm.
Den kan därför användas både dagtid och kvällstid.
 (R)

 

Vid studier av personer med ADHD som tog L-teanin,
framkommer det att personernas sömnkvalitet förbättrades
och de hade färre uppvaknanden under natten. (R),(R)

 

 

 

3) Dämpar stressreaktioner 

och minskar ångest

 

L-teanin har stor betydelse i tillverkningen av GABA,
en hämmande neurotransmittor, som lugnar kroppen
och ökar ditt välbefinnandet. (R*) L-teanin minskar
därför ångestsymptom och ökar avslappningen. 
(R),(R),(R

 

Studier visar att L-teanin minskar stresssymptom,
samt sänker hjärtfrekvenser och blodtrycket. (R),(R)

 

4) Postiv effekt vid depression

 

L-Teanin ökar produktionen av dopamin en signalsubstans 
som är viktig för belöningssystemet, motivation, känslor 
och motorik bland annat. L-Teanin har därför en antide-
pressiv effekt. (R),(R),(R)

 

L-Teanin har positiva effekter vid depressiva symptom, 
ångest, sömnsvårigheter och kognitiva försämringar
hos patienter med depressionssjukdomar, visar
forskning. (R

 

Ett högre intag av grönt te som innehåller L-teanin,
har visat sig ha positiva effekter vid psykisk ohälsa. (R)

 

Studier av djur som utsatts för kronisk social stress, visar 
att tillskott av L-Teanin lindrar depression, förkortat liv, 
förtvining av hjärnan och oxidativ skador på DNA. (R)

 

Vid depression kan aktiviteten hos Glutamatreceptorerna
vara störd. L-Teanin har en förmåga att aktivera Glutamat-
receptorerna. (R)

 

 

 5) Bra för immunförsvaret

 

L-Teanin minskar produktionen av IgE och hitamin-
utsöndring från mastceller. Därför kan L-Teanin vara
aktuell vid behandling av allergier menar forskare.
(R),(R)

 

L-Teanin påverkar immunförsvaret positivt. Den har
visat sig bromsa nedbrytningen av immunförsvaret
orsakat av högt kortisol vid uthållighetsträning. (R),(R

 

Studier visar att L-Teanin förhindrar influensa och 
förkylning. (R),(R),(R)

 

L-Teanin lindrar inflammation och främjar läkning
efter kirurgi. (R),(R)

 

 

6) Skyddar hjärta och kärl

 

L-Teanin minskar högt blodtryck, enligt djurstudier (R),(R)
och förbättrar funktionen hos blodkärlen, genom att öka 
produktionen av kväveoxid. (R),(R

 

Den förhindrar också lipidperoxidering hos LDL kolesterol, 
vilket minskar risken att artärerna förhårdnas. (R)

 

7) Är en oxidant

 

L-teanin i te har visat sig ha antioxidativa effekter. (R)
Studier visar att beroende på dosering kan L-teanin 
minska oxidativa skador och stoppa inflammation. (R)

 

L-teanin kan återställa levercellers antioxidantförmåga
och kan därmed förhindra leverskador. (R)

 

 


8) Positiv effekt vi

behandling av cancer

 

L-Teanin främjar cancermediciners egenskaper att motverka
tumörer. (R),(R) Den motverkar också att toxiciteten hos dessa
mediciner påverkar frisk vävnad. (R),(R),(R) L-Teanin
minskar tillväxt av lever-och lungcancerceller visar forskning.
(R),(R)

 

*R - Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag