L-treonin


L-treonin är en essentiell aminosyra och är en viktig beståndsdel
i de proteiner som finns i tandemalj, kollagen, elastin och ben (R),
(R*1). Det är en viktig aminosyra för matsmältning, nervsystemet,
porfyrin och fettmetabolismen. L-treonin bryts ner till glukos och
aminosyrorna L-glycine och L-serine (R), (R*2).

 

Fettmetabolismen 

 

L-treonin är ett lipotroft ämne som bidrar till att förebygga
fettinlagring i levern (R*1), (R*2).

Matsmältning 

 

L-treonin är viktig för en fungerande matsmältning och mag-
tarmfunktion. Den är användbar vid tarmsjukdomar och
matsmältningsbesvär (R), (R*2).

 

Immunförsvar 

 

L-treonin främjar immunförsvaret och bidrar till tillväxt av
tymuskörteln (R). Djurstudier visar att den stimulerar immun
försvaret och är ett viktigt näringsämne för tymuskörteln 
(R*2.)

 

Psykisk hälsa

 

L-treonin kan användas för att motverka ångest depression
och mani (R), (R*2). Låga nivåer av L-treonin är kopplade
till depression (R*1), (R*2). 

 

Nervsystemet - L-treonin är viktig för nervsystemet och påverkar 
neurologiska funktioner. Den har visat sig användbar i behandling 
av genetiska spastiska sjukdomar och Multiple Skleros, MS (R).

 

(R*1) s.184 Nylander Magnus, Medicine doktor, 

Näringslära en utbildning från hälsokraftakademien.

 

(R*2) Wilhelmsson Peter, Näringmedicinska Uppslagsboken, 2006. s. 479.