L-tyrosin

L-Tyrosin är en icke-essentiell aminosyra som bildas
ur aminosyran L- Fenylalanin. Tillräckliga nivåer av
L-Tyrosin 
behövs för att bildning av sköldkörtelhorm-
oner. 
L-Tyrosin främjar neurotransmittorernas funk-
tioner i hjärnan och är ett förstadium till många krop-
ps
egna ämnen bl.a. katekolaminer, dopamin, melanin,
och coen
zym Q10. Hud- och hårpigmentet melanin 
härstammar ur L-tyrosin. (R*)


Förelöpare till neurotransmittorer


L-Tyrosin som är en byggsten för proteiner används främst
i hjärnan som en förelöpare till neutransmittorerna dopamin,
noradrenalin och adrenalin (katekolaminer), som används
för olika kognitiva funktioner. (R)

Studier visar att kroppen vid behov kan höja nivåerna L-Tyro-
sin 
till viss nivå för att producera mer av katekolaminerna, då
kroppen behöver dem, vid. t.ex. stress. (R)


Ökar nivåerna av dopamin i hjärnan 


L-Tyrosin ökar nivåerna av dopamin, vilket påverkar belönings-
centrat, välbefinnande, minne och motoriken, samt motverkar
depressiva symptom (R), (R) Tillskott av L-Tyrosin ökar nivåerna
av dopamin i hjärnan när behov finns, enligt studier på djur. (R)


Byggsten av sköldkörtelhormoner


Sköldkörtelhormonerna kontrollerar energiproduktionen i kroppen
och hjälper till att reparera och förnya skadade celler, samt ökar
motståndskraften mot kronisk stress. (R)

Forskning gjorda på djur, visar att det finns en koppling mellan
brist på 
L-Tyrosin och låga och nivåer av sköldkörtelhormonerna
T3 och T4. (R

Studier visar att det neuroendokrina systemet spelar en viktig 
roll vid kronisk stress och att tillskott av L-Tyrosin har terapeut-
iska effekter. (R)

Vid konstant stress minskar nivåerna av T3 och T4 sköldkörtel-
hormonerna, visar forskning på råttor. Tillskott av L-Tyrosin ökar
nivåerna av neurotransmittorn noradrenalin. Studierna visar att
det ökar utsöndring av sköldkörtelhormoner, förbättrar kognitiv
funktion och främjar ämnesomsättningen. (R)

 

Minnet


Studier visar att L-tyrosin kan återställa specifika kognitiva
resurser som används för hjärnans arbetsminne. (R),(R)
Speciellt då kroppen kände av kritiskt låga nivåer av
dessa kognitiva resurser. (R)

Stress och psykisk hälsa


L-Tyrosin är en förelöpare till noradrenalin. Stress minskar
nivåerna av noradrenalin i hjärnan (R). Tillskott av L-tyrosin
kan enligt studier på råttor, bevara nivåerna av noradrenalin
vid svår stress (R) och gör att deras beteende inte påverkas
negativt av stressen. (R)


Olika studier visar att L-tyrosin hjälper mot en viss typ av de-
pression hos en del patienter. (R),(R),(R) Det finns studier som
visar att L-Tyrosin hjälper vid framförallt depressiva symptom
hos patienter som har låga nivåer av dopamin och noradrenalin. (R)

 

L-Tyrosin är essentiell för mentala funktioner och pyskiskt väl-
befinnande.Den har därför ofta används vid depression och
för att stimulera sexualfunktionen.

 

L-Tyrosin är effektiv för att minska stress, ångest och att öka
den mentala skärpan. 
Studier visar att när tillskott av L-tyrosin
intas vid påfrestande väderförhållanden och kyla, förbättrades
sinnesstämningen genom att sänka intensiteten av de symtom
kroppen fick genom kyla och lägre syrenivåer. (R)

 

Vid hårda väderförhållanden på vintern förbättrar tillskott av
L-Tyrosin sinnesstämningen mer än under sommaren. (R),(R)

 

 

R* - Nylander Magnus, Medicine Doktor, Näringslära en utbildning
från Hälsokraftakademien. s.184