L-valin

L-valin är en essentiell grenad aminosyra som bidrar till ökad
energi, uthållighet och muskeltillväxt (R*3). L-valin är en före-
löpare i penicillinets biosyntes (R). Brist på L-valin yttrar sig
genom neurologiska defekter i hjärnan (R).

 

Energi 

L-Valin är en glykogen aminosyra som bidrar till energi,
bl.a. ökad mental skärpa, muskelkoordination och känslo-
mässigt lugn.

 

Den är liksom de andra två grenade aminosyrorna L-Leucin 
och Isoleucin, viktig för människans överlevnad och är invo-
lverad i stresshantering, energi och muskeluppbyggandet. 
L-valin går i det metabola nätverket främst till kolhydrater (R). 

 

Muskeltillväxt 

 

L-valin främjar muskeltillväxt och reparation av vävnad (R). 
L-valin finns till stor del i musklerna och krävs för normal-
isering av kvävebalansen (R). 

 

Kvävebalansen är kopplad till kroppens tillgång till protein 
och förmåga att bygga muskler. En del av proteinet består 
av kväve. Det utsöndras via via svett, urin, avföring, döda 
hudceller. 

 

När kroppen har god tillgång till protein och ett överskott av
kväve i förhållande till vad som utsöndras, sker en uppbyggn-
adsfas i kroppen, anabolism och vid underskott, katabolism,
vid t.ex trauma, svält eller infektion bryts proteinet ner (R*2).

 

Levershälsa

 

L-valin har visat sig användbar vid en leversjukdom. Studier 
på djur har visat att L-Valin kan ha möjlighet att förhindra 
fettlever (R)

 

(R*1).  Nylander Magnus, Medicine doktor, 
Näringslära en utbildning från hälsokraftakademien.

 

(R*2)  Olsson Pontus, Periodvis fasta för en hälsosam livsstil :
viktminsknings- och fettförbränningsprogram
2018.

 

(R*3) Wilhelmsson Peter, Näringmedicinska Uppslagsboken, 2006. s. 440.