N-acetylcystein


N-acetylcysteine (NAC) bildas ur aminosyran L-cystein och
en förelöpare till glutation (kroppens starkaste antioxidant).
(R) NAC kan lätt passera cellmembranen, något som gluta-
tion inte kan. NAC omvandlas där till L-cystein och därefter
till glutation. NAC kan återställa glutationsnivåerna, som
kan sänkas av fria radikaler. *1, (R),(R),(R)


Antioxidant 

NAC bekämpar fria radikaler. Som antioxidant skyddar
NAC, DNA, celler, vävnad och organ från skador, inflam-
mation och farliga ämnen samt återställer också skador
orsakat av fria rad
ikaler *1, (R)

Oxidativ stress kan skada dina celler. I och med att NAC
kan fylla på glutationnivåerna, skyddas celler och organ
som utsätts för för oxidativ stress. (R) Studier visar att
NAC ökar antioxidantaktiviteten och minskar oxidativ
stress. (R),(R),(R)Skyddar levern

NAC skyddar levern genom att främja glutation som främst
finns i levern. Dess antioxidativa egenskaper sänker inflam-
mation och ökar antioxidanta reserver. Studier visar att NAC
skyddar levern vid högt alkoholintag och miljögifter
(R), samt
ökar leverfunktionen hos patienter med 
hepatit B. (R)

NAC har en antioxidativ förmåga och motverkar negativa verk-
ningar av giftiga kemikalier. 
(R),(R), metallförgiftning (R),(R)
och medicinförgiftning *1. Den kan användas vid paracetamol-
förgiftning. 
(R),(R)

Beroende 
 

Flera studier pekar mot att NAC kan motverka olika
former av beroenden. (R),(R),(R), (R)
, R, R) L-cystein
från NAC verkar kunna normalisera nivåerna av neuro-
transmittorn glutamat, vilken påverkar belöningssystemet
vid beroenden. (R),(R)  En studie visar t.ex. att personer
som röker har högre nivåer av glutamat. (R)


NAC förbättrar lungsjukdom


NAC förbättrar lungsjukdomar. Den bryter ner slem
och främjar glutation i lungorna som minska skador
i luftvägarna och andningssvårigheter. (R),(R),(R)

 

Psykisk ohälsa

NAC kan förbättra symptom vid depression genom att 
balansera glutamatnivåerna, minska inflammation och öka 
mängden nya hjärnceller, visar olika studier. (R),(R) NAC 
förbättrar sinnesstämning (R) oxh antioxidation i hjärnan
samt symptom vid depression. (R),(R)  

Studier tyder på att NAC kan förbättrar vid bipolär sjuk-
dom. (R),(R),
(R) NAC förbättrar också symptom vid två-
ngssyndrom, OCD, (Obsessive Compulsive Disorder, visar
flera studier. (R),(R),(R)NAC minskar bieffekterna av kemoterapi

NAC med sina antioxidativa egenskaper kan ha skydd-
ande effekter vid kemoterapi visar olika studier. Den
skyddar hjärnan (R) och reducerar strålskador (R),
samt skador på öron och njurar, och minskar munsår
samt inflammation. (R),(R)

 

NAC minskar muskeltrötthet

Studier visar att NAC kan bidra till muskelåterhämtning
och skydda mot inflammation vid intag i samband med
träning (R),(R),(R),(R) NAC ökade glutation och cystein,
vilket ledde till förbättrad styrka, uthållighet och prestation
vid träning, enligt flera studier. (R),(R)  NAC ökar muskel-
styrka hos äldre personer, vars antioxidantnivåer är låga. (R)

 

 

Skyddar hjärtat


NAC kan sänka högt blodtryck och normalisera homo-
cysteinnivåerna, (vilka kan vid höga nivåer påverka 
hjärta och kärl negativt), enligt studier. (R),(R),(R)


NAC minskar bieffekter av antibiotika

 

Med sina antioxidanta egenskaper motverkar NAC skador
på njurar och öron vid intag av stark antibiotika (R),(R),
samt skyddar levern från skador vid behandling mot tuber-
kulos. (R)

 

NAC förbättrar fertilitet

 

Studier visar att NAC förbättrar manlig fertilitet. (R
NAC tillsammans med mineraler som selen och zink 
och vitaminerna B,C,D- och E-vitaminer bland annat, 
förbättrar fertilitet och ökar chanserna för graviditet, 
enligt flera studier. (R),(R),(R)

 

NAC förbättrar PCOS 
polycystiskt ovarialsyndrom 

 

PCOS är en hormonell sjukdom hos kvinnor, där ägg-
stockarna har för många äggblåsor (folliklar). Ofta 
förekommer få menstruationer och svårigheter att 
blir gravid, samt för höga nivåer av hormonet test-
osteron, viktuppgång samt insulinresistens. (R)

 

Studier visar att NAC minskar höga nivåer av testo-
steron, högt insulin, oregelbundna menstruationer, 
samt högt BMI och LDL kolesterol. (R), (R

 

När NAC har lagts till i behandling för bättre ägg-
lossning och ökade chanser att bli gravid, har det 
visat positiva resultat. (R,R,R)  NAC har också visat 
sig kunna förbättra metabola symptom, sänka blod-
fetter, glukos och insulin, hos kvinnor med PCOS. (R) 

 

 

Relaterade produkter

Amino29 

Med 29 olika sorters aminosyror