Fria radikaler och oxidativ stress

Uppskattad lästid: Under 1 minut
 

 

En fri radikal är instabil och saknar en elektron i det yttre
skalet. 
För att bli stabil attackerar den andra molekyler och
stjäl en elektron från dem. Det gör att de i sin tur blir insta-
bila och då har ytterligare fria radikaler bildats. 

 

Stoppas inte den här processen leder det så småningom till
en kedjereaktion som skadar cellernas struktur, proteiner
och DNA. Den processen kallas för oxidativ stress. Ett flertal
sjukdomar är kopplade till oxidativ stress. 

 

Fria radikaler finns överallt omkring oss. De uppstår genom
syre, avgaser, strålning, olika kemikalier, grillat kött och cig-
arettrök bland annat.

 

Kroppen producerar även fria radikaler för att neutralisera
virus och bakterier. Vid träning, andning och intag av mat
bildas också fria radikaler. 

 

I mer än 50 år har forskare kopplat åldrandeprocessen till ett
högt antal reaktiva syremolekyler (ROS -“reactive oxygen spe-
cies”) som produceras under en normal ämnesomsättning i
kroppen.

 

Ett för stort antal av fria radikaler och för få skyddande anti-
oxidanter kan orsaka förödelse för dina cellmembran, mito-
kondrier och ditt DNA. Det kan leda till skador i vävnader och 
en rad kroniska sjukdomar. 

(R

Läs mer om Sulforafan som kan motverka oxidativ stress

Läs mer om som Nrf2 aktiverar dina gener

  

Relaterade produkter

Ny produkt - Broccolikoncentrat+

För att skydda cellerna