Litteratur om histaminintolerans

De flesta känner till att kroppen producerar histamin vid en allergisk reaktion. Vad som däremot hittills har varit mer okänt är att det även finns histamin i maten. Normalt har du ett enzym i tunntarmen som bryter ner histamin i maten. Men saknar du tillräcklig av det här enzymet kan ge dig obehagliga sjukdomssymtom.

Har du mångåriga mag-tarmproblem som ingen har lyckats hjälpa dig med? Eller får du migrän av choklad, ost, rödvin, fisk och bananer? Även hudreaktioner, hjärtarytmier och blodtrycksfall kan ha samma orsak, nämligen histamin i maten.

Om du tillfälligt eller permanent saknar tillräcklig produktion av enzymet diaminoxidas som vanligen bryter ner histamin i maten kan det leda till att du får många obehagliga sjukdomssymtom.

I boken Food Intolerance kan du läsa mer om det tämligen okända
hälsoproblemet som kallas Histaminintolerans - det vill säga oförmåga att bryta ner histamin i maten.

Du får goda råd om vilken mat som innehåller mycket histamin och även mat som stimulerar kroppen att frisätta histamin. Du får råd om vilken mat som kan vara lämplig att undvika. Du får också annan information som kan leda till att du kan slippa obehagliga symtom när du äter mat med höga halter av histamin.

---

"Boken Food Intolerance öppnar upp för ny kunskap om att histamin i maten kan leda till att du reagerar mot olika födoämnen. Man kanske redan äter så nyttigt man kan, men mår ändå dåligt efter en måltid. Food Intolerance ger dig svaren på många frågor som bara ett fåtal svenska läkare har någon nämnvärd kunskap om.
Boken ger också råd om hur man kan undvika obehagliga reaktioner ."

Thomas Karlsson

Företagare