Litteratur om histaminintolerans


I boken Food Intolerance kan du läsa mer om det tämligen okända
hälsoproblemet som kallas Histaminintolerans - det vill säga oförmåga
att bryta ner histamin i maten

Du får goda råd om vilken mat som innehåller mycket histamin och
även mat som stimulerar kroppen att frisätta histamin. Du får råd om
vilken mat som kan vara lämplig att undvika. Du får också annan
information som kan leda till att du kan slippa obehagliga symtom
när du äter mat med höga halter av histamin.

"Boken Food Intolerance öppnar upp för ny kunskap
om att histamin i maten kan leda till att du reagerar
mot olika födoämnen. Man kanske redan äter så
nyttigt man kan, men mår ändå dåligt efter en måltid.

Food Intolerance ger dig svaren på många frågor
som bara ett fåtal svenska läkare har någon nämn-
värd kunskap om. Boken ger också råd om hur man
kan undvika obehagliga reaktioner ."

Thomas Karlsson

Företagare