Magnesiumbrist en orsak till histaminintolerans?

   
   

Är magnesiumbrist en orsak till histaminintolerans?
Det kan vara det då magnesium fungerar som en
naturlig antihistamin. Den motverkar 
att mastceller
frigör mer histamin som leder till ökat allergibesvär. 
Magnesiumglycerofosfat är speciellt skonsam för en
känslig mage och extra lätt att ta upp. 

Brist på magnesium främjar

mastceller och histamin

 

Brist på magnesium ökar aktiviteten hos mastceller och främjar
utsöndringen av histamin, visar forskning. (R), (R), (R), (R)

 

Magnesiumbrist leder också till nedsatt aktivitet hos DAO enzymet
och ökar aktiviteten av histidin som omvandlas till histamin. (R), (R),
(R)

Mastceller är en del av det ospecifika immunförsvaret och deras 
främsta funktion är att bekämpa parasiter och infektioner. De spelar 
en viktig roll vid allergi. (R)

 

Mastceller har receptorer som binder sig till antikroppar av typen 
IgE (R). Vid en allergisk reaktion aktiverar denna bindning utsöndring 
av en rad inflammatoriska ämnen som histamin, prostaglandiner och
olika enzymer, samt cytokiner, en typ av inflammatoriska hormoner. (R)

 

HCD - Histidin decarboxylas är ett enzym som snabbar på reak-
tionen då histamin produceras ur aminosyran histidin. Med hjälp 
av magnesium, kan HCD enzymet hämmas och genom detta
minska produktionen av histamin. (R), (R)

Magnesiumglycerofosfat 
extra lätt att ta upp 

 

Magnesium finns i olika former. Dessa former är mer eller mindre
lätta att ta upp. Magnesiumglycerofosfat är en form av magnesium
som är mycket lätt att absorbera. (R)

 

Forskning visar att magnesiumglycerofosfat höjer nivåerna betydande 
i kroppen och är lättare att tolerera än t.ex. magnesiumaspartat, 
magnesiumglutamat och andra former. (R)

 

I magsäcken kan magnesiumföreningar reagera med magsyran 
och bilda salter som magnesiumklorid. (R) Den formen löses lätt
upp av magsyran. (R)

 

Det gör att magnesium gärna binder sig till andra joner i mag-
säcken och skapar olösliga föreningar vilket gör det svårt att ta
upp magnesiumet. (R)

 

När magnesium är i sitt upplösta tillstånd dras det till vattenmole-
kyler, som omringar magnesiumet och bildar ett hydratiseringsskal 
(R). Det leder till att magnesiumet håller vattnet. Det skapar en 
blockering av upptaget. (R)

 

Magnesiumglycerofosfat är kelaterat med en kemisk förening 
som skyddar från att ett hydratiseringsskal bildas runt mag-
nesiumet. Det gör magnesiumglycerofosfat är väldigt lättupptagligt.
(R), (R)

 

För en känslig mage

 

Magnesiumglycerofosfat formen av magnesium som passar den
som har en känslig magen. Många Studier visar också att mag-
nesiumglycerofosfat inte ger diarré. (R).

 

När magnesium är i sitt upplösta tillstånd dras det till vattenmole-
kyler, som omringar magnesiumet och bildar ett hydratiseringsskal 
(R).

 

Det leder till att magnesiumet håller vattnet. Det skapar en block
-ering av upptaget. Detta är också skälet till varför vissa sorters
magnesium har laxerande effekter (R).

 

Magnesiumglycerofosfat motverkar laxerande effekter. Den
är kelaterad med en kemisk förening som skyddar från att
ett hydratiseringsskal bildas runt magnesiumet (R). 

 

 

 

För högt intag av produkter som innehåller kalcium driver
ut magnesium, samt stress och hård träning bidrar 
också till magnesiumbrister. (R).

 

Studier visar också att nivåerna av mineraler bl.a. 
magnesium i frukt och grönt, har minskat. (R), (R)