Magnesiumbrist och histaminintolerans

   
   

Är magnesiumbrist en orsak till histaminintolerans?
Magnesium fungerar som en naturlig antihistamin.
Det motverkar 
att mastceller frigör mer histamin som
leder till ökat allergibesvär. 
Magnesium är också
bronkutvidgande (R). Därför kan magnesium vara
intressant att prova om du lider av histaminintolerans
och överkänsligheter.


Magnesium, mastceller och histamin

En studie visar på ökad aktivitet av mastceller vid magnesiumbrist (R). 
Mastceller är en del av det ospecifika immunförsvaret och deras 
främsta funktion är att bekämpa parasiter och infektioner. De spelar 
en viktig roll vid allergi (R). Mastceller har receptorer som binder sig 
till antikroppar av typen IgE (R).

   

Vid en allergisk reaktion aktiverar denna bindning utsöndring av en
rad inflammatoriska ämnen som histamin, prostaglandiner och olika 
enzymer, samt cytokiner, en typ av inflammatoriska hormoner (R).

 

Forskning visar att magnesiumbrist leder till att histamin ökar i 
kroppen. Magnesiumbrist leder också till nedsatt aktivitet hos DAO 
enzymet och ökar aktiviteten av histidin, som omvandlas till histamin 
(R), (R), (R). Detta bidrar till högre histaminnivåer samt sämre ned-
brytning av histamin.

   

Histidine decarboxylase (HCD) är ett enzym som snabbar på reak-
tionen där histamin produceras ur aminosyran histidin. Med hjälp 
av magnesium, kan HCD enzymet hämmas och med det minskar 
produktionen av histamin (R), (R).

Magnesiumglycerofosfat vid känslig mage och HIT

Magnesium finns i olika former och är mer eller mindre lättupp-
tagliga. Magnesiumglycerofosfat är en mycket lättabsorberad 
form av magnesium. Den har visat sig speciellt lämplig att ta 
vid HIT och överkänslighet, då den är väldigt skonsam för 
magen och lätt att absorbera.Magnesiumglycerofosfat består av magnesium som är kopplad
till glycerol och fosforsyra (från fosfat, som är det mest rikligt
förekommande ämnet i kroppen). De tre ämnena kan användas
för att skapa ATP. En molekyl av glycerofosfat kan användas för
att producera 19 ATP molekyler efter att ha passerat Krebs 
tredje cykel (R).

I magsäcken kan magnesiumföreningar reagera med magsyran 
och bilda salter som magnesiumklorid. Den formen löses lätt upp 
av magsyran. Det gör att magnesiumet gärna binder sig till andra
joner i magsäcken och skapar olösliga föreningar vilket gör det 
svårt att ta upp magnesiumet (R).

 

När magnesium är i sitt upplösta tillstånd dras det till vattenmole-
kyler, som omringar magnesiumet och bildar ett hydratiseringsskal 
(R). Det leder till att magnesiumet håller vattnet. Det skapar en
blockering av upptaget. Detta är också skälet till varför vissa 
sorters magnesium har laxerande effekter. 

 

Magnesiumglycerofosfat är kelaterat med en kemisk förening 
som skyddar från att ett hydratiseringsskal bildas runt magn-
esiumet. Det gör magnesiumglycerofosfat väldigt lättupptagligt. 
Forskning visar att magnesiumglycerofosfat höjer nivåerna 
betydande i kroppen och är lättare att tolerera än t.ex. magnesium-
aspartat, magnesiumglutamat och andra former (R). Studier visar 
också att magnesiumglycerofosfat inte ger diarré (R).

 

 

 

 

 

Kanske är magnesiumbrist en bidragande orsak till histamin-
intolerans 
och överkänsligheter? Därför kan det vara viktigt att
prova att inta 
magnesium för att se om dina HIT besvär lindras
eller försvinner. 

 

RevivaBio har utvecklat Magnesium Sensitive som innehåller
magnesiumglycerofosfat. Den kan användas speciellt vid HIT, 
överkänslighet och känslig mage. 

 

Det är idag vanligt med magnesiumbrist. För högt intag av
produkter som innehåller kalcium, (det driver ut magnesium),
samt stress och hård träning bidrar till magnesiumbrister
(R). Studier visar också att nivåerna av mineraler bl.a. 
magnesium i frukt och grönt, har minskat. (R), (R).

 

Relaterade produkter

 Magnesium Sensitive
100 kapslar