Quercetin - en mångfasetterad flavonoid

   

Quercetin är en flavonoid och ett naturligt färgämne
som finns 
i många växter. Forskning visar att Quercetin
är en av de mest 
förekommande och starkaste
flavonoiderna, med en stor bredd 
av hälsofrämjande
förmågor (R). Med sina antioxidativa och mastcells-
stabiliserande
egenskaper, minskar quercetin histamin
och inflammation. 
Queretin ökar också kroppens
försvar mot infektioner. 

   

Som antioxidant kan Quercetin:


- Blockera utsöndringen av histamin, minskar mastcellsaktivering
och allergier.

- Neutralisera fria radikaler och skydda vävnad och organ
i hela kroppen.

- Den kan minska oxidativ skada på blodfetter, vilket minskar
oxideringen av kolesterol och skyddar därmed mot att artärerna
täpps igen, samt hjärtsjukdom och degenerativa sjukdomar.

- Den främjar nivåerna av glutation, en stark och viktig oxidant.

- Den ökar den anioxidativa aktiviteten i blodet. (R), (R)

- Den ökar också mitokondriernas funktion (R). Genom att
blockera inflammatoriska substanser och processer, minskar
quercetin också inflammationer, t.ex. COX-2 molekylen som skapar 
det inflammatoriska hormonet prostaglandin och CRP ett
protein som ökar vid inflammation (R).

   

Minskar histamin och allergier

Quercitin är mastcellsstabiliserande. Mastceller är en del av
det ospecifika immunförsvaret och deras främsta funktion
är att bekämpa parasiter och infektioner. De spelar en viktig
roll vid allergi (R).

Mastceller aktiveras under en allergisk reaktion eller hos
människor med mastcellsaktiveringssyndrom. Quercetin
hämmar mastcellerna från att aktivera utsöndring av 
inflammatoriska ämnen som histamin, prostaglandiner
och olika enzymer, samt cytokiner, en typ av
inflammatoriska hormoner (R). 

Överaktiva mastceller främjar inflammation genom att
utlösa ämnen som histamin, leukotriener, cytokiner och
andra skadliga produkter. Studier visar att quercetin 
blockerar aktiveringen av mastceller (R).

Quercetin har en stor påverkan på histaminutsöndringen (R).
Den minskar också inflammation i cellerna epigenetiskt,
vilket kan minska histaminresponsen långsiktigt. Quercetin 
stänger av histaminreceptorn HR1, vilket gör kroppen
mindre känslig för histamin (R).

   

Laktos, ägg, jordnötter, fisk, vete, skaldjur, nötter och soja, 
kan trigga IgE (immunoglobulin E) allergi reaktioner (R).

Vid hösnuva kan H1R (histamin H1 receptorn) vara överaktivt. 
Quercetin minskar aktiviteten hos H1R (R).

Quercetin är en stark dämpare av IgE allergiska reaktioner
och forskning visar att quercetin skulle kunna användas som
behandling vid födoämnesallergier som orsakas av IgE-reaktioner. 
Flera studier visar att quercetin minskar allergier och
immunreaktioner (R), (R).

   

   

Astma

Quercetin får glattmuskelceller i luftvägarna att slappna av, 
vilket gör det lättare för luften att passera. Den kan ge lindring 
vid astma och skulle kunna minska användandet av astma-
mediciner som används tillfälligt (R).

   

Minskar inflammation

Quercetin minskar inflammatoriska cytokiner som kan skada 
vävnad (R), (R). Den reducerar även utsöndring av molekylen 
MCP-1, cytokinerna  IL-6  och  IL-8, som skapar inflammation 
(R).

Quercetin blockerar produktionen av prostaglandiner, hormoner
som påverkar inflammatoriska reaktioner. Den blockerar det
inflammationsdrivande enzymet COX-2 (R), (R).

Quercetin kan minska aktivering av inflammatoriska gener,
t.e.x. TNF-alfa ett cytokin som aktiverar inflammation i kroppen.
Studier visar att Quercetin på så vis kan förebygga inflamma-
toriska reaktioner (R).

Studier visar att Quercetin minskar inflammation i prostatan.
I kombination med bromelain, papain, palmettoört och tranbär
främjades upptaget av quercetin och minskade smärta och
inflammation ytterligare (R), (R).

   

   

Mot läckande tarm

Kronisk stress kan aktivera mastceller i tarmen vilket leder till 
(läckande tarm) ökad permeabilitet och inflammation i tarm-
systemet (R),(R). Quercetin kan förhindra att mastceller sprider 
histamin i tarmen visar studier på djur (R). 

I en annan studie framkom det att quercetin kan minska läckande
tarm och bygga upp tarmbarrären, samt minska inflammation (R).
En studie av celler visar att quercetin drog ihop täta fogar (tight
junctions). Den ökar mängden gener som skapar tarmbarrären
och minskar inflammation (R).

   

Magsår 

Studier visar att quercetin kan aktiveras mot magsårsbakterien
H.Pylori (R). I en studie på djur, framkom det att quercetin
skyddar mot magsår och reflux. Den blockerade också tillväxten
av Helicobacter pylori, som är en vanlig orsak till magsår (R).

   

Quercetin skyddar hjärnan

Quercetins antioxidative egenskaper skyddar hjärnan mot oxidaitv 
stress (R) och giftiga substanser. Den förbättrar även kognition, 
minne och inlärning (R).

Quercetin främjar gener som förbättrar funktionen hos hjärnceller,
och föryngrar gamla eller skadade hjärnceller (R).

Flavonoider inklusive quercetin blockerar inflammatoriska molekyler
som är kopplade till Alzheimers sjukdom, hjärnhinneinflammation,
AIDS, demens och stroke (R). 

I studier på möss med Alzheimers sjukdom, förbättrade quercetin
kognitiva brister och hindrade att sjukdomen förvärrades. Dock har
den de starkaste effekterna i tidigare stadier i av sjukdomsförloppet (R).

   

   

Bekämpar bakterier och virus

Quercetin tar död på olika sorters bakterier visar studier av 
celler. Den minskade Stafylokocker och den anibiotikaresistenta 
Staphylococcus aureus (MRSA). Quercetin gjorde också MRSA 
bakterier känsligare för antibakteriella föreningar (R),(R),(R).

Den bakteriella egenskaperna hos Quercetin beror på dess
förmåga att blockera ett viktigt enzym (DNA gyrase) som
bakterierna behöver för att överleva (R).

En undersökning visar att quercetin kan vara användbar för
tandhälsan. Enligt studien blockerade den en rad bakterier
i munnen (R).

Inom forskningen undersöks quercetin som ett alternativ till 
antibiotika-behandling, då det har framkommit att quercetins
har starka antibakteriella egenskaper (R).

Enligt en studie framkommer det att quercetin minskar 
infektioner i luftvägarna (R).

I en stor studie av 1000 personer, minskade quercetin
(1000 mg/dag) förkylningssymptom och därmed
antalet sjukdagar (R).

   

Bra för hjärtat

Quercetin sänker högt blodtryck visar en studie [R]. En
annan studie av kvinnor med typ-2 diabetes, visar att
intag av quercetin sänker det systoliska blodtrycket (R).

En låg dos av quercetin (100mg/dag) från extract av lökskal,
förbättrade blodfetter, blodsocker och blodtryck i en studie av
92 rökare. Den reducerade LDL kolesterol och sänkte HDL
kolesterol, vilket är viktigt för hjärthälsan (R).

Quercetin minskar höga nivåer av oxidativ stress, som
rökare ofta utsätts för. Det motverkar utveckling av
hjärt-kärlsjukdom (R).

   

Skyddar levern och ökar
mitokondriernas funktion 

En studie på råttor visar att querctin skyddar levern mot oxidativ 
stress, vid toxiska mängder akohol, när flavonoiden intas i förväg. 
Den neutraliserar skadliga produkter från nedbrytning av fett och 
ökade produktionen av antioxidanten glutation (R).

Quercetin skyddar mot fettlever genom att aktivera mitokondrierna 
och öka energi i levern, hos möss med övervikt (R).

Acetaminofen (febernedsättande och smärtstillande derivat av
acetanilid) (R) kan orsaka allvarliga leverskador vid höga doser.
Quercetin kan minska leverskada från acetaminofen, genom att
neutralisera fria radikaler. Enligt en studie skyddar den både lever,
njurar och förbättrade mitokondriernas funktion (R).

Quercetin skyddar levern från skador och oxidativ stress vid
exponering för gifter (R).

Vid leverskada hos råttor förbättrade quercetin leverns status,
minskade skrumplever, oxidativ stress och DNA skador. Den
sänkte också graden av inflammation (R).

   

   

Vid artrit – ledinflammation 

En studie visar att människor med ledgångsreumatism, som äter 
stora mängder quercetinrika livsmedel, som bär frukt, grönsaker, 
nötter, frön och groddar, har färre symptom (R).

Quercetin tillskott (500 mg/dag) minskade markant symptom av
ledstelhet, smärtor på morgonen och smärtor efter fysiskt aktivitet
och minskade den inflammatoriska markören TNF-alpha (R).

Studier visar att quercetin eliminerar inflammatoriska celler i lederna
som utvecklar ledgångsreumatism. Den hindar också dessa celler från
att dela sig och aktivering av neutrofila leukocyter som förvärrar
immunreaktioner (R),(R).

   

Lika effektiv som läkemedel

Studier visar att quercetin har lika stark effekt att motverka allergier 
som vissa receptbelagda mediciner, men med få eller inga biverkningar (R).

Det finns också forskning som visar att quercetin är mer effektivt än det 
mastcellsstabiliserande läkemedlet Lomudal GI, som ofta används vid 
medicinering av mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS) och mastocytos (R). 

Forskning visar även att quercetin är effektivare än natriumkromoglikat (R)
som finns i Lomudal GI. Quercetin hindrar att mastcellerna utsöndrar 
inflammatoriska cytokiner men det gör inte Lomudal GI (R).

Quercetin kan tas både i förebyggande syfte för att långsiktigt häva 
histaminutsödring och direkt i samband med måltid av histaminrika
livsmedel för att moverka histaminreaktioner. 

Läs mer om den histamindämpade produkten Quercy Plus 
som innehåller quercetin.

   

Relaterade produkter

Quercy Plus
100 kapslar