Quercetin mot histamin - vid allergi och överkänslighet

 

 

Quercetin är en av de starkaste flavonoiderna
somfinns i naturen. Som kraftfull antioxidant kan 
Quercetin blockera histamin, minska allergier och
inflammation (R), (R).

 

Quercetin har lika stor effekt att motverka allergier 
som vissa mediciner och är mer effektiv än vissa mastcellsstabiliserande läkemedel (R),(R). 

 

Quercetin minskar också inflammation i cellerna
epigenetiskt, vilket kan motverka histaminresponsen
långsiktigt (R). 

 

Allergi och överkänslighet

 

Allergi är en överkänslighetsreaktion som är utlöst av specifika
immunologiska reaktioner (R).

 

Vid allergi kommer immunsystemet i obalans och kroppen 
tolkar det som att du är allergisk mot som något skadligt,
trots att det egentligen är ofarligt (R).

 

Överkänslighetsreaktioner där immunsystemet inte är 
involverat bör benämnas icke allergisk överkänslighet (R).

 

Överkänslighet innebär att du har en förhöjd känslighet
mot ett ämne, men här är inte immunförsvaret inblandat
på samma sätt som vid allergi (R). 

 

Överkänslighet kan vara svårare att upptäcka och kan 
ha olika orsaker. Vid histaminintolerans, kan du ha för 
lite av DAO-enzymet och man kan också ha överaktiva 
mastceller t.ex. (R).

 

 

Mastceller och histamin

 

Vid allergi och mastcellsaktiveringssyndrom aktiveras
mastceller. De är en del av det ospecifika immunförsvaret. 
Mastcellernas är en typ av vita blodkroppar, vars främsta
funktion är att bekämpa parasiter och infektioner (R).

 

De spelar en viktig roll vid allergi. (R). Kroppens immun-
försvar bildar normalt antikroppar för att bekämpa virus 
och bakterier som kan orsaka infektioner (R). 

 

Vid Typ 1- allergi har specifika IgE antikroppar bundit
till mastceller och basofila granulocyter (R). Då aktiveras
mastcellerna och flera inflammatoriska ämnen utsöndras,
bland annat histamin, 
prostaglandiner, olika enzymer,
samt cytokiner (R).

 

 

 

Vid t.ex. hösnuva är H1R (histamin H1 receptorn) överaktiv, 
visar forskning (R). Pollenallergi är en Typ 1-allergi som är 
IgE-förmedlad och histamin utsöndras bland annat (R).

 

Laktos, ägg, jordnötter, fisk, vete, skaldjur, nötter och soja, 
kan trigga IgE (immunoglobulin E) allergireaktioner (R).

 

För att bli av med ”hotet” sätter kroppen igång en inflam-
matorisk reaktion (R). Den här inflammatoriska processen
är dålig för din kropp.

 

Nyare forskning visar att mastceller också kan påverka olika
typer av sjukdomar, till exempel cancer, reumatism och infl-
ammatoriska hudsjukdomar som psoriasis (R).

 

För att motverka överkänslighetsreaktioner och inflammationer 
kan mastcellernas aktivering blockeras. 

 

Så motverkar Quercetin 
allergi och överkänslighet

 

Quercetin kan stabilisera mastceller så att de inte
aktiverar utsöndringen av bland annat histamin och
andra inflammatoriska ämnen (R). 

 

Studier visar att quercetin blockerar aktiveringen av 
mastceller (R) och att Quercetin har en stor påverkan 
på histaminutsöndringen (R).

 

Quercetin minskar också inflammation i cellerna epig-
enetiskt, vilket kan minska histaminresponsen långsiktigt (R). 

 

Quercetin är en stark dämpare av IgE allergiska reaktioner. 
Forskning visar att quercetin skulle kunna användas som
behandling vid födoämnesallergier som orsakas av IgE-
reaktioner, då den minskar allergier och immunreaktioner 
(R), (R).

 

Quercetin stänger av histaminreceptorn HR1, vilket gör
kroppen mindre känslig för histamin (R) och kan därför
vara till hjälp vid bland annat hösnuva (R).

 

 

Vid astma en kronisk inflammation i luftvägarnas slem-
hinnor, drar musklerna runt luftrören lättare ihop sig och
slemhinnan i luftrören svullnar (R).

 

Forskning visar att Quercetin får glattmuskelceller i luft-
vägarna att slappna av, vilket gör det lättare för luften 
att passera (R). 

 

Quercetin kan därför ge lindring vid astma och skulle 
kunna minska användandet av astmamediciner som 
används tillfälligt, tror forskare (R).

 

Då Quercetin blockerar mastceller och utsöndringen av 
histamin, kan den även användas vid histaminintolerans (R). 

 

Lika effektiv som läkemedel

 

Studier visar att Quercetin har lika stark effekt att motverka 
allergier som vissa receptbelagda mediciner, men med få eller 
inga biverkningar (R).

 

Det finns också forskning som visar att Quercetin är mer 
effektivt än det mastcellsstabiliserande läkemedlet Lomudal 
GI, som ofta används vid medicinering av mastcellsaktiveri-
ngssyndrom (MCAS) och mastocytos (R). 

 

Forskning visar även att Quercetin är effektivare än natrium-
kromoglikat (R) som finns i Lomudal GI. Quercetin hindrar 
att mastcellerna utsöndrar inflammatoriska cytokiner men 
det gör inte Lomudal GI (R).

 

Quercetin kan tas både i förebyggande syfte för att 
långsiktigt häva histaminutsödring och användas
direkt i samband med måltid av histamin
rika livs-
medel för att motverka histaminreaktioner. 

 

Läs också:

 

 

Relaterade produkter
 
Quercy Plus med Quercetin motverkar histamin