Quercetin bidrar till att motverka utsöndring av histamin

Uppskattad lästid: 1.5 minut
 


 

Quercetin är en bioflavonoid som har en kraftfull
antioxidantaktivitet och kan
 blockera histamin, 
minska allergier och inflammation, enligt forskning.
(R),(R)

 

Studier visar att Quercetin kan ha lika stor effekt
att motverka allergier 
som vissa mediciner och är
lika effektiv som vissa 
mastcellsstabiliserande läke-
medel. (R),(R)

 

Quercetin minskar också inflammation i cellerna
epigenetiskt, vilket kan motverka histaminresponsen
långsiktigt. (R

 

Allergi och överkänslighet

 

Allergi är en överkänslighetsreaktion som är utlöst av specifika
immunologiska reaktioner. (R)

 

Vid allergi kommer immunsystemet i obalans och kroppen 
tolkar det som att du är allergisk mot något som är skadligt,
trots att det egentligen är ofarligt. (R)

 

Överkänslighetsreaktioner där immunsystemet inte är 
involverat bör benämnas icke allergisk överkänslighet. (R)

 

Överkänslighet innebär att du har en förhöjd känslighet
mot ett ämne, men här är inte immunförsvaret inblandat
på samma sätt som vid allergi. (R

 

Överkänslighet kan vara svårare att upptäcka och kan 
ha olika orsaker. Vid histaminintolerans, kan du ha för 
lite av DAO-enzymet och man kan också ha överaktiva 
mastceller till exempel. (R)

 

 

Mastceller och histamin

 

Vid allergi och mastcellsaktiveringssyndrom aktiveras
mastceller. De är en del av det ospecifika immunförsvaret. 
Mastcellerna är en typ av vita blodkroppar vars främsta
funktion är att bekämpa parasiter och andra infektioner. (R)

 

Mastcellerna spelar en viktig roll vid allergi. (R) Kropp-
ens immunförsvar bildar normalt antikroppar för att be-
kämpa virus och bakterier som kan orsaka infektioner. (R

 

Vid Typ 1- allergi har specifika IgE antikroppar bundit sig
till mastceller och basofila granulocyter. (R) Då aktiveras
mastcellerna och flera inflammatoriska ämnen utsöndras. 
Bland annat avges histamin, 
prostaglandiner, olika enzymer,
och cytokiner. (R)

 

 

 

Vid t.ex. hösnuva är H1R (histamin H1 receptorn) överaktiv, 
visar forskning. (R) Pollenallergi är en Typ 1-allergi som är 
IgE-förmedlad och då utsöndras histamin bland annat. (R)

 

Laktos, ägg, jordnötter, fisk, vete, skaldjur, nötter och soja, 
kan trigga IgE (immunoglobulin E) allergireaktioner. (R)

 

För att bli av med ”hotet” sätter kroppen igång en inflam-
matorisk reaktion. (R) Den här inflammatoriska processen
är i längden skadlig för din kropp.

 

Ny forskning visar att mastceller också kan påverka olika
typer av sjukdomar, till exempel cancer, reumatism och infl-
ammatoriska hudsjukdomar som psoriasis. (R

 

För att motverka överkänslighetsreaktioner och inflammationer 
kan mastcellernas aktivering blockeras. 

 

Mot histamin och inflammation

 

Quercetin kan stabilisera mastceller så att de inte
aktiverar utsöndringen av bland annat histamin och
andra inflammatoriska ämnen. (R),(R)

 

Quercetin minskar också inflammation i cellerna epig-
enetiskt, vilket kan minska histaminresponsen långsi-
ktigt, enligt forskning. (R

 

Quercetin är en stark dämpare av IgE allergiska reaktioner. 
Forskning visar att quercetin skulle kunna användas som
behandling vid födoämnesallergier som orsakas av IgE-
reaktioner, då den minskar allergier och immunreaktioner. 
(R), (R)

 

Quercetin stänger av histaminreceptorn HR1, vilket gör
kroppen mindre känslig för histamin (R) och kan därför
vara till hjälp vid bland annat hösnuva. (R)

 

 

Vid astma pågår en kronisk inflammation i luftvägarnas
slemhinnor. Då drar musklerna runt luftrören lättare ihop
sig och slemhinnan i luftrören svullnar. (R)

 

Forskning visar att Quercetin kan få glattmuskelceller i
luftvägarna att slappna av, vilket gör det lättare för luften 
att passera. (R)

 

Då Quercetin bestitter flera egenskaper som påverkar luft-
vägarna positivt, tror forskare därför att Quercetin kan vara
användbar vid astamoch luftrörsbesvär. (R)

 

Ett alternativ till läkemedel?

 

Studier visar att Quercetin har lika stark effekt att motverka 
allergier som vissa receptbelagda mediciner, men med få eller 
inga biverkningar. (R)

 

Det finns också forskning som visar att Quercetin är mer 
effektivt än det mastcellsstabiliserande läkemedlet Lomudal 
GI, som ofta används vid medicinering av mastcellsaktiverings-
syndrom (MCAS) och mastocytos. (R

 

Forskning visar även att Quercetin är effektivare än natrium-
kromoglikat (R) som finns i Lomudal GI. Quercetin hindrar 
att mastcellerna utsöndrar inflammatoriska cytokiner men 
det gör inte Lomudal GI. (R)

 

Quercetin kan tas både i förebyggande syfte för att 
långsiktigt häva histaminutsödring och användas
direkt i samband med måltid av histamin
rika livs-
medel för att motverka histaminreaktioner. 

 

Läs också: