Arabinogalaktan - avancerad fiber stärker din tarmflora

Arabinogalatktan från lärkträd är en avancerad fiber som fungerar
som prebiotika (mat) åt dina tarmbakterier i tjocktarmen. (R) Det
är en vattenlöslig fiber och polysackarid. (R), (R

Arabinogalaktan har flera positiva egenskaper för hälsan
som vi 
dyker djupare i nedan:

  • Främjar tarmfloran och tarmslemhinnan 
  • Bildar smörsyra och skyddar tarmen
  • Boostar ditt immunförsvar

Varför är tarmbakterier och
fibrer viktiga för din hälsa?


Bakterier i tarmen är nödvändiga för din hälsa. De påverkar bland
annat immunsystem, hjärnfunktion, blodsocker, ämnesomsättning
och bidrar till en balanserad mage. (R),(R),(R),(R),(R)  

Bakterierna behöver energi för att överleva och fungera. Fibrer är
en viktig energikälla för tarmens goda bakterier och gör att dessa
kan växa i antal. (R), (R)

Fibrerna har en balanserande effekt på tarmfloran och har många
positiva funktioner på mag-tarmsystemet. Därför är det viktigt att
mata dina tarmbakterier med gynnsamma fibrer. (R)

Vilka effekter har fibrer och
fettsyror på tarmsystemet?

Kortkedjade fettsyror hjälper till att upprätthålla elektrolyt-och vätske-
balansen (R), (R) Smörsyra främjar kroppens energiproduktion och
balanserar ämnesomsättningen. (R), (R)

 

1) Energi till tarmfloran 

Arabinogalaktan ökar mängden kortkedjade fettsyror som främjar
tarmhälsan och bakteriefloran i tjocktarmen. (R), (R)  

Arabinogalaktan bidrar till att öka mängden smörsyra som är den
viktigaste fettsyran för tarmens slemhinna och är det som tjock-
tarmens epitelceller föredrar som främsta energikälla. (R), (R)

 

2) Anti-inflammatoriska egenskaper 

 

Kortkedjade fettsyror minskar inflammation. (R), (R)  Enligt studier,
har kortkedjade fettsyror positiva effekter vid mag-tarmsjukdomar
som IBS, Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. (R),(R),(R)

 

3) Tätar tarmslemhinnan 

 

Höga nivåer av smörsyra i tjocktarmen hjälper till att skapa en frisk
miljö i tarmen och tätar tarmväggarna. (R) På så vis hindrar smörsyra
att gifter från tarmen kommer ut i blodet. (R), (R) Smörsyra fungerar
som ett skydd för tarmens slemhinna mot sjukdomar och cancerfräm-
jande ämnen. (R)

 

 


4) Ökar specifika bakteriestammar

 

Jämfört med andra komplexa kolhydrater ökar fermenteringen av fibern
arabinogalaktan markant de goda bakterierna, speciellt Bifidobacterium
longum, visar studier där människor intagit arabinogalaktan. (R)

 

5) Motverkar dåliga bakterier 

 

Arabinogalaktan förhindrar dåliga bakterier från att fästa sig på celler i 
tarmens epitel. Den kan bland annat förhindra att magsårsbakterien H.
Pylori hakar sig fast på tarmväggen och orsakar magsår samt inflammation. (R)

 

6) Minskar magsår

 

Forskning visar att växtextrakt som innehåller arabinogalaktan kan ha
skyddande effekter på tarmen och minska magsår. (R),(R),(R)

 

7) Minskar bildandet av ammoniak 

 

Arabinogalaktan minskar produktionen av ammoniak i tarmen. Höga nivåer
av ammoniak är toxiskt för kroppen. (R), (R) Forskare anser därför att arabi-
nogalaktan kan vara användbar vid behandling av leverencefalopati då
ammoniak ansamlas i levern bl.a. (R)

 

 

8) Främjar immunförsvaret

 

Forskning tyder på att arabinogalaktan kan främja immunförsvaret då den
aktiverar olika immunstimulerande celler till exempel M-celler, T-celler och
B-celler. (R) M-celler tillhör epitelet som är en del av immunsystemet i
tarmen och lymfsystemet. (R)

 

Studier av celler visar att arabinogalaktan stimulerar
fler komponenter i immunsystemet:

 

 

Trots att vissa av dessa celler som t.ex. TNF-Alfa är inflammatoriska kan en
viss nivå av inflammation behövas för att aktivera immunförsvaret vid yttre
hot. Inflammation är dock farligt när den är överaktivt eller blir kroniskt,
som vid autoimmuna sjukdomar. (R)

 

Naturliga mördarceller är viktiga för immunsystemet då de skyddar din kropp
mot infektion och cancer. (R) Studier på djur visar att injektioner av arabino-
galaktan dubblerade antalet naturliga mördarceller. (R)

 

Andra studier på människor, visar att arabinogalaktan främjar immunförsvar-
et och har en motverkande effekt på förkylning. (R

 

Ett par studier indikerar att arabinogalaktan kan främja IgG nivåer efter
vaccinering. (R),(R)

 

Arabinogalaktan främjar ett nedsatt immunförsvar och motverkar infektioner. 
Personer som har ett överaktivt immunförsvar och t.ex. autoimmun sjukdom
bör undvika immunstimulerande ämnen för att inte riskera att trigga immun-
försvaret ytterligare. (R)

 

 

Relaterade produkter
Prebix
Med arabinogalaktan
för tarmfloran och tarmslemhinnan