Därför behöver du matsmältningsenzymer

 

Idag har många av oss har problem med matsmältningen och 
upplever symptom efter måltiden. Att kunna smälta maten 
ordentligt är viktigt för din hälsa, då din kropp behöver näringen 
för att fungera. Att ha tillräckligt med olika sorters matsmältnings-
enzymer och en rik tarmflora är viktigt för tarmhälsan. 

 

Vad gör matsmältningsenzymer?

 

Matsmältningsenzymer är proteiner som bryter ner 
kolhydrater, protein och fett i din kropp. De omvandlar
födoämnen till små molekyler så att de kan passera 
genom cellmembranen i tarmväggarna och in i blodet.
(R* s. 527-528) 

 

Matsmältningsenzymer behövs för att du ska få tillräckligt 
med näring och energi så att processerna din kropp ska 
fungera normalt. (R* s. 527-528) 

 

Kroppen producerar de flesta matsmältningsenzymer i
bukspottskörteln, men även i mindre mängd i magsäcken,
tunntarmen och munnen. (R),(R),(R),(R)

 

Bukspottkörtelns produktion av enzymer påverkas negativt 
av intag av alkohol, raffinerade kolhydrater kombinerade 
med en fettrik kost. (*R s. 530)

 

Forskning visar på att matsmältningsenzymer kan ha hälso-
främjande funktioner vid matsmältningssjukdomar, inflamm-
ation, cancer, tarminfektion, autism samt övervikt. (R),(R),
(R),(R)

 

En fungerande kolhydratnedbrytning främjar nedbrytningen 
av kolesterol och produktionen av gallsalter. (*R s. 532)

 

Matsmältningsenzymer och tarmfloran

 

Matsmältningsenzymer tillverkas även av tarmbakterierna.
Flera studier visar att matsmältningsenzymer och tarmbakt-
erier fungerar i nära samverkan och att de främjar varandras
funktioner. (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R

 

T.ex. kan proteas och amylas enzymer öka aktiviteten hos 
tarmbakterierna. (R),(R) Matsmältningsenzymer kan tillsam-
mans med probiotika motverka obalanser i tarmfloran vid
intag av antibiotika, enligt studier. (R),(R),(R),(R),(R),(R

 
 

Brister

 

 

Produktionen av matsmältningsenzymer avtar med 
åldern (R), (*R s. 527-528). Om din kropp producerar
för liten mängd matsmältningsenzymer kan du få symp-
tom  som uppsvälldhet, gaser, magsmärta och trötthet, 
vilka  är vanliga symptom vid IBS. Studier visar att mat-
smältningsenzymer har positiv effekt vid IBS och IBD 
symptom  (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),
(R),(R),(R),(R),(R) (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R).

 

Om maten inte har brutits ner tillräckligt kan kroppen
inte tillgodogöra sig näringen och då kan näringsbrister
uppstå. Dessutom kan osmält mat kan skapa endotoxiner
i tarmen som är giftigt för kroppen. (R* s. 529)

 

När halten av matsmältningsenzymer är för låg kan det
göra att osmälta kolhydrater fermenteras, proteiner för-
ruttnar och att osmälta fetter härsknar. (R* s. 529)

 

Matsmältningsenzymerna samarbetar med matenzymer
som finns naturligt i födan. Men vid tillagning och upp-
hettning av mat förstörs matenzymerna och gör att 
kroppen behöver mer av matsmältningsenzymerna. 
(R* s. 527-528)

 

Därför kan det vara bra att ta matsmältningsenzymer
och äta råkost, samt frukt för att förbättra matsmält-
ningen. (R* s. 527-528)

 

 

Några av de viktigaste

matsmältningsenzymerna

 

Proteas

 

Proteas är ett växtenzym som bryter ner protein till polypeptider
och aminosyror. (R, (R) Vissa aminosyror behövs för produktionen
av matsmältningsenzymer. (R* s. 530)

 

Proteas tillhör de proteolytiska enzymerna som motverkar inflam-
mation och infektion. De kan stärka effekterna av andra tillskott
och hjälpa kroppen att upptäcka felaktig tillväxt av celler. De
främjar också hjärt-kärlhälsan och motverkar att blodet klumpas
ihop. (R), (R), (R), (*R s. 529)

 

Proteas används också för att:

 
  • bilda enzymer 
  • stärka immunförsvaret
  • öka energin
  • reglera kroppens vätskebalans
  • laga och bygga vävnad
  • transportera kalcium
  • balansera pH-värdet i kroppsvätskorna 

(*R s. 530-531)

 

Lipas 

 

Lipas stödjer gallan och bryter ner fett, triglycerider till di-
glycerider, monoglycerider och fria fettsyror. Lipas bidrar
till energi då kroppen lättare kan skapa energi av fria fett-
syror. Det bidrar också till omsättningen och transporten
av fett i kroppen, när den intas i samband med måltid.
(R* s.533)

 

Lipas bidrar till nedbrytningen av LDL-kolesterol och hjälper 
på så vis till att motverka förkalkning av kärlväggarna. Lipas 
behövs för att för att bryta ner fettmembran kring makrofager 
(som är en del av immunförsvaret), samt skadliga organismer. 
(R* s.533)

 

Prostaglandinerna – hormonliknande ämnen som finns i alla
organ, reglerar cellernas aktivitet och påverkar immunförsvaret
och kroppens förmåga till reparation. (R) De behöver en bra om-
sättning av fett och frigörande av fettsyror för att fungera
optimalt. (R* s.533)

 

Amylas

 

Amylas produceras i bukspottkörteln och i munnen. Amylas
spjälkar stärkelse och glykogen. Det bryter ner stora kolhyd-
ratmolekyler till t.ex. glukos som blir till energi. (R) För att
cellernas mitokondrier ska kunna bilda ATP (adenosintrifosfat)
som bildar energi i kroppen, behövs en fungerande nedbrytning
av glukos. (*R s.529)

 

 

Cellulas

 

Cellulas bryter ner cellulosafibrer i frukt och grönsaker till små 
fragment som sedan blir glukos. Kroppen tillverkar inte Cellulas 
utan behöver tillföras via råa grönsaker och frukt, eller tillskott. 
Brist på Cellulas gör att kroppen har svårare att bryta ner frukt 
och grönsaker. (R* s.533)

 

Fytas 

 

Fytas behövs för att kunna ta upp näringen i frukt. Enzymet
bryter ner syror som finns i frukt, grönsaker, nötter, frön och
säd. (R* s.533) 

 

Laktas

 

Laktas bryter ner laktos (mjölksocker) till glukos och galaktos.
Brist på Laktas leder till laktosintolerans, då kan man inte bryta
laktos (socker) som finns i mjölkprodukter. (R), (R), (R), (*R s. 533) 

 

Maltas 

 

Maltas är ett enzym som bildas i tunntarmen bryter ner maltos
till glukos. (R), (R), (R* s.534) 

 

 

Invertas

 

Invertas bryter ner sukros (socker) till glukos och fruktos. (R* s.533), (R)

 

Alfa-galaktosidas 

 

Alfa-galaktosidas är ett enzym som bryter ner oligosackarider -
komplexa kolhydrater som finns i lök, baljväxter och grönsaker.
Alfa-galaktosidas motverkar gaser, uppblåsthet och jäsning i
tarmen. (R),(R) 

 

Xylanas

 

Xylanas bryter ner xylos som finns i spannmål och fiberrik mat.
Det tillhör enzymerna Hemicellulas. (R),(R

 

Hemicellulas

 

Enzymet Hemicellulas bryter ner polysackarider (långkedjade
sockerarter) och omvandlar det till energi. Hemicellulas behövs
för att bryta ner frukt, grönsaker och fiberrika sädesslag. De
blir då prebiotika – mat åt tarmbakterierna. (R)

 

Kroppen producerar inte Hemicellulas själv, utan enzymet
produceras av mikroorganismer i tarmen. (R)

 

Hemicellulas kan förbättra matsmältningen och omvandlingen
av ämnen i kroppen, samt öka den fysisk kapaciteten. (R)

 

*R - Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag