Jästsvamp kan ha positiva effekter vid mag-tarmproblem

Uppskattad lästid: 1 minut
 

 

S. boulardii, (Saccharomyces boulardii) är en icke-patogen 
jästsvamp. Den har varit i fokus i många forskningsstudier,
som visar att S.boulardii kan ha positiva effektiv vid symp-
tom av irritabel tarmsyndrom (IBS) och inflammatorisk
tarmsjukdomar (IBD). Enligt forsknig har S. boulardii t.ex. 
en gynnsam inverkat vid bakteriella diarrésjukdomar

 

Bra vid IBS symptom

 

Studier visar att S.boulardii har positiva effekter vid IBS
symptom. (R),(R) Den förbättrar cytokinprofilen*, vävnad
och livskvalité hos patienter med diarrédominerande 
IBS (IBS-D). (R)

 

Mot diarré

 

S.boulardii motverkar diarré. Studier visar att den
är en säker och effektiv behandling vid akut diarré
hos barn. (R)

 

S.boulardii bidrar till att minska magsmärtor och diarré 
hos vuxna. (R)

 

S.boulardii reducerar diarré och hjälper vid mag/tarm 
inflammationer. (R,R,R,R,R,R)

 

Studier visar att S.boulardii hindrar utveckling av 
diarré orsakad av antibiotika (R,R,R,R)(R,R,R,R,R,R,R). 
S.boulardii förhindrar turistmage, visar studier. (R)

 

Motverkar läckande tarm

 

Behandling med levande eller värmedödade celler 
av S.boulardii motverkar läckande tarm (tarm-
permeabilitet). (R)

 

Den reglerar immunsystemet och förhindrar bakteriell 
spridning och sår i tarmarna, visar studier på djur. (R)

 

 

Bra för tarmfloran

 

S.boulardii hjälper miljön i tarmfloran och gynnar goda 
bakterier i tarmen. (R

 

S.boulardii är antibiotikaresistent, då antibiotikan ger 
sig på bakterier men inte svamp. (R)

 

Mot skador orsakade
av antiinflammatorisk medicin

 

Magsår orsakat av ibuprofen kan minskas, med hjälp 
av S.boulardii tyder forskning på djur (R).

 

IBS * är Irritabel tarm syndrom

IBD * är Inflammatorisk tarmsjukdom

* Cytokiner är en grupp inflammatoriska lösliga proteiner 
och peptider som reglerar immunologiska och inflammatoriska 
förlopp. De utsöndras vid allergi. (R)

 

Läs mer 

 

IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom? S.Boulardii 
kan användas vid inflammation.


S.boulardii motverkar parasiter, bakterier som 
E.coli bakterier, Helicobacter pylori, svamp t.ex.
Candida. Läs mer