Jästsvampen som förbättrar IBS

 

S. boulardii, (Saccharomyces boulardii) är en icke-patogen 
jästsvamp. Den har varit i fokus i många forskningsstudier,
som visar att S.boulardii är effektiv vid IBS* och IBD*. Den 
har positiva effekter mot bakteriella diarrésjukdomar

 

Läs mer om Sacro-Bol som innehåller S. boulardii.

 

Bra vid IBS symptom

 

Studier visar att S.boulardii förbättrar IBS symptom 
(R), (R). Den förbättrar också cytokinprofilen*, vävnad 
och livskvalité hos patienter med diarré dominerande 
IBS (IBS-D) (R).


 

Mot diarré

 

S.boulardii förhindrar och behandlar diarré. Den
har visat sig vara en säker och effektiv behandling
av barn med akut diarré (R).

 

S.boulardii minskar magsmärtor och diarré och 
hos vuxna (R).

 

S.boulardii reducerar diarré och hjälper vid mag/tarm 
inflammationer (R,R,R,R,R,R). 

 

Studier visar att S.boulardii hindrar utveckling av 
diarré orsakad av antibiotika (R,R,R,R)(R,R,R,R,R,R,R). 
S.boulardii förhindrar turistmage, visar studier (R).

 

Motverkar läckande tarm

 

Behandling med levande eller värmedödade celler 
av S.boulardii motverkar läckande tarm (tarm-
permeabilitet).(R)

 

Den reglerar immunsystemet och förhindrar bakteriell 
spridning och sår i tarmarna, visar studier på djur (R).

 

 

Bra för tarmfloran

 

S.boulardii hjälper miljön i tarmfloran och gynnar goda 
bakterier i tarmen (R). 

 

S.boulardii är antibiotikaresistent, då antibiotikan ger 
sig på bakterier men inte svamp (R).

 

Det gör att S.boulardii kan hjälpa till att skydda tarm-
floran vid antibiotikabehandling. Därför kan den vara 
bra för dig som har olika problem med magen.

 

Mot skador orsakade
av antiinflammatorisk medicin

 

Magsår orsakat av ibuprofen kan minskas, med hjälp 
av S.boulardii tyder forskning på djur (R).

 

IBS * är Irritabel tarm syndrom

IBD * är Inflammatorisk tarmsjukdom

* Cytokiner är en grupp inflammatoriska lösliga proteiner 
och peptider som reglerar immunologiska och inflammatoriska 
förlopp. De utsöndras vid allergi. (R)

 

Läs mer 

 

IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom? S.Boulardii 
kan användas vid inflammation.


S.boulardii motverkar parasiter, bakterier som 
E.coli bakterier, Helicobacter pylori, svamp t.ex.
Candida. Läs mer

 

Relaterade produkter