Varför är neutralt laktasenzym bra vid laktosintolerans?

Uppskattad lästid: 1.5 minut
 

 

Vad är laktos? 

Laktos som också kallas för mjölksocker finns naturligt
i mjölk och mjölkprodukter. Laktos är en disackarid som
består av glukos och galaktos. De kan normalt tas upp
och brytas ner genom enzymet laktas i tunntarmen.

 

Laktosintolerans

 

Om du inte har tillräckliga mängder av enzymet
laktas, kan du inte bryta ner laktos ordentligt i
tunntarmen.

Då transporteras det icke nedbrutna laktoset ner
till 
tjocktarmen. Där omsätts laktosen av bakterier
och fermenteras. Det leder till mag-tarmproblem
som magsmärta, gaser, diarré och dålig matsmältning.

Cirka 10-30% av den västerländska befolkningen
uppskattas ha laktosintolerans.

  • Mängden laktos som tolereras kan skilja
    sig åt mellan laktosintoleranta.
  • Symptomen vid laktosintolerans påverkas av
    mängden laktos i kosten.
  • En del personer får inte symptom trots att de
    inte kan bryta ner laktos.


Vad är neutral laktas?

 

Neutral laktas har tagits fram för att likna kroppens
eget laktas. 

  

Sur laktas absorberas snabbt av magsyran innan
det når tunntarmen. Därför bryts enbart en liten 
del av laktosen ner.

 

Men neutral laktas består av neutrala pellets som
tål magsyran och kan nå tunntarmen där enzymet
kan bryta ner laktosen.

  

Då hinner laktosen brytas ner till glukos och galaktos
och absorberas av 
tarmslemhinnan. Laktosen hinner
då inte nå bakterierna i tjocktarmen och därför kan
mag-tarm-problem som magsmärta, gaser, diarré
och dålig matsmältning undvikas.

  

Studier visar att pH-neutral laktas har 60% mer
effekt jämfört med sur laktas.

Studie av neutral laktas

 

 

Forskning visar att neutral laktas lätt kan tas
upp i tarmen och signifikat
minskar symptom
vid laktosintolerans.

 

 

Forskarna bad frivilliga personer som lider av laktos-
intolerans 
att rapportera effektiviteten av neutral laktas.

 

 

Man listade huvudsymptomen i ett formulär med flervals-
frågor som deltagarna fick fylla i. 

 

 

Resultatet visar att 95% inte fick några negativa 
symptom och 97% skulle rekommendera produkten 
till andra personer. 

 

 

 

 

 

 

L. Fraissl1, R.Leitner2, A. Missbichler3

 

[1] University of applied Sciences Wr. Neustadt, Dept of 
Biotechnical Processes; Tulln, Austria 

 

[2] Dept. of Medical Biochemistry, Medical University of 
Vienna, Austria

 

[3] Sciotec Diagnostic Technologies, Tulln, Austria

 

(R)