En god jästorganism för en bra maghälsaVilka hälsofördelar har Saccharomyces boulardii?

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) är en icke-patogen
jästsvamp och isolerades 1923 av den franske vetenskaps-
mannen Boulard.

Vid observationer av den inhemska befolkningen i
Sydöstra Asien upptäckte Boulard att de motverkade
kolera genom att tugga på litchi- och mangosteensskal (R).

S.boulardii har varit i fokus i många forskningsstudier.
Studierna visar att S.boulardii har positiva effekter mot bakteriella
diarrésjukdomar och den är effektiv vid IBS och IBD.S.boulardii hjälper miljön i tarmfloran och gynnar goda
bakterier i tarmen. 
Den är antibiotikaresistent, då antibiotikan
ger sig på bakterier men inte svamp, (R) vilket gör att den
kan hjälpa till att skydda tarmfloran vid antibiotikabehandling.


Förbättrar IBS

Studier visar att S.boulardii förbättrar IBS symptom (R)(R).
Den förbättrar också cytokinprofilen*, vävnad och 
livskvalité
hos patienter med diarré dominerande IBS (IBS-D)(R).


* Cytokiner är en heterogen grupp av lösliga proteiner
och peptider som kan reglera immunologiska och
inflammatoriska förlopp (R).

Kan förbättra IBD

S.boulardii skulle kunna användas i behandling av
patienter som har ulcerös kolit, enligt en studie (R).


S.boulardii minskar infiltrationen av Th1 celler i inflammerad
tarm och hindrar proinflammatoriska cytokiner*, i studier
av möss med IBD (R).


* Cytokiner är en heterogen grupp av lösliga proteiner
och peptider som kan reglera immunologiska och
inflammatoriska förlopp (R).

S.boulardii minskar inflammation och candida i möss
som har kolit (R).

Stöd vid Crohns

S.boulardii användes i en studie för att behandla Crohns
sjukdom och 
visade förbättringar i tarmpermeabilitet
(läckande tarm), 
även om inte alla symptom försvann (R).S.boulardii minskade mängden tarmtömningar hos
Crohnspatienter (R).


Mot diarré


S.boulardii förhindrar och behandlar diarré och har
visat sig vara en säker 
och effektiv behandling av
barn med akut diarré (R).

S.boulardii reducerar diarré och hjälper vid mag/tarm
inflammationer (R,R,R,R,R,R)
. S.boulardii minskar diarré
och magsmärtor hos vuxna (R).


Studier visar att S.boulardii hindrar utveckling av diarré
orsakad av antibiotika (R,R,R,R)(R,R,R,R,R,R,R).
S.boulardii förhindrar turistmage, visar studier (R).

Lindrar inflammation och
infektion i tarmsystemet


En studie visar att S.boulardii minskar inflammation
och dysfunktion i tarmsystemet hos möss med
inflammation i tarmslemhinnan (R).

S.boulardii hindrar infektioner i magtarmkanalen 
och
skyddar mot inflammation i tarmen hos möss (R).

Behandling av Helicobacter pylori

S.boulardii har positiva effekter på att minska
kolonisation av Helicobacter pylori i tarmsystemet (R).

S.boulardii har använts som en del av behandling mot
Helicobacter pylori och har visat sig bidra till eliminering av 
Helicobacter pylori och minska bieffekter av behandling,
speciellt diarré (R,R,R,R,R,R).

Den lindrat symptom från mage-tarm i samband med
behandling av Helicobacter pylori (R).Bekämpar bakterier, parasiter
och svampinfektioner


S.boulardii minskar E. coli bakterier hos barn (R).


S.boulardii kan användas för behandling av Blastocystis
hominis (tarmparasiter) hos barn (R).


Enligt studier, ökade S.boulardii överlevnadsgraden,
skyddade mot leverskada och förhindrade spridning av
bakterien hos möss infekterade av Tyfoidfeber
(Salmonella enterica Typhimurium) (R).Kombinerat med antibiotika utgjorde S.boulardii en
effektiv behandling mot Giardiasis (tarminfektion) hos
vuxna patienter, enligt en studie (R). S.boulardii motverkar att Candida får fäste och reducerar
inflammatoriska reaktioner hos immunförsvaret orsakade
av cytokiner (R).

Förebyggande tillskott av S. boulardii är lika effektivt
som nystatin* i att reducera kolonisering av svamp och
svampinfektion. Den är mer effektiv i att reducera
frekvensen av klinisk sepsis och antalet sepsis attacker (R).

*

Nystatin används mot svampinfektioner i munnen,
matstrupen och magsäcken (R).

Lindrar vid skador på tarmarna
orsakade av antiinflammatorisk medicin


I en studie på råttor indikerades det att S.boulardii minskar
magsår orsakade av ibuprofen (R).

Förbättrar immunförsvaret

S.boulardii förbättrar immunförsvaret vid akut gastroenterit
(mag- och tarm-inflammation) 
hos barn (R).En studie visar att oral behandling med levande eller värme-
dödade celler av S.boulardii motverkar 
tarmpermeabilitet,
reglerar immunsystemet och förhindrar bakteriell spridning
och sår i tarmarna hos möss (R).Relaterade produkter


Sacro-Bol
Med Saccharomyces boulardii