S. boulardii positiva effekter mot bakterier, parasiter och svamp

 

Tarmparasiter, candida, bakterier som Helicobacter pylori
kan ställa till det för din hälsa och skapa mycket obehag 
mag-tarmkanalen.

 

Forskning visar på att jästsvampen S.boulardii kan ha
en förmåga 
att motverka dessa olika parasiter, bakterier
och svampar.

 

S.boulardii - positiva effekter

 
 • Kan bidra till att motverka E.coli bakterier (R).
  Vissa stammar av E.coli bakterier kan 
  orsaka
  diarré, magsmärtor, illamående och flera allvar-
  liga 
  infektioner. (R),(R)

 • Gynnar eliminering av tarmparasiter som
  Blastocystis homini hos barn. (R)

 • Tyfoidfeber (Salmonella enterica Typhimurium).
  S.boulardii 
  ökar överlevnadsgraden, skyddar från
  leverskada och förhindra 
  spridning av bakterien,
  visar studier på djur. (R)


 • Giardiasis (tarminfektion). Tillsammans med anti-
  biotika kan S.boulardii vara en
   effektiv behandling
  mot tarminfektion, enligt forskning. (R)

 • Bidrar till att motverka jästsvampen Candida.
  S.boulardii förhindrar att jästsvampen
  får
  fäste på tarmens epitelceller. (R)

 • Minskar kolonisering av svamp. Förebyggande
  tillskott av S. boulardii 
  är lika effektivt som ny-
  statin* i att reducera svampinfektion. 

 • S. boulardii är dessutom mer effektiv i att reducera 
  frekvensen av 
  klinisk sepsis och antalet sepsis
  attacker än nystatin*. (R)

*Nystatin används mot svampinfektioner i 
munnen, matstrupen och magsäcken (R).

 

Mag-tarmsymptom vid behandling av
Helicobacter pylori

 

S.boulardii kan ha positiva effekter på att minska 
kolonisation av Helicobacter pylori i tarmsystemet (R). 

 

S.boulardii har visat motverka mag-tarmsymptom som
kan uppkomma vid antiobiotikabehandling av Helicobacter
pylori. Diarré och värk i övre delen av tarmen och tarmens
tolerans av  antibiotikabehandlingen förbättrades vid intag
av S.boulardii. (R,R,R,R,R,R). 

 

Immunförsvar

 

Enligt en studie förbättrade S.boulardii immunförsvaret hos
barn vid akut gastroenterit (mag-tarminflammation). (R

 

Inflammatoriska reaktioner hos immunförsvaret orsakade 
av cytokiner, kan minskas med hjälp av S.boulardii. (R)

 

S.boulardii hindrar infektioner i magtarmkanalen och 
skyddar mot inflammation i tarmen visar studier på djur (R).