Saccharomyces boulardii motverkar IBD och inflammation

 

 

S.Boulardii förbättrar inte bara IBS och utan kan även 
användas vid IBD (inflammatorisk) tarmsjukdom. Den 
motverkar inflammation i tarmsystemet.

 

Läs mer om Sacro-Bol som innehåller S.Boulardii

 

Lindrar inflammation och 

infektion i tarmsystemet

 

S.boulardii reducerar diarré och hjälper vid mag/tarm 
inflammationer (R,R,R,R,R,R).

 

S.boulardii minskar inflammation och dysfunktion i 
tarmsystemet, vid inflammation i tarmslemhinnan 
visar studier på djur (R). 

 

Kan förbättra IBD

 

S.boulardii skulle kunna användas i behandling av 
patienter som har ulcerös kolit, visar forskning (R).


 

IBD kan minska infiltrationen av Th1 celler i inflammerad 
tarm minskas och hindra proinflammatoriska cytokiner*. 
(R

 

S.boulardii minskar inflammation och candida vid kolit, 
enligt djurstudier(R).

 

* Cytokiner är en heterogen grupp av lösliga proteiner 
och peptider som kan reglera immunologiska och 
inflammatoriska förlopp (R).

 

Stöd vid Crohns

 

Mängden tarmtömningar hos patienter som lider av 
Crohns, kan minskas vid behandling med S.boulardii (R).

 

Tarmpermeabiliteten (läckande tarm), förbättrades 
hos personer med Chrons sjukdom med hjälp av 
S.boulardii, även om inte alla symptom försvann (R). 

Läs mer 

 
 

Relaterade produkter