S.Boulardii vid inflammerad tarm?

 Uppskattad lästid: 1 minut
 

 

S.Boulardii har visat sig har goda egenskaper
vid inflammation och infektion
i tarmsystemet,
enligt flera forskningsstudier. 

 

Dysfunktion i tarmen

 

Flera studier visar att S.boulardii kan minska diarré
och kan bidra till att motverka inflammationer tarm-
systemet. (R),(R),(R),(R),(R),(R)

Till exempel verkar S.boulardii kunna minska både
dysfunktion i tarmsystemet och inflammtion i tarm-
slemhinnan, visar studier gjorda på djur. (R)

 

Inflammation och infektion

 

Enligt forskare skulle S.boulardii kunna vara
aktuell vid behandling av patienter som har
ulcerös kolit. (R)

 

Forskare menar S. boulardii har en förmåga att 
begränsa infiltrationen av Th1 -hjälpar celler i 
en inflammerad tarm och kan motverka att pro-
inflammatoriska cytokiner* främjar inflammation.
Reultaten av forskningen visar att S. boulardii
kan vara fördelaktig vid behandling av IBD. (R

 

I en annan gjorda på djur visas det att  att S.boul-
ardii minskar inflammation och candida vid kolit 
(inflammation i tjocktarmen. (R)

 

* Cytokiner är en heterogen grupp av lösliga prot-
einer och peptider som kan reglera immunologiska
och inflammatoriska förlopp. (R)

 

Crohns sjukdom

 

I en studie där personer som lider av Crohns sjuk-
dom fick behandling med S.boulardii, visades det
att personerna hade färre antal tarmtömningar än
de normalt brukar ha, vilket påverkade deras sjuk-
domstillstånd positivt. (R)

 

Vid behandling med S.boulardii förbättrades tarm-
permeabiliteten (läckande tarm) hos personer med
Crohns sjukdom, visar forskning. (R)