Smörsyra viktig för din tarmhälsa

Uppskattad lästid: 2 minuter
 

 

Den kortkedjade fettsyran smörsyra intresserar
forskare idag och den har visat sig vara viktig för
din tarmhälsa och ditt immunförsvar. Enligt forsk-
ning kan smörsyra motverka inflammationer och
påverka kommunikationen mellan din hjärna och
tarm. (R)

 

Tarmbakterier och fettsyror

I tjocktarmen fermenterar mjölksyrabakterier
som Clostridium butyricum, Roseburia intestinalis
och Faecalibacterium prausnitzii kolhydrater som
blir till kortkedjade fettsyror acetat, propionat och 
smörsyra. (R),(R),(R)

 

Många som lider av IBS eller IBD kan ha färre
mängder av bakterier som producerar smörsyra.
(R), (R) Studier visar att vid inflammatoriska tarm-
sjukdomar, diarré och tjocktarmscancer kan det
finnas för få goda tarmbakterier och att det kan
vara obalans i tarmfloran. (R),(R),(R),(R),(R)

Kan främja tarmen

Smörsyra kan stärka tarmbarriären, som bildas av
celler i tarmväggen. Tarmbarriären motverkar att
gifter från mikrober och bakterier kommer in i blod-
omploppet. (R

Forskning visar att smörsyra har antiinflammatoriska 
effekter och påverkar din tarmflora positivt. Enligt
forskning tror man att smörsyran kan hålla din tarm-
slemhinna intakt och därmed motverka läckande
tarm. (R)

Läckande tarm påverkar immunförsvaret negativ, 
genom att släppa in osmälta molekyler, som skapar
inflammationer i din kropp. (R)

 

Studier visar att smörsyra påverkar T-lymfocyter
och immunsystemet positivt, samt bidrar till en
ökad bakteriell balans i tarmsystemet. (R

Om det finns tillräckliga mängder av smörsyran i
tarmen, tolkar kroppen det som att bakteriebalan-
sen inte är störd. Det minskar immunförsvarets
reaktioner och förhindrar att inflammatiriska pro-
cesser triggas igång, enligt forskare. (R

IBD och IBS
 
 
IBD
 

Kortkedjade fettsyror, speciellt smörsyra kan ha pos-
itiva effekter vid inflammatoriska tarmsjukdomar
(IBD), visar olika forskningsstudier. (R),(R),(R),(R)

Forskning tyder på att smörsyra minskar risken för in-
flammation i tarmarna genom att påverka artrikedomen
i tarmfloran och minska inflammationsdrivande bakterier. 
(R),(R)

I tarmcellernas mitokondrier oxideras 70-90% av smörsyra
till acetyl-CoA, som används för att bilda stora mängder
ATP som är den främsta formen av energi i cellerna.
Mer energi åt tarmcellerna skapar bättre förutsättningar
för dem att fungera optimalt. (R

 
IBS
 

Forskare menar att smörsyra kan vara en av nyckelfak-
torerna till balans i tarmfloran hos patienter med IBS -
irriterad tjocktarm tarm, då den förnyar och läker epitelet
i din tarm (vävnad i tarmen). (R)

Flera studier av IBS patienter, visar att smörsyra minskar
smärta, problem med tarmtömning, gasbildning och flera
vanliga symptom vid IBS. (R) Smörsyran verkade också
höja livskvalitén hos patienter med IBS. (R)

 
 
 
Kan balansera diarré
och förstoppning
 
 

Smörsyran verkar ha en balanserande effekt på 
tarmen. Olika studier visar att smörsyra kan för-
hindra och minska diarré samt, förbättra tarmperi-
staltiken vid förstoppning. (R) Smörsyra förebygger 
också akut uttorkning vid diarré. (R)

Forskning visar att smörsyra minskar symptomen 
hos både patienter med diarrédominerande IBS och 
förstoppningsdominerande IBS. (R)

Resistent stärkelse är en typ av löslig fiber som tarm-
bakterierna fermenterar till smörsyra. Forskning visar
att resistent stärkelse förbättrar diarré. (R) Smörsyra
och andra kortkedjade fettsyror kan motverka turist-
diarré, enligt studier (R)

 

Motverkar skadliga bakterier

 

Smörsyra kan hjälpa till att motverka vissa sorters skad-
liga bakterier som Salmonella och Clostridium perfringens
som orsakar kallbrand, visar forskning. (R

 

Studier visar att smörsyra kan ändra genaktiviteten hos
Salmonella och minska bakteriens förmåga att invadera
vävnader och orsaka sjukdom. (R)

 

Smörsyra har också en förmåga att förstöra cellvägg-
arna hos magsårsbakterien H. pylori. (R)

 

Genom att öka produktionen av antimikrobiella proteiner
kan smörsyra förstöra skadliga bakterier. (R),(R