Smörsyra avgörande för din tarmhälsa

Uppskattad lästid: 2 minuter
 

 

Smörsyra är nödvändig för att miljön i din tarm
ska vara frisk 
och i balans. Smörsyra intresserar
forskare idag och den har visat sig vara viktig för
din tarmhälsa, ditt immunförsvaret, den motverkar 
inflammationer och påverkar kommunikationen
mellan din hjärna och tarm. (R), (R)

Smörsyra och tarmen

I tjocktarmen fermenterar mjölksyrabakterier som 
Clostridium butyricum, Roseburia intestinalis och
Faecalibacterium 
prausnitzii kolhydrater som blir
till kortkedjade fettsyror acetat, propionat och 
smörsyra. (R),(R),(R)

Ofta är deras tillverkning inte tillräcklig, om du har
en känslig tarmslemhinna. Många som lider av IBS
eller IBD har färre mängder av bakterier som prod-
ucerar smörsyra. (R) Då blir ett tillskott av smörsyra
viktigt.

 

Finns det för få bakterier i tarmen som producerar
smörsyra finns risken för att drabbas av diarré, in-
flammatoriska tarmsjukdom IBD och till och med
tjocktarmscancer. (R),(R),(R),(R),(R)

 

 

Läker tarmen 

 

Smörsyra stärker tarmbarriären som bildas av celler 
i tarmväggen och motverkar att gifter från mikrober 
och bakterier kommer in i blodomploppet. (R

 

Forskning visar att smörsyra har antiinflammatoriska 
effekter och påverkar din tarmflora positivt (R). Smör-
syran håller din tarmslemhinna intakt och motverkar 
läckande tarm.

 

Läckande tarm påverkar immunförsvaret negativ, 
genom att släppa in osmälta molekyler, som skapar
inflammationer i din kropp (R).

 

IBD och IBS
 
 
IBD
 

Kortkedjade fettsyror, speciellt smörsyra kan minska 
symptom av (IBD). Smörsyran har en skyddande 
effekt vid IBD - inflammatoriska tarmsjukdomar. 

 

En studie av 13 personer med Crohns sjukdom vis-
ade att smörsyra förbättrade 69% av fallen. Hos 
54% personer försvann symptomen helt. (R),(R),
(R),(R)

 

Den minskar risken för inflammation i tarmarna 
genom att påverka artrikedomen i tarmfloran och 
minska inflammationsdrivande bakterier, enligt 
slutsatser av forskare (R). 

 

Smörsyra ger näring åt tarmväggen, gör tarmfloran 
frisk och motverkar inflammation i tarmen. (R).

 

I tarmcellernas mitokondrier oxideras 70-90% av 
smörsyra till acetyl-CoA, som används för att bilda 
stora mängder ATP som är den främsta formen av 
energi i cellerna. (R) Det gör att cellerna i bland 
annat tarmen kan fungerar optimalt. 

 
 
IBS
 
 

Forskare menar att smörsyra kan vara en av nyckel-
faktorerna till balans i tarmfloran hos patienter med 
IBS - irriterad tjocktarm tarm. Den förnyar och läker 
epitelet i din tarm (vävnad i tarmen) (R).

 

Flera studier av IBS patienter, visar att smörsyra min-
skar smärta, problem med tarmtömning, gasbildning 
och flera vanliga symptom vid IBS. Smörsyran verkade 
också höja livskvalitén hos patienterna (R).

 

 
 
 
Balanserar diarré
och förstoppning
 
 

Smörsyran verkar ha en balanserande effekt på 
tarmen. Olika studier visar att smörsyra kan för-
hindra och minska diarré samt förbättra tarmperi-
staltiken vid förstoppning. (R) Smörsyra förebygger 
också akut uttorkning vid diarré. (R)

 

Forskning visar att smörsyra minskar symptomen 
hos både patienter med diarrédominerande IBS och 
förstoppningsdominerande IBS, enligt studier. (R)

 

Resistent stärkelse är en typ av löslig fiber som tarm-
bakterierna fermenterar till smörsyra. Forskning visar
att resistent stärkelse förbättrar diarré. (R).

 

Smörsyra och andra kortkedjade fettsyror kan mot-
verka turistdiarré. (R)

 

Motverkar skadliga bakterier

 

Smörsyra kan eliminera visa sorters skadliga bakterier 
som Salmonella och Clostridium perfringens som orsakar 
kallbrand. (R

 

Smörsyra kan ändra genaktiviteten hos Salmonella och
minska bakteriens förmåga att invadera vävnader och
orsaka sjukdom. (R)

 

Smörsyra kan också förstöra cellväggarna hos magsårs-
bakterienH. pylori. (R)

 

Smörsyra kan också eliminera bakterier genom att öka
produktionen av antimikrobiella proteiner som förstör
bakterierna. (R),(R

 
Påverkar immunförsvaret positivt
 
 

Studier visar att smörsyra påverkar T-lymfocyter och 
immunsystemet positiv,t samt bidrar till en ökad bakt-
eriell balans i tarmsystemet.(R

 

Om det finns tillräckliga mängder av smörsyran i tarmen, 
tolkar kroppen det som att bakteriebalansen inte är störd.

 

Det minskar immunförsvarets reaktioner och förhindrar 
att inflammatiriska processer triggas igång, enligt forskare.
(R

 

Som forskningen pekar på är den kortkedjade fett-
syran smörsyra avgörande för din tarms hälsa 

den motverkar diarré, förstoppning, inflammation 
och infektion i tarmen, läckande tarm, IBD och IBS.