Därför kan du få brist på magnesium

Uppskattad lästid: 2 minuter


 Får du lätt muskelkramper, sover du dåligt och är trött
och utmattad, 
känner du dig stressad, eller har problem
med smärta och allergi? 
Det kan vara symptom på
magnesiumbrist. 

Magnesium är en livsviktig mineral som ingår i närmare 
300 av enzymernas processer i din kropp. Den är viktig 
för din energiproduktion, hjärtat, musklerna, cellernas 
funktion och proteinsyntesen.

Magnesium reglerar mängden och balansen av kalcium, 
natrium och kalium i cellen, som får syra-bas balansen 
att fungera. Den styr därför över många grundläggande 
funktioner i din kropp. 

Många av oss har idag brist på den livsviktiga mineralen 
magnesium. Det finns flera orsaker som skapar brister 
i din kropp.


Här kan du läsa mer om olika sorters magnesium

BioMagnesium Plus - pH neutral, Magnesium Sensitive,
och pH-Bas

Orsaker till magnesiumbrist

 1. Intar du kaffe, läsk, alkohol, socker, förbrukas
  magnesium 
  då den hjälper till vid omsättningen
  och avgiftningen av de här 
  produkterna.


 2. Försurning i din kropp, orsakas av ovanstående
  kost 
  bl.a. och leder till magnesiumbrist. En sur
  urin hämmar upptaget 
  av magnesium i njurarna.


 3. Kalcium driver ut magnesium ur kroppen. I dag
  är 
  det vanligt att vi äter kost som är mer rik på
  kalcium t.ex. 
  mjölkprodukter och äter färre pro-
  dukter som innehåller 
  magnesium. Läs mer om
  varför balansen mellan magnesium och kalcium
  är så viktig här.


 4. Stress och för lite återhämtning leder till brist på
  magnesium 
  och andra viktiga mineraler och när-
  ingsämnen. När kroppen
  utsöndrar adrenalin och
  kortisol vid stress och hård träning, används mag-
  nesium 
  för att hantera påfrestningarna. 5. Att grödor odlas med konstgödsel skapar brist på 
  magnesium, då konstgödsel motverkar magnesiu-
  met. 
  Det gör att växterna inte tar upp tillräcklig
  mängd 
  magnesium.


 6. Konventionellt storskaligt jordbruk tillför gödning
  åt 
  växten och inte till jorden. Det leder till urlakning
  av jordarna.


 7. Grödor odlas också ofta i gödseltråg och inte direkt
  marken. Därför får växterna inte tillräckligt med
  mineraler.


 8. Intag av näringsfattig kost som inte har tillräckligt 
  höga nivåer 
  av bl.a. magnesium gör att du får brist.

Symptom på magnesiumbrist


Här kan du läsa om symptom som kan uppkomma vid magnesiumbrist.
Ett begär efter choklad, salt eller kolhydrater tyder ofta på magnesiumbrist.

Hjärna och hörsel

 • Hjärnblödning
 • Hörselstörningar
 • Migrän
 • Tinnitus
 • Yrsel
 • Epilepsi

Allergi

 • Allergi och överkänslighet
 • Astma
 • Ökad utsöndring av histamin

Stress och mental hälsa

 • Sömnlöshet
 • Hyperaktivitet och ADHD 
 • Stress 
 • Panikattacker
 • Mental trötthet
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Utmattning och lättretlighet
 • Ångest
 • Depression
 • Rastlöshet
 • Apati
 • Sämre minne
 • Förvirring
 • Psykos


Hjärt-kärlproblem

 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt
 • Stroke
 • Förhöjt systolisk blodtryck
 • Förhöjt blodkolesterol
 • Arterioskleros
 • Mitralklaff prolaps
 • Takykardi (ökad hjärt-verksamhet)
 • Hjärtrytmstörningar

Muskler

 • Krampryckningar eller muskelsammandragningar
 • Muskelskakningar
 • Stelhet och förlamning
 • Stelkramp (muskelkramp)
 • Neuromuskulär underfunktion
 • Bortdomning
 • Ansiktsryckningar
 • Stickande känslor och krypningar
 • Ögonryckningar


 


Smärta

 • Fibromyalgi
 • Kroniskt ryggont

Hormonproblem

 • Premenstruella spänningar
 • Menskramp
 • Förhöjd binjureaktivitet (som sker vid stress)
 • Nedsatta eller förhöjda bisköldkörtelnivåer

Blodsocker

 • Diabetes
 • Insulinresistens


Skelett och tänder

 • Sköra ben och tänder
 • Benskörhet

Mage - tarm

 • Pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
 • Kolit
 • Gallsten
 • Förstoppning
 • Nedsatt aptit

Hud

 • Hudskador
 • Psoriasis

Övriga symptom

 • Kalkupplagring i mjuka vävnader
 • Bursit (skurgumsknä)
 • Njursten
 • Ömhet i brösten
 • Andnöd
 • Eklampsi
 • Raynauds sjukdom
 • Flebit
 • Brännande urin
 • Urinvägsinfektioner
 • Nervdegeneration
 • Ökad svettning
 • Stark kroppslukt

    

I och med dagens stressande samhälle och råvarornas lägre innehåll
av näring kan de därför vara bra att inta extra magnesium.

(R),(R)