Därför ska du inta magnesium

Många har idag brister på den livsviktiga mineralen magnesium. 
Magnesium förbrukas när vi intar kaffe, läsk, alkohol och socker. 
Detta då magnesium används för att hjälpa till vid omsättningen 
och avgiftningen av dessa produkter.


Andra orsaker till bristerna på magnesium, är att grödor odlas 
med konstgödsel, som fungerar som en antagonist till magn-
esium. Det gör att växterna inte tar upp tillräcklig mängd 
magnesium.


Den konventionella, storskaliga odlingen tillför gödning åt
växten och inte till jorden. Det leder till urlakning av jordarna.
Grödor odlas också ofta i gödseltråg och inte direkt i marken.
Därför får växterna inte tillräckligt med mineraler.


Dagens näringsfattiga kost, i kombination med stress och för
lite återhämtning, gör att vi förbrukar och får i oss för lite av
viktiga mineraler och vitaminer.


Magnesium är livsnödvändigt och det medverkar i närmare
300 enzymprocesser. Magnesium är viktig för hjärtat, musk-
lerna, cellernas funktion och proteinsyntesen. 

Balansen mellan magnesium och kalcium


Magnesium och kalcium har en nära samverkan på flera sätt.
De används för att kontrollera cellernas elektriska impulser.
Kalcium har en sammandragande effekt på muskelcellen och
stimulerar nervsignaler. Magnesium har en avslappnande effekt
på muskelceller och nervsignaler.  Magnesium motverkar kalciumavlagring och att kalcium lagras
i cellerna. När för mycket kalcium lagras i cellen skapas det ofta
kramper, tics och ryckningar. Kalciumavlagring kan leda till för-
kalkning, som yttrar sig som stelhet och senare celldöd.  Ju högre kalciumintag i förhållande till magnesium, desto mer
förekommer osteoporos. Magnesium behövs för att reglera
omsättning av kalk i benstommen. Det är vanligt att vi får i
oss mer kalcium än magnesium med dagens kost. Speciellt
via mjölkprodukter.

Magnesium reglerar mängden och balansen av kalcium, natrium
och kalium i cellen och styr därmed över många grundläggande
funktioner som får kroppen att fungera. Dessa mineraler upprätt-
håller också syra-basbalansen i kroppen.

När magnesiumhalten är låg i kroppen, kvarhåller njurarna mer 
magnesium. Balansen mellan magnesium och kalcium är oerhört
viktig. Det är därför bra att inta både tillskott av magnesium och
kalcium för att upprätthålla balansen.

Magnesium är också viktig för vår energi och är involverat i alla
reaktioner som skapar eller frigör energi. I dagens stressade sam-
hälle det därför viktig för oss att få i oss magnesium. Vi behöver 
tillföra kroppen extra näring när våra jordar inte innehåller den 
mängd näring som vi och växterna egentligen behöver. 

 

(R) (R)

 

Relaterade produkter

 Magnesium Sensitive
100 kapslar

BioMagnesium Plus ph-neutral
90 kapslar

BioMagnesium Plus ph-neutral 
180 kapslar
PH-BAS
Mineraler i karbonatform
Magnesium, kalcium, kalium och natrium