E-vitamin - därför är den bra för din hälsa

Uppskattad lästid: 2.5 minuter
 

 

E-vitamin är en fettlöslig vitamin som har visat sig 
effektiv i att motverka oxidativ stress och inflamm-
ation
 då den är en stark antioxidant. Den främjar
immunförsvaret samt skyddar och 
reparerar cell-
erna och kan därför bidra till mer energi.

E-vitamin har en roll i antiinflammatoriska proc-
esser 
och motverkar hjärt-kärl sjukdom. E-vita-
min främjar 
hormonsystemet, fertiliteten och 
sköldkörtelns 
funktion.

E-vitamin består av fettlösliga ämnen - tokofer-
oler 
som fungerar i synergi med varandra. De
förekommer 
tillsammans i naturen och bör även
göra det i tillskott 
av E-vitamint för att öka de
hälso
främjande egenskaperna.

 

Mot oxidativ stress

E-vitamin har starka antioxidanta egenskaper och 
ingår i det viktigaste försvaret mot fria radikaler 
och oxidativ stress. När fett oxiderar hindrar den 
att reaktiva syreradikaler bildas. (R), (R)

 

Oxidation har kopplats till flera sjukdomar som 
cancer, Alzheimers sjukdom, för tidigt åldrande, 
hjärtsjukdom, diabetes, ledinflammation och 
gråstarr (R), (R), (R), (R)

 

Oxidation av A-vitamin, karoten och essentiella
fettsyror kan också motverkas med hjälp av
E-vitamin. (R)

 

Alfa-tokoferoler förhindrar främst produktionen
av nya fria radikaler, medan gamma-tokoferoler
fångar och neutraliserar de existerande fria rad-
ikalerna. (R), (R) Men en blandning av flera tok-
oferoler höjer effekten mot oxidativ stress.(R)

 

 

Skyddar och reparerar cellmembranen

 

E-vitamin finns främst i cellernas och organell-
ernas membran, där den skyddar fosfolipiderna
i cellmembranen mot fria radikaler. (R

 

Studier visar att en blandning av flera tokoferoler 
lättare kan skydda cellerna än enbart en sorts
tokoferol. (R)

 

E-vitamin kan reparera cellens membran då den
fungerar som en antioxidant. Studier visar att 
antioxidanter som t.ex. alfa-tokoferol behöver
vara i kontakt med cellmembranen för att göra
en reparation möjlig. (R), (R)

 

E-vitamin skyddar cellen genom att täta lipiderna
och stabilisera cellmembranet och kan därför bidra
till att öka cellens energi. (R),( R), (R)

 

 

Hjärta och kärl 

 

Hjärt-kärlproblem kan uppkomma på grund av oxi-
dation av vissa lipoproteiner och återkommande
inflammation. (R

 

E-vitamin som är antiinflammatorisk kan motverka
hjärt-kärlproblem (R), som kärlkramp, blodproppar
och skydda mot hjärtinfarkt. (R) Den stärker också
kapillärväggarna och kan därför förebygga åderbråck.
(R)

 

När de olika tokoferolerna kombineras är de som
mest effektiva att förhindra att artärerna täpps igen
på grund av hopklumpning av blodplättarna eller
kolesterol. (R), (R), (R), (R), (R)

 

Immunförsvar

 

E-vitamin stimulerar kroppens immunförsvar och
främjar både det humorala immunförsvaret (när
B-cellerna delar på sig och börjar producera anti-
kroppar) och det cell-förmedlade immunförsvaret
(vid intracellulära infektioner, då T-celler aktiveras
och producerar cytokiner som drar till sig makro-
fager och andra celler). (R)

 

E-vitamin är antiinflammatorisk och kan i höga
doser stimulera spridning av T-celler som hjälper
immunförsvaret. (R)

 

Ett dagligt intag av 200 mg E-vitamin förbättrade
aktiviteten hos antikroppar mot olika vaccin, hos
friska personer, visar en studie. (R) Flera studier
visar att E-vitamin höjer immunförsvaret mot
bl.a. virusinfektioner (R), (R)

 

 

Fler fördelar med E-vitamin

 

  • Hormoner – sköldkörtel 
    hypofys och binjurar

 

- Utvecklar funktionen hos det endokrina systemet -
  hypofysen, binjurar, äggstockar, livmoder och testiklar. (R)

- Motverkar underfunktion hos t.ex. sköldkörtel och 
  könshormoner och främjar fertilitet. (R)

- Minskar PMS/dysmenorré. (R), (R), (R)

 

  • Gifter och tungmetaller 

- Skyddar mot kvicksilver, bly, koltetraklorid, bensen, 
  ozon samt skyddar lungorna från luftföroreningar. (R)

 

  • Mage-tarm

 

- Är antiinflammatorisk och motverkar ulcerös kolit.

- Den är betydande för en frisk mag-tarmslemhinna 
  och är därför viktig för tarmpermeabiliteten och 
  näringsupptaget.

- Motverkar också pankreasfibros. (R)

 

  • Hud

- Är viktig för hudens läkning. 

- Förbättrar atopisk eksem, akne och ärr. (R), (R), (R)

 

  • Syn

- Viktig för synen och motverkar gråstarr bland annat (R), (R), (R)

 

  • Muskler

- Motverkar sendrag och benkramper. (R