Kalium - bra för muskler, skelett och immunförsvar

Uppskattad lästid: 1 minut
 

 

Muskler

 

Kalium bidrar till välfungerande muskler. (R), (R*329) 
Musklernas sammandragning, muskelkoordination 
och kontrollerar nerver påverkas av kalium. (R*329) 
Kalium hjälper till att basgöra kroppens vävnader och 
motverkar försurning. Kalium bidrar därför till rörligare 
muskler. (R*329)

 

Större intag av födoämnen rika på kalium kan bidra 
till att bevara muskelmassan hos äldre män och kvinnor.
(R) Ett ökat intag av kalium hos äldre personer med 
kaliumbrist gav föryngrande effekter visar en studie. (R).

 

Muskelsmärtor och muskelstelhet kan vara tecken på 
kaliumbrist (R). Kalium i blodet hjälper till att reglera 
blodflödet till dina muskler. När nivåerna är för låga 
kan blodkärlen dra ihop sig och begränsa blodflödet 
till musklerna. (R)

 

Det kan leda till att muskelcellerna får mindre syre
vilket kan göra att de brister och börja läcka. Det kan
ge symptom som stelhet och smärta i musklerna. (R)

 

 

Skelett

 

Kalium främjar skelettets uppbyggnad, minskar nedbryt-
ning av benstommen. Det främjar ett basiskt pH-värde 
i kroppen och motverkar syror som påverkar vävnad och 
negativt. (R),(R),(R),(R

 

Tillskott av kalium kan kopplas till en ökad bildning av 
benstomme och minskad nedbrytning av ben. (R),(R
En studie visar att kvinnor i klimakteriet som åt kalium-
tillskott i tre månader, fick minskad nedbrytning av 
benmassa. Speciellt de kvinnor som åt en kost rik 
på salt. (R),(R)

 

 

Motverkar njurstenar

 

De vanligaste formerna av njursten innehåller kalcium-
oxalat eller kaliciumfosfat. Låga nivåer av kalium försämrar 
återupptaget av kalcium i njurarna. Det ökar utsöndringen 
av kalcium i urinen och orsakar Hyperkalciuri och njursten. 
(R),(R)

 

Studier visar att intag av kalium minskar betydligt risken 
för att få njursten (R),(R) och befintliga njurstenar kan 
minskas genom tillskott av kaliumcitrat. (R),(R)

 

 

Oxidativ stress, inflammation
och autoimmunitet

 

Ökade nivåer av kalium kan blockera farliga fria syreradikaler 
i blodkärlens celler och i vita blodkroppar. Forskning pekar
på att Kalium kan skydda mot hjärtkärlskador. (R)

 

Kalium har en blockerande effekt på interleukin-17, (R)
ett proinflammatoriskt cytokin som främst produceras 
av T-lymfocyter eller deras förelöpare. (R) Forskning
visar att ett högt intag av salt bidrar till utvecklingen
av autoimmuna-och inflammatoriska sjukdomar, medan
kalium har en motverkande effekt. (R)

 

*R - Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag