Kalium - bra för muskler, skelett och immunförsvar

Uppskattad lästid: 1 minut
 

 

Muskler

 

Kalium bidrar till välfungerande muskler. (R), (R*329) 
Musklernas sammandragning, muskelkoordination 
och kontrollerar nerver påverkas av kalium. (R*329) 
Kalium hjälper till att basgöra kroppens vävnader och 
motverkar försurning. Kalium bidrar därför till rörligare 
muskler. (R*329)

 

Större intag av födoämnen rika på kalium kan bidra 
till att bevara muskelmassan hos äldre män och kvinnor.
(R) Ett ökat intag av kalium hos äldre personer med 
kaliumbrist gav föryngrande effekter visar en studie. (R).

 

Muskelsmärtor och muskelstelhet kan vara tecken på 
kaliumbrist (R). Kalium i blodet hjälper till att reglera 
blodflödet till dina muskler. När nivåerna är för låga 
kan blodkärlen dra ihop sig och begränsa blodflödet 
till musklerna. (R)

 

Det leder till att muskelcellerna får mindre syre vilket 
kan göra att de brister och börja läcka. Det kan ge 
symptom som stelhet och smärta i musklerna. (R)

 

 

Bra för skelettet

 

Kalium främjar skelettets uppbyggnad, minskar nedbryt-
ning av benstommen. Det främjar ett basiskt pH-värde 
i kroppen och motverkar syror som påverkar vävnad och 
negativt. (R),(R),(R),(R

 

Tillskott av kalium kan kopplas till en ökad bildning av 
benstomme och minskad nedbrytning av ben. (R),(R
En studie visar att kvinnor i klimakteriet som åt kalium-
tillskott i tre månader, fick minskad nedbrytning av 
benmassa. Speciellt de kvinnor som åt en kost rik 
på salt. (RR)

 

 

Motverkar njurstenar

 

De vanligaste formerna av njursten innehåller kalcium-
oxalat eller kaliciumfosfat. Låga nivåer av kalium försämrar 
återupptaget av kalcium i njurarna. Det ökar utsöndringen 
av kalcium i urinen och orsakar Hyperkalciurioch njursten. 
(R),(R)

 

Studier visar att intag av kalium minskar betydligt risken 
för att få njursten (R),(R) och befintliga njurstenar kan 
minskas genom tillskott av kaliumcitrat. (R),(R)

 

 

Motverkar oxidativ
stress, inflammation
och autoimmunitet

 

Ökade nivåer av kalium blockerar farliga fria syreradikaler 
i blodkärlens celler och i vita blodkroppar. Kalium kan skydda 
mot hjärtkärlskador. (R)

 

Tillskott av kalium motverkar utvecklingen av autoimmuna- 
och inflammatoriska sjukdomar. Det har en blockerande 
effekt på interleukin-17, (R) ett proinflammatoriskt cytokin 
som främst produceras av T-lymfocyter eller deras före-
löpare. (R)

 
Relaterade produkter

Kalium 180 mg

*R - Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag