Syra-basbalans för hälsan

Uppskattad lästid: 2 minuter

 
Ont i magen efter koppen kaffe på morgonen eller sura
uppstötningar av salladsdressingen på lunchen?
Trötthet
och värk efter goda middagar är något man gärna vill vara
utan. L
ikaså ett alltför surt pH-värde i kroppen.

Varför är pH-balansen viktig?

Syra-basbalansen är oerhört viktig för att kroppen ska fungera 
normalt. Kroppen tål varken för mycket syror eller för mycket baser.
Men ett surt pH-värd i kroppen stör kroppens funktioner och det kan
så småningom leda till nedbrytande processer och sjukdomar. (*R)

Organiska syror i mat och drycker kan trigga känsliga områden i 
kroppen och ge känningar i form av magbesvär, ömhet och obehag. 
Idag är många livsmedel syrabildande och kan skapa problem för 
hälsa och välmåendet. (*R), (R)

En inre basisk miljö i kroppen generellt, verkar ha positiva effekter
på syresättning i blodet, skelett, muskler, hjärtfunktion och hormoner,
och muskler t.ex. (*R) (R) De basgörande mineralerna som har en
rad viktiga funktioner för hälsan behöver inte heller förbrukas i lika 
hög mängd som vid försurning. (*R)

pH-värden i olika
delar av kroppen

Olika organ i kroppen har olika pH-värde, för att deras funktioner
ska fungera optimalt. Kroppen strävar efter att kontrollera pH-vär-
det inne i celler och i blodet. 
(*R)

Blodet ska till exempel alltid vara lätt basiskt, om det blir för surt 
reagerar kroppen på samma sätt som vid förgiftning. Inne i kropp-
ens celler är pH-värdet alltid neutralt till lätt basiskt. (R)

 

I magsäcken däremot är pH-värdet surt, vilket det också ska vara
för att matsmältningen ska fungera som den ska. Det sura pH-värd-
et beror på magsyrorna, däribland saltsyran, som är en viktig pussel-
bit i matsmältningen och ett skydd mot bakterie-, virus- och svamp-
angrepp.(R), (*R)


Orsaker till försurning

En ökad mängd syra eller bas leder omedelbart till en kompensation
från en mängd olika buffringssystem (*R) som är utvecklade för att
bibehålla pH-värdet på en konstant nivå, enligt en intervju med Ragnar
Rylander, professor emeritus i miljömedicin, som har forskat i ämnet. (R)


När det tillförs mer syra än kroppen kan ta hand om utsöndras syran,
huvudsakligen i urin eller lagras på platser i kroppen där den inte kan
påverka blodet eller cellerna negativt. Men då påverkas de platserna
i kroppen negativt och kan leda till bl.a. värk och mineralbrister. (*R)


Att kroppen blir sur beror flera faktorer:

 • Dels bildas syror som restprodukter av olika aktiva
  funktioner 
  i kroppen, t.ex. hjärtslag, andning och när
  musklerna arbetar. (*R)
 • Stress bidrar också till försurning i och med att bas-
  bildande mineraler 
  förbrukas vid stress, t.ex. magn-
  esium, kalium och kalcium. (*R)
 • Klimatet påverkar också klimatet vår pH-balans, kyla
  gör vårt blod surare 
  medan värme gör blodet mer bas-
  iskt. Därför är det viktigt att vi som bor i 
  norden äter
  mer basiskt än vi faktiskt gör (R)
 • Kosten är den största anledningen till att vi blir sura i
  kroppen. 
  Vi äter för mycket syrabildande livsmedel. I
  och med att vi
  själva producerar syror kontinuerligt
  och stressar får kroppen
  lättare ett överskott av syror. 
  (R), (*R)

 

Vad gör ett livsmedel
surt eller basiskt?


Alla livsmedel innehåller i sin naturliga form både syra- och
basbildande näringsämnen. Om ett livsmedel är surt eller basiskt
beror på de element som blir kvar då livsmedlet har förbränts.


Om de resterande elementen är sura sägs livsmedlet vara syra-
bildande och är det kvarstående elementen basiska sägs livsme-
dlet vara basbildande (*R)


Syrabildande livsmedel:

 • mjöl
 • mjölkprodukter,
 • pasta
 • socker
 • alkohol
 • kaffe
 • svart te (ej örtteer). 
 • kött 
 • fisk, 
 • kyckling 
 • ägg sägs 

 (R), (R)

Dessa ämnen anses göra oss sura i kroppen. När proteiner
förbränns i kroppen bildas det svavelföreningar som är sura,
menar Ragnar Rylander. (R),(*R)

 

Tomatsåser kan ha en hög grad av organiskasyror och kan trigga
irritation i både mage, tarmar och även blåsan.Kaffe brukar många känna av. Det innehåller klorogensyra, ett
ämne som kan ha negativa effekter för den med tex hjärtprobelm
och depression. (R)

 

Enligt Dr. Takayuki Shibamoto, Professor vid UC Davis Department
of Environmental Toxicology, har forskning visat, att speciellt kloro-
gensyra orsakar irritation i mage-tarm och står för den bittra smaken
i de flesta konventionella kaffesorter. (R

 

Exempel på basiska livsmedel:

Frukt och grönsaker är i regel basbildande. (R),(R),(R)
Nedan är exempel på basgörande livsmedel. 

 

 • citron
 • apelsin
 • avokado
 • mandlar 
 • spenat
 • grönkål
 • färsk frukt i allmänhet
 • grönsaker i allmänhet, 
 • hirs 
 • bovete 


(R)


Symptom vid försurning:

En försurad kropp kan vara upphov till hjärt- och kärlsjukdomar,
(R) värkande leder, magproblem, trötthet och utmattning. Syra-
överskott kan även leda till fibromyalgi, reumatiska besvär, migrän,
gikt och njursten. Vid försurning nedsätts också reaktionen på
insulin vilket har betydelse för personer med diabetes. (*R), (R)

 

Försurning ökar också risken för magnesiumbrist eftersom en sur
urin hämmar upptaget av magnesium i njurarna. Magnesiumbristen
i sin tur kan ge muskelkramper, sendrag och påverka hjärt- och
kärlsjukdomar som exempelvis högt blodtryck.(R), 
Bli av med överskott av syror

För att bli av med överskottet av syror behöver kroppen
bli mer basisk. (R),(*R)

 

Det kan göras på flera sätt:  

 

 • Dels kan man tillföra fler basiska och mindre sura råvaror 
  och livsmedel. Kroppen behöver då inte använda de basiska 
  mineraler som ligger lagrade i kroppen för neutralisering, utan 
  kan använda de som tillförs via kosten. (R)

 

 • Inta mineraler som är basgörande - speciellt i karbonatform
  Framförallt Kalcium, magnesium, kalium är basiska, men även natrium.
  Dessa kan användas mellan måltiderna för att neutralisera syrorna och
  göra kroppen basisk. (*R),(R)

 
Kalcium - kalk

 

Kalcium - Kalk basgör kroppen som då lättare kan ta upp syre.
Kaclium spelar också en viktig roll vid celldelning och muskeltillväxt.
Blodets koagulation är kalkberoende och kalcium ger i övrigt ett friskt
blod och en frisk hy. Kalcium stödjer också kroppens förmåga att till-
godogöra sig järn. (*R)

Läs mer om vilka livsmedel som innehåller organiska syror.(*R) - Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag