Syra-basbalansen

Ont i magen efter koppen kaffe på morgonen eller sura uppstötningar
av salladsdressingen på lunchen?
Trötthet och värk efter goda middagar
är något man gärna vill vara utan. L
ikaså ett alltför surt pH-värde i kroppen.

Organiska syror i mat och drycker kan trigga känsliga områden i kroppen
och ge känningar i form av magbesvär, ömhet och obehag. Idag är många
livsmedel syrabildande och kan skapa problem för hälsa och välmåendet.

Syra- och basbalansen är oerhört viktig för att kroppen ska fungera normalt.
Olika organ i kroppen har olika pH-värde, för att deras funktioner ska
fungera optimalt.

Kroppen strävar efter att kontrollera pH-värdet inne i celler och i blodet. 

Blodet ska till exempel alltid vara lätt basiskt, om det blir för surt reagerar
kroppen på samma sätt som vid förgiftning. Inne i kroppens celler är
pH-värdet alltid neutralt till lätt basiskt*1.

I magsäcken däremot är pH-värdet surt, vilket det också ska vara för
att matsmältningen ska fungera som den ska. Det sura pH-värdet beror
på magsyrorna, däribland saltsyran, som är en viktig pusselbit i
matsmältningen och ett skydd mot bakterie-, virus- och svampangrepp.

Men en inre basisk miljö i kroppen generellt ger allmänt en bättre enzym-,
hormon-och tarmbakteriefunktion m.m.


Orsaker till försurning

En ökad mängd syra eller bas leder omedelbart till en kompensation
från en mängd olika buffringssystem som är utvecklade för att bibehålla
pH-värdet på en konstant nivå, säger Ragnar Rylander, professor emeritus
i miljömedicin, som har forskat i ämnet *1.

När det tillförs mer syra än kroppen kan ta hand om utsöndras syran,
huvudsakligen i urin eller lagras på platser i kroppen där den inte kan
påverka blodet eller cellerna negativt. Men då påverkas de platserna
i kroppen negativt och kan leda till bl.a. värk och mineralbrister.

Att kroppen blir sur beror flera faktorer. Dels bildas syror som restprodukter
av olika aktiva funktioner i kroppen, t.ex. hjärtslag, andning och när musklerna
arbetar. Stress bidrar också till försurning i och med att basbildande mineraler
förbrukas vid stress, t.ex. magnesium, kalium och kalcium.

Klimatet påverkar också klimatet vår pH-balans, kyla gör vårt blod surare
medan värme gör blodet mer basiskt. Därför är det viktigt att vi som bor i
norden äter mer basiskt än vi faktiskt gör *1.

Kosten är den största anledningen till att vi blir sura i kroppen.
Vi äter för mycket syrabildande livsmedel.  I och med att vi själva producerar
syror kontinuerligt och stressar får kroppen lättare ett överskott av syror.

Alla livsmedel innehåller i sin naturliga form både syra- och
basbildande näringsämnen. Om ett livsmedel är surt eller basiskt beror på
de element som blir kvar då livsmedlet har förbränts. Om de resterande
elementen är sura sägs livsmedlet vara syrabildande och är det kvarstående
elementen basiska sägs livsmedlet vara basbildande *1.

Det finns en mängd syrabildande livsmedel bl.a. mjöl- och
mjölkprodukter, pasta, socker, alkohol, kaffe och te (ej örtteer).
Speciellt proteinrika livsmedel bl.a. kött, fisk, kyckling och ägg sägs
göra oss sura i kroppen. När proteiner förbränns i kroppen bildas det
svavelföreningar som är sura, menar Ragnar Rylander *1.
Tomatsåser kan ha en hög grad av organiskasyror och kan trigga
irritation i både mage, tarmar och även blåsan.

Kaffe brukar många känna av. Det innehåller klorogensyra, ett ämne som
kan ha negativa effekter för den med tex hjärtprobelm och depression *2.
Enligt Dr. Takayuki Shibamoto, Professor vid UC Davis Department of
Environmental Toxicology, har forskning visat, att speciellt klorogensyra
orsakar irritation i mage-tarm och står för den bittra smaken i de flesta
konventionella kaffesorter.

Exempel på basiska livsmedel är citron, apelsin, avokado, mandlar, spenat
grönkål, färsk frukt i allmänhet, grönsaker i allmänhet, hirs och bovete *1.

Symptom vid försurning

En försurad kropp kan vara upphov till hjärt- och kärlsjukdomar,
värkande leder, magproblem, trötthet och utmattning. Syraöverskott
kan även leda till fibromyalgi, reumatiska besvär, migrän, gikt och njursten.
Vid försurning nedsätts också reaktionen på insulin vilket har betydelse
för personer med diabetes.

Försurning ökar också risken för magnesiumbrist eftersom en sur urin
hämmar upptaget av magnesium i njurarna. Magnesiumbristen i sin tur
kan ge muskelkramper, sendrag och påverka hjärt- och kärlsjukdomar
som exempelvis högt blodtryck *1.
Bli av med överskott av syror

För att bli av med överskottet av  syror behöver kroppen
bli mer basisk. Det kan göras på flera sätt. Dels kan man tillföra fler
basiska och mindre sura råvaror och livsmedel. Kroppen behöver då
inte använda de basiska mineraler som ligger lagrade i kroppen för
neutralisering, utan kan använda de som tillförs via kosten *1.

För att hjälpa kroppen att hantera syrorna kan bastillskott av mineraler
i karbonatform vara 
viktigt att ta. Dessa kan balansera pH-värdet i
kroppen om man har ätit syrarika råvaror och drycker. PH-BAS med de
fyra mineralerna kalcium, magnesium, natrium och kalium i karbonatform
är alkalisk och kan användas mellan måltiderna för att neutralisera syrorna
och göra kroppen basisk. En basisk kropp tar lättare upp syre. 

Kalk spelar också en viktig roll vid celldelning och muskeltillväxt.
Blodets koagulation är kalkberoende och kalk ger i övrigt ett friskt blod
och en frisk hy. Det stödjer också kroppens förmåga att tillgodogöra
sig järn *3.

Om man vill dricka en god kopp kaffe eller äta jordgubbar som innehåller
många organiska syror, kan man inta Parera samtidigt för att inte störa
matsmältningen.

Parera är ett kosttillskott som innehåller kalciumglycerolfosfat i kapselform.
Parera är framtaget för att binda organiska syror utan att påverka saltsyran
i magsäcken. Det kan användas vid syrarika måltider för att hjälpa kroppen
att hantera organiska syror och minska obehag i samband med måltiden.

Att ta hand om kroppens pH-värde kan leda till många hälsofördelar.
Genom att balansera sitt pH-värde kan du öka både ditt välbefinnande
i stunden och även gynna hälsan på lång sikt.

Läs mer om vilka livsmedel som innehåller organiska syror.


Källor:

*1. https://kurera.se/var-inte-sa-sur/
*2.  http://www.mynewsdesk.com/se/blog_posts/10-skillnader-
paa-arabica-och-robusta-43742

*3. https://kurera.se/kalcium-kalk-ca/