Forskare om NT Factor

 
Uppskattad lästid: 1 minut

 

 

NTFactor® reparerar skadade celler och bidrar till 
att cellerna får mer energi. Forskning visar att NT-
Factor® kan användas vid kronisk trötthet, utmatt-
ning och av de som behöver mer energi. 

 

Forskningen visar -
NTFactor® har goda resultat


NTFactor® är välbeforskad och har fått goda
resultat. Den utvecklades för cirka 30 år sedan
av forskarna Barenholz och Yechiel. 

Professor Garth Nicolson, en av världens främsta 
experter på cellmembranernas funktioner (R), har 
forskat på Lipid Replacement Therapy (LRT) och 
vad som händer med cellmembranen, när trasiga 
lipider i cellemebranen ersätts med friska lipider.

Studierna har visat att cellmembranens funktion
kan återuppbyggas med fosfolipider och göra att
cellerna kan återfå energin. Studier som har gjo-
rts har också visat (LRT) minskar trötthet hos pati-
enter med kroniska sjukdomar och cancer. (R

 

Kliniskt bevisad

  • Mer än 20 år av kliniska studier
  • Mer är 78 miljoner doser konsumerade världen över
  • Fläckfri säkerhet
 

Fosfolipider i mat inte alltid tillräckligt

 

Det går att få i sig fosfolipider via födan eller som
kosttillskott. Sojabönor och solrosfrön innehåller rik-
ligt med fosfolipider. Dock är det ett problem att de
bryts ner i mag-tarmkanalen och att väldigt liten
mängd av dessa fetter når resten av kroppen.
 (R),(R),(R),(R),(R)

 

Därför behövs fosfolipider som kosttillskott för att
reparera trasiga cellväggar. NTFactor består av äm-
nen har lösts i små fettdroppar (mikrosomal bland-
ning) som lätt tas upp av kroppen. (R),(R),(R),(R),(R)

I professor Garth Nicolsons forskning har det räckt 
med cirka fyra gram per dag av detta kosttillskott för
att bygga upp dåligt fungerande celllväggar. (R),(R),
(R),(R),(R)

 

 

Proffessor Garth Nicolsons 
tankar om NTFactor®

 

Proffessor Garth Nicolson är forskarchef och 
ordförande vid Institutet av Molekylärmedicin
och expert inom sjukdomar som rör cellmem-
branen och utmattning. 

Proffessor Nicolsons tankar om NTFactor®: 

"Den nya patenterade näringsblandningen
NTFactor®
är gjord av enbart av naturliga
råvaror. 

 

NTFactor® kommer att skapa en ny marknad
av funktions
medicinsk kost, som kommer att
bidra
till frisk hållbar energi, minskad utmatt-
ning, förbättrad fysisk
funktion hos alla organ
och vävnader i kroppen och även för
bättrad
mental klarhet. 

 

Det kan göras genom att ersätta skadade cell-
membran 
och att återställa cellernas funktion.

 

Tillverkare av kosttillskott och funktionsmedi-
cinsk kost borde 
använda den här nya blandn-
ingen till att förbättra sina produkter, 
bidra till
hälsofördelar och förse kunderna med åter
st-
älld energi, 
föryngring, samt en ökad livskvalité."
(R

Läs mer om hur NTFactor fungerar och varför
det är så viktigt
 
att cellens membran behöver
vara hela.