Forskare om NT Factor

 
Uppskattad lästid: 1 minut

 

 

NTFactor® reparerar skadade celler och ger cellerna 
kontinuerlig energi. Forskning visar att NTFactor® 
kan användas vid kronisk trötthet, utmattning och 
av de som behöver mer energi. 

 

Forskningen visar -
NTFactor® har goda resultat


NTFactor® är välbeforskad och har fått goda
resultat. Den utvecklades för cirka 30 år sedan
av forskarna Barenholz och Yechiel. 

Professor Garth Nicolson, en av världens främsta 
experter på cellmembranernas funktioner (R), har 
forskat på Lipid Replacement Therapy (LRT) och 
vad som händer med cellmembranen, när trasiga 
lipider ersätts med friska. 

Studierna har visat att cellmembranens funktion
kan återuppbyggas med fosfolipider och göra att
cellerna kan återfå energin. Studier som gjorts
har också visat (LRT) minskar trötthet hos pati-
enter med kroniska sjukdomar och cancer. (R

 

Kliniskt bevisad

  • Mer än 20 år av kliniska studier
  • Mer är 78 miljoner doser konsumerade världen över
  • Fläckfri säkerhet
 

 

Proffessor Garth Nicolsons 
tankar om NTFactor®

 

Proffessor Garth Nicolson är forskarchef och 
ordförande vid Institutet av Molekylärmedicin
och expert inom sjukdomar som rör cellmem-
branen och utmattning.

Proffessor Nicolsons tankar om NTFactor®: 

"Den nya patenterade näringsblandningen
NTFactor®
är gjord av enbart av naturliga
råvaror. 

 

NTFactor® kommer att skapa en ny marknad
av funktions
medicinsk kost, som kommer att
bidra
till frisk hållbar energi, minskad utmatt-
ning, förbättrad fysisk
funktion hos alla organ
och vävnader i kroppen och även för
bättrad
mental klarhet. 

 

Det kan göras genom att ersätta skadade cell-
membran 
och att återställa cellernas funktion.

 

Tillverkare av kosttillskott och funktionsm-
edicinsk kost borde 
använda den här nya
blandningen till att förbättra sina produkter, 
bidra till hälsofördelar och förse kunderna
med åter
ställd energi, föryngring, samt en
ökad livskvalité."

(R

Läs mer om hur NTFactor fungerar och varför
det är så viktigt
 
att cellens membran behöver
vara hela.