Mer energi i cellen med fosfolipider

Uppskattad lästid: 1,5 minuter
 

 

Intag av fosfolipider ökar mitokondriernas funktion. 
När fosfolipiderna ersätter trasiga lipider cellmem-
branet kan utmattning och trötthet minskas.

 

Cellerna kan då lättare stå emot sjukdomar som fib-
romyalgi, neurodegenerativa sjukdomar, 
magtarm-
sjukdomar, inflammation, näringsbrist
er och för tid-
igt åldrande. (R),(R),(R),(R),(R)

 

Främjar mitkondriernas funktion -
motverkar sjukdom och utmattning

 

Forskning visar att formulan av fosfolipider i NTFactor 
är mycket effektiv för att främja mitokondriernas funk-
tion och minska trötthet, genom att ta bort skadade 
och oxiderade cellmembran hos mitokondrierna samt 
hos andra organeller i cellen. (R),(R),(R),(R)

 

Kliniska studier visar att formulan med fosfolipider i
NTFactor kan halvera cellernas biologiska ålder över
tid. Forskningen visar också att fosfolipiderna i NT-
Factor kan anpassa sig till cellens membran och kan 
därför lättare kan reparera cellmembranen. (R),(R),
(R),(R)

Antioxidanter kan motverka skadliga nivåer av reaktiva
syreradikaler (ROS)* och reaktiva kväveradikaler (RNS)*
samt förhindra oxidation av fosfolipiderna i mitokondrier-
nas membran. Men antioxidanter kan inte på egen hand
reparera skadade cellmembran, framförallt mitokondrier-
nas membran. (R),(R),(R),(R

 

För att läka cellmembranen och få cellerna att fungera 
behövs även fosfolipider. (R) Intag av fosfolipider och
höga doser av antioxidanter har visat sig effektivt för
att motverka kronisk trötthet och sjukdomar som leder 
till utmattning. (R),(R),(R),(R

 

* ROS (Reaktiva syreradikaler) och RNS (Reaktiva kväve-
radikaler) är kemiskföreningar som i höga nivåer kan
vara skadliga för cellerna. De är biprodukter av kemiska
processer i kroppen och av processad mat, gifter och för-
oreningar. Höga nivåer av dem kan leda till oxidativ stress,
cancer och skador på cellerna. (R)

 

Fosfolipider i mat inte alltid tillräckligt

 

Det går att få i sig fosfolipider via födan eller som kosttill-
skott. Sojabönor och solrosfrön innehåller rikligt med fos-
folipider. Dock är det ett problem att de bryts ner i mag-
tarmkanalen och att väldigt lite av dessa fetter når resten 
av kroppen.

 

Därför behövs fosfolipider som kosttillskott för att reparera
trasiga cellväggar. NTFactor består av exakt de ämnen som
kroppen behöver för att reparera cellväggarna.

 

De här ämnena har lösts i små fettdroppar (mikrosomal bland-
ning) som lätt tas upp av kroppen. I professor Garth Nicolsons
forskning har det räckt med cirka fyra gram per dag av detta
kosttillskott för att bygga upp dåligt fungerande celllväggar. 
(R),(R),(R),(R),(R)

 

Vilka effekter har NTFactor över tid? 

 

Forskningsstudier visar på mycket goda effekter vid kont-
inuerligt intag av NTFactor®. De visar att NTFactor® kan
halvera cellernas biologiska ålder.

 
  • 3 dagar:

 

Redan efter tre dagar började effekten att synas.
Patienterna fick en
ökad energi och en minskning 
av sin kroniska trötthet.

  • 30 dagar

Vid 30 dagar hade en 25-30% ökning skett av cell-
funktionen
och en motsvarande ökning av energi
och minskad trötthet.

  • 60 dagar

Vid 60 dagar hade patienterna fått en dramatisk
minskningav den kroniska tröttheten. Cellernas
funktion förbättrades med 45% och hade en 
bättre
funktion än hos kontrollgruppen som var hälften
så gamla.

(R),(R),(R),(R

 

Hur går reparationen av cellmembranen till?

 

Blandningen som Fosfolipiderna i NTFactor är helt unik
och kan passera saltsyran i magsäcken och leta sig fram
till cellmembran och membran kring mitokondrier som
behöver repareras. (R),(R),(R),(R)

Där sker en process där de nya friska fosfolipiderna 
ersätter skadade gamla lipder. I membranet strävar
lipiderna efter en jämnvikt. Därför kan de nya fosfo-
lipiderna anpassa sig och hamna på rätt plats i cell-
membranet. (R),(R),(R),(R)

 

När cellens skyddande membran är reparerat, kan 
cellerna skyddas mot yttre hot som gifter, oxidativ 
stress, bakterier och mikrober. (R),(R),(R),(R)

 

Hela cellmembran gör också att näringen hålls kvar 
i cellen och kan användas till energiproduktionen i 
kroppen. Det gör att kroppens organ och processer 
kan fungera optimalt. (R),(R),(R),(R)