NTFactor® reparerar celler - ökar energin

NTFactor® reparerar skadade celler och ger cellerna kontinuerlig
energi. Forskning visar att NTFactor® kan användas vid kronisk
trötthet, utmattning och av de som behöver mer energi. 


NTFactor® är framtaget för att reparera skadade celler och
återställa funktionen i cellen. NTFactor® tätar cellmembranen
för att näring ska kunna lagras bättre i cellerna. NTFactor®
kan användas vi kronisk trötthet och utmattning.

Skada på - eller oxidation av cellmebranen och mitokondrierna,
är enligt vetenskapliga förklaringar, orsaken till för åldrande,
kroniska sjukdomar och genetiska mutationer.

Repareras cellmembranen och skyddas från yttre påfrestningar
kan det leda till ett ökat energiflöde i cellerna som stärker alla
kroppens processer och bidrar till ett sunt åldrande.
Fungerande cellmembran minskar risken för sjukdomar.

 
 


Skadade celler och energibrist

Cellmembranen skyddar varje cell från omgivningen.
De har receptorer som gör att varje cell kan kommunicera
med hela kroppen och koordinera alla kroppens
processer på ett balanserat sätt *2.

Cellmembrannen och mitokondrierna byggs upp av lipider.
När lipiderna skadas har cellerna inte längre förmåga att
producera och överföra en effektiv mängd energi för att
bevara kroppens processer *2.

Cellmembran skadas av fria radikaler (skadliga molekyler).
Dessa är biprodukter av en ohälsosam livsstil, med intag
av rafinerad mat av dålig kvalitét, stress, rökning,
exponering för förorenad luft och gifter.*2

När cellmembranen inte fungerar kan de inte ta hand om
fria radikaler och därför uppstår ofta oxidativ stress, som
ytterligare försämrar funktionerna.*3

 
Skadade cellmembran

 

Cellmebran reparerade
med NTFactor®

 

Skadade cellmembran stör absorbtionen av näring i cellen 
och energiproduktionen. Det leder till för tidigt åldrande 
och sjukdom *2.

Beroende på var i kroppen skadan av celler har uppkommit
kan olika symptom visas, t.ex. minskad hjärnfunktion,
minnesförlust, DN-degradering, genetisk mutation och
ökat sjukdomsförlopp.

Energibrist leder till slut mot extrem trötthet och olika
problem som diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar,
Alzheimers sjukdom, neuropsykiatriska tillstånd,
återkommande infektioner, inflammation i blodkärlen
med mera.

Viktiga cellfunktioner som natrium- och kaliumjonkanaler
fungerar inte heller när cellmembranena är skadade. *3
De ska pumpa in näring i cellen och ta bort avfallsprodukter.

Framförallt är utmattning, oavsett bakomliggande orsak,
ett symptom på nedbrytning av lipiderna i cellmembranen.*2

När cellmembranens funktion är nedsatt finns alltid någon
form av energibrist. Då blir kroppen mer mottaglig för
sjukdomar som mycoplasma och borrelia. Mycoplasma
försämrar cellväggen ytterligare ökar energibristen.*3

 


NTFactor® - reparerar cellväggarna

NTFactor® innehåller en formula med fosfolipider*1,
fetter som är cellmembranens byggstenar. Lipiderna i
NTFactor® är inneslutna i små fettdroppar för att
skyddas genom transporten i magsäcken och tarmen*4.

Fosfolipiderna absorberas i mag-tarmkanalen och
transporteras genom kroppen till de skadade lipiderna
i cellmembranen och mitokondrierna.

NTFactor® har funktionen att laga skador på cellerna
och mitokondrierna som skapats av oxidativ stress
och fria radikaler *2.

NTFactor® innehåller en mix av olika glycerolfosfolipider,
med nästan en tredjedel, som består av fosfatidylkolin,
en fjärdedel fosfatidylinosol och ytterligare ett antal
fosfolipider,samt fettsyror i mindre mängder *3.

NTFactor® kan ersätta trasiga fosfolipider i membranen,
mot friska. Genom att reparera mitokondriernas membran
(kraftverken i cellerna), ökas näringsupptaget i cellerna och
då kan mitokodriena producera mer ATP - kroppens energi
och bränsle*3.

NTFactor® kan också användas för avgiftnig från t.ex.
bekämpningsmedel och tungmetaller. Lipidtillskott används
även för att häva biverkningar av vacciner, med gott resultat.*3

NTFactor® är välbeforskad med goda resultat och utvecklades
för cirka 30 år sedan av forskarna Barenholz och Yechiel.

Professor Garth Nicolson, en av världens främsta experter
på cellmembranernas funktioner *4, har forskat på Lipid
Replacement Therapy (LRT), vad som händer med
cellmembranennär trasiga lipider ersätts med friska.

Studierna har visat att cellmembranens funktion kan
återuppbyggas med fosfolipider och göra att cellerna
kan återfå energin. Studier som gjorts har också visat
(LRT) minskar trötthet hos patienter med kroniska
sjukdomar och cancer*4.

 

Fördelar med NTFactor®
och återställandet av mitokondriernas

cellmembran är, enligt professor Garth Nicolson:

Minskade effekter av oxidativ stress på cellerna proteiner och lipider.

Viktiga delar av cellmembranet ersätts.


Förstörelsen av mitokondrierna och cellkärnonas DNA minskar.

Förbättrat immunförsvar.

Reparation av och återställande av tarmcellernas väggar.

Förbättrad absorbtion av näring från tarmen.

Ökad biotillgänglighet av näringsämnen.

Ökad energi och minskad trötthet.Källor:

*1. Fosfolipider är Lipider med en eller flera fosfatgrupper,
särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider)
eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse
för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast
förekommande membranlipiderna, även om de inte finns
lagrade i större mängd. Karolinska Institutet
(https://mesh.kib.ki.se/term/D010743/phospholipids)


*2. http://ntfactor.com/#&panel1-2
*3. Medicinsk Access s.22-23 #4/5 2018
*4. Medicinsk Access s. 36-37 #3 2018

 
Relaterade produkter

NTFactor® 

   
   
Läs mer om NTFactor® i artikel
från Tandvårdsskadeförbundet