NTFactor® reparerar celler och kan öka energin

 
Uppskattad lästid: 3 minuter

 

 

Är du trött och utmattad? Lider du av kronisk trötthet? 
Eller har du borrelia och mycoplasma? Är du drabbad av
fibromyalgi, reum
atoid artrit, värk och smärta? Har du
hjärt-kärlsjukdomar 
eller mag-tarmsjukdom eller diab-
etes? 
Då kan dina cellers skyddande membran vara 
skadade.


NTFactor® är en väl beforskad patenterad blandning av 
fosfolipider och näringsämnen, som har tagits fram av 
forskare för att reparera skadade celler och återge 
cellerna sin förmåga att skapa energi. 

 

Forskning visar att NTFactor® kan användas vid kronisk 
trötthet, utmattning och av de som behöver mer energi.

 

Vad gör NTFactor®?

 

NTFactor® tätar cellmembranen för att näring ska kunna 
lagras bättre i cellerna. Fungerande cellmembran minskar 
risken för sjukdomar. (R),(R),(R)

 

Skada på - eller oxidation av cellmembranen och mitokon-
drierna, är orsaken till åldrande, kroniska sjukdomar och 
genetiska mutationer, enligt vetenskaplig forskning. (R)


Repareras och skyddas cellmembranen från yttre påfrest-
ningar kan det leda till ett ökat energiflöde i cellerna som
stärker alla kroppens processer och bidrar till ett sunt
åldrande. (R),(R),(R)

 

Fosfolipider i mat inte alltid tillräckligt

 

Det går att få i sig fosfolipider via födan eller som kosttill-
skott. Sojabönor och solrosfrön innehåller rikligt med fos-
folipider. Dock är det ett problem att de bryts ner i mag-
tarmkanalen och att väldigt lite av dessa fetter når resten 
av kroppen. (R),(R),(R),(R),(R)

 

Därför behövs fosfolipider som kosttillskott för att reparera 
trasiga cellväggar. NTFactor består av exakt de ämnen som 
kroppen behöver för att reparera cellväggarna. (R),(R),(R),
(R),(R)

 

De här ämnena har lösts i små fettdroppar (mikrosomal bland-
ning) som lätt tas upp av kroppen. I professor Garth Nicolsons 
forskning har det räckt med cirka fyra gram per dag av detta 
kosttillskott för att bygga upp dåligt fungerande celllväggar. 
(R),(R),(R),(R),(R)

 

Fördelar med NTFactor® 

 

Enligt professor Garth Nicolson som är forskningschef och ordförande 
vid Institutet av Molekylärmedicin är fördelarna med NTFactor®:

 • Minskade effekter av oxidativ stress på cellerna proteiner och lipider
 • Viktiga delar av cellmembranet ersätts
 • Förstörelsen av mitokondrierna och cellkärnonas DNA minskar
 • Förbättrat immunförsvar
 • Reparation av och återställande av tarmcellernas väggar
 • Förbättrad absorbtion av näring från tarmen
 • Ökad biotillgänglighet av näringsämnen
 • Ökad energi och minskad trötthet

 

 

Skadade celler och energibrist
en orsak till sjukdom


Cellmembranen skyddar varje cell från omgivningen och
byggs upp av lipider (fett). Cellmembranen har receptorer
som gör att varje cell kan kommunicera med hela kroppen
och koordinerar alla kroppens processer. (R), (R), (R)

 

När lipiderna skadas har cellerna inte längre förmåga att 
producera och överföra en effektiv mängd energi för att 
bevara kroppens processer. (R), (R), (R)

 

Skadade celler leder till näringsbrister

 

Skadade cellmembran stör absorptionen av näring i cellen 
och energiproduktionen. Viktiga cellfunktioner som natrium
-och kaliumjonkanaler, som ska pumpa in näring i cellen 
och ta bort avfallsprodukter, fungerar inte heller när cell-
membranen är skadade. (R) Det leder till för tidigt åldrande 
och sjukdom. (R)

 


Oxidativ stress

Cellmembran kan skadas av fria radikaler (skadliga molekyler). 
Dessa är biprodukter av en ohälsosam livsstil, t.ex. intag 
av raffinerad mat av dålig kvalité, stress och rökning, samt 
exponering för förorenad luft och gifter. (R)

 

När cellmembranen inte fungerar, kan de inte ta hand om
fria radikaler. Därför uppstår ofta oxidativ stress, som ytt-
erligare försämrar cellens funktioner. (R)

 

NTFactor® har funktionen att laga skador på cellerna 
och mitokondrierna som skapats av oxidativ stress och 
fria radikaler. (R)

 

Utmattning - symptom 
vid olika sjukdomar

 

Beroende på var i kroppen skadan på cellerna har uppkom-
mit kan, olika symptom visas, t.ex. minskad hjärnfunktion, 
minnesförlust, DN-degradering, genetisk mutation och ökat 
sjukdomsförlopp. (R),(R)

 

När cellmembranens funktion är nedsatt finns alltid någon 
form av energibrist. Energibrist leder till slut till extrem 
trötthet. (R)

 

Utmattning är framförallt ett symptom på nedbrytning av 
lipiderna i cellmembranen, oavsett bakomliggande orsak. (R)

 

 

Sjukdomstillstånd där NT Factor®
kan användas

 

Vid skadade cellmembran och energibrist blir kroppen
mer 
mottaglig för flera olika typer av sjukdomar: 

 • Borrelia – som kan påverka cellerna och nervsystemet i hela kroppen
 • Mycoplasma, som försämrar cellväggen ytterligare och 
 • Energibrist
 • Diabetes
 • Hjärt-och kärlsjukdomar
 • Alzheimers sjukdom
 • Neuropsykiatriska tillstånd, 
 • Återkommande infektioner 
 • Inflammation i blodkärlen 
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Metaboliska sjukdomar, Metaboliskt syndrom 
 • Biverkningar vid cancerbehandling, trötthet vid cancer, smärta av cancer
 • Kronisk smärta, muskelskeletal smärta, spridd smärta
 • Hypertoni, högt blodtryck, För-kärlsjukdomar, 
 • Hjärt och kärlsjukdomar, stroke, hjärtsjukdom
 • Känslighet för kemiska ämnen
 • Avgiftning från bekämpningsmedel och tungmetaller
 • Häva biverkningar av vacciner (Har gjorts med gott resultat)
 • Multipel kemisk överkänslighetssyndrom, kemiska föroreningar
 • Förbättrade blodserum biomarkörer (biologisk markör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd (R)
 • Dysfunktion i mitokondrierna, mitokondriesjukdomar
 • Hantering av smärta vid fibromyalgi och reumatoid artrit
 • Vakenhet, känslotillstånd och kognition (kunskap, tänkande och informationsinsamlande)
 • Infertilitet hos människor och djur
 • Tarmsjukdomar, magsmärta, IBS, krampande tarm, gastrit – 
 • inflammation på magsäcksslemhinnan
 • Diabetes och Pre-diabetes syndrom 
 • Menopaus besvär
 • Funktionsmedicinsk* kost 

(R), (R), (R), (R)

 

Så reparerar NTFactor® cellväggarna 

 

NTFactor® innehåller en formula med fosfolipider (R), 
fetter som är cellmembranens byggstenar. Lipiderna i 
NTFactor® är inneslutna i små fettdroppar för att skyd-
das genom transporten i magsäcken och tarmen. (R)

 

Fosfolipiderna absorberas i mag-tarmkanalen och tran-
sporteras genom kroppen till de skadade lipiderna i cell-
membranen och mitokondrierna. (R

 

NTFactor® innehåller en mix av olika glycerolfosfoli-
pider, med nästan en tredjedel, som består av fosfat-
idylkolin, en fjärdedel fosfatidylinosol och ytterligare
ett antal fosfolipider, samt fettsyror i mindre mängder. 
(R)

 

NTFactor® kan ersätta trasiga fosfolipider i membranen,
mot friska. Genom att reparera mitokondriernas membran 
(kraftverken i cellerna), ökas näringsupptaget i cellerna
och då kan mitokondrierna producera mer ATP - kroppens
energi och bränsle för kroppen. (R)

  

Skadade cellmembran Cellmebran reparerade 
med NTFactor®

 

Läs mer här om vad forskare säger om NTFactor®.

 

*1. Fosfolipider är Lipider med en eller flera fosfatgrupper, 
särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) 
eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse 
för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast 
förekommande membranlipiderna, även om de inte finns 
lagrade i större mängd. Karolinska Institutet
(https://mesh.kib.ki.se/term/D010743/phospholipids)

(*Funktionsmedicinsk kost - kost som bidrar till bättre hälsa. 
Inom funktionsmedicinen söker man efter grundorsaken till 
sjukdom och symtom. Kroppen ses som en helhet – som en 
produkt av gener och livsstilsvanor. Livsstilsförändringar och 
näringstillskott anses viktiga som komplement till läkemedel-
sbehandling (R).

 

Läs mer om NTFactor® i artikel
från Tandvårdsskadeförbundet