Hälsoberättelser

Här kan du läsa om olika personers erfarenheter av att förbättra sin hälsa och vilka vägar
de har tagit för att nå dit. I menyn till vänster kan du bl.a. läsa om hur Eva blev bättre i sin mage
och hur Marie och Maria fick hjälp med histaminintolerans och magproblem.