Jag mår bra av Daosin

Therese Hedberg, IT-Konsult

Therese medverkade med en berättelse om sin hälsa i en artikel i tidningen Allergia nr 8 2012. Artikeln om Therese och hennes problem finns på sid 9 – 11 i den här länken: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=6kfxm58p&gInitPage=1

Vill du också pröva Daosin?

Beställ här.