Histaminintolerans

Kroppens mag-tarmsystem

Visste du att histaminintolerans kan leda till IBS, huvudvärk och många andra besvärliga symtom?

Ordet histaminintolerans är kanske nytt för dig. Men förmodligen känner du till ordet histamin och att kroppen producerar just detta ämne i samband med att man får en allergisk reaktion. Vid en allergisk reaktion mår man inte särskilt bra, vilket beror på att histaminet är ett reaktivt ämne som då har en negativ effekt på hälsan.

Vad är histaminintolerans?

Men histamin finns också i vår mat. Histamin i maten bryts normalt ner i tunntarmen av ett enzym som heter diaminoxidas. Men relativt många saknar permanent eller tillfälligt en tillräcklig produktion av diaminoxidas. Man kan då inte bryta ner histamin i maten tillräckligt vilket leder till att man kan drabbas av histaminintolerans som kan ge något eller flera av följande symtom:

• Mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, buksmärtor, gaser, ballongmage och diarré)

• Hudbesvär (eksem, nässelfeber, flush, klåda, rodnad)

• Huvudvärk och migrän

• Astmaliknande besvär, nästäppa, nysningar, rinnande näsa

• Hjärtklappning, hjärtarytmier, blodtrycksfall, brännande känsla i mun och svalg

• Yrsel

• Andra allergiliknande symtom

Ovanstående symtom varierar oftast från individ till individ. Vid histaminintolerans kan man ha ett eller flera av symtomen.

I många fall är det så kallade biogena aminer och då främst histamin som ligger bakom dessa besvär. Biogena aminer finns naturligt i många födoämnen.

Höga halter av histamin finns i följande mat:

Många olika ostar, makrill, tonfisk, ansjovis, sardiner, rödvin, lagrade köttprodukter som salami, korv och rökt skinka, spenat och tomater, surkål och sojasås.

Lång lagring av mat, hög temperatur och dålig hygien ökar också mängden histamin.

Följande födoämnen kan enligt klinisk erfarenhet frisätta histamin i kroppen utan att det föreligger en klassisk IgE-reaktion:

Mjölk, ananas, citrusfrukter, choklad, fisk, fläskkött, jordgubbar, papaya, skaldjur, spenat, tomater, äggvita.

Hur hanterar kroppen histamin från maten?

Histamin i maten skall normalt brytas ner i tunntarmen av ett enzym som heter diaminoxidas (förkortas ofta DAO). Men har man brist på DAO får man ofta besvärliga symtom. 

Man kan också lida av histaminintolerans även om man har tillräcklig produktion av DAO. Orsaken är då att man är särskilt känslig för histamin. Att mäta kroppens enzymaktivtet av diaminoxidas är därmed inte helt tillförlitligt.

Särskilda riskgrupper för att drabbas av histaminintolerans är mag-tarmpatienter, allergiker och astmatiker.

Olika typer av DAO-brist och uppskattad frekvens

Enligt docent Ulf Bengtsson Sahlgrenska Akademin (personligt meddelande) så är den kliniska forskningen angående  sambandet mellan diaminoxidasnivå och födoämnesöverkänslighet ännu i sin linda. Klinisk erfarenhet talar för en koppling mellan brist på diaminoxidas och allergiliknande symtom.

Vilka kan drabbas?

Österrikiska forskare (professor Jarisch och dr Missbischler) anser att man kan tala om permanent respektive temporär brist och har gjort en indelning och uppskattning av frekvens enligt följande:

  1. Över 100 000 svenskar har permanent brist av diaminoxidas.
  2. Uppemot 2 miljoner svenskar kan få temporär brist av diaminoxidas *. Temporär brist kan man få av alkohol och vissa andra biogena aminer. Även läkemedel misstänks kunna ge temporär brist.
  3. Det är oklart hur många som har tillräckligt med diaminoxidas men ändå är känsliga för histamin från mat.

 *Det finns för närvarande ingen forskning som kan verifiera dessa uppskattningar.

Hjälper DAOSiN mot histaminintolerans?

DAOSiN är en ny produkt som innehåller enzymet diaminoxidas. I många länder i Europa är DAOSiN klassificerat som ”ett livsmedel för särskilt näringsändamål”. Detta innebär att man i dessa länder får hävda att DAOSiN hjälper vid histaminintolerans (histaminintolerans innebär att man reagerar mot histamin som finns i olika födoämnen).

I Sverige är DAOSiN klassat som ett kosttillskott och vi får därmed på grund av rådande lagstiftning inte hävda att produkten hjälper mot histaminintolerans.

Pröva DAOSiN

Reviva Bio AB utvärderar därför nu om kosttillskottet DAOSiN även skulle kunna hjälpa svenska personer som lider av histaminintolerans. Du som har något eller flera av ovanstående symtom och misstänker att det handlar om histaminintolerans kan pröva DAOSiN genom att beställa kosttillskottet i vår webshop.

Vi önskar att Du som prövar DAOSiN skriver till oss och berättar om din erfarenhet av produkten. Skriv till info[@]revivabio.se.

Vetenskaplig studie stöder tillförsel av diaminoxidas vid histaminintolerans:

“The intake of DAO capsules compared to placebo led to a statistically significant reduction of total symptom scores.”

Histamine intolerance: lack of reproducibility of single symptoms by oral provocation with histamine: A randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. Komericki et al 2010, Wiener klinische Wochenschrift, The Middle European Journal of Medicine