Integritetspolicy


Policy gällande IT och lagring av personuppgifter hos RevivaBio AB.


Skyddet för hantering av personuppgifter gäller alla företag, organisationer och föreningar som

hanterar personuppgifter enligt det nya EU‐direktivet kallat GDPR som ersätter den tidigare

personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgift

Information som enskilt eller tillsammans kan identifiera en specifik person är en personuppgift och

GDPR handlar om hur man får lov att lagra och hantera personuppgifter. Enligt GDPR har varje

individ äganderätt till sina egna personuppgifter och rätt att få information om och avgöra

om/hur/varför/hur länge dess uppgifter lagras i ett datasystem hos ett företag, organisation eller

förening. Varje individ har rätt att bli borttagen ur ett sådant system, om det inte strider mot andra

lagar som t.ex. bokföringslagen.

De personuppgifter som finns i RevivaBio AB:s register är personnummer, namn, adress,

postnummer, ort, telefon och e‐postadress till personer som genomfört inköp i RevivaBios

nätbutik eller på annat sätt beställt produkter av RevivaBio AB.

Personuppgiftsansvarig = RevivaBio AB

RevivaBio AB är Personuppgiftsansvarig eftersom vi som företag hanterar försäljning till

privatpersoner. Dessa uppgifter behövs för att genomföra köp, leveranser och bokföring

i vårt företag.

Hantering och lagring av personuppgifter

Hos RevivaBio sparar vi uppgifter i vårt affärssystem för att:

Hålla aktuella kontaktuppgifter till kunder och leverantörer för kommunikation,

bokföring och leveranser. Vi sparar kundregister och genomförda inköp för att svara upp mot

myndigheters krav på spårbarhet, bokföring samt kunders krav på garantiåtaganden.


När ett köp görs i en av vår nätbutik är detta kopplat till ett medgivande att lagra information om

kundens kontaktuppgifter och beställning. Information om detta finns under rubriken “Köpvillkor”

i nätbutiken. RevivaBio begär in avtal och policys från de parter som är leverantörer till oss och som

hanterar personuppgifter t ex fraktbolag.


Vi ser dig som kund i samband med ditt köp, under den tid som du avbetalar något av dina köp,

abonnerar på eller använder någon av våra produkter/tjänster, använder dig av några av våra

tjänster på vår sajt eller använder dig av någon av våra applikationer.


Vi ser dig även som kund under den tid som eventuell garantitid löper på produkt(er) som du har

köpt av oss. Därför kan vi komma att lagra dina uppgifter under garantitiden, ifall att du som kund

har synpunkter på produkten(erna) du har handlat hos RevivaBio.


RevivaBio värnar om en hög säkerhet för personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och

organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter i från obehörig åtkomst,

ändring, spridning eller förstörelse.

När kan vi komma att dela dina uppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas eller kontrolleras med olika samarbetspartner för

analys, säkerställa adressuppgifter eller för marknadskommunikation.

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring

eller för att handlägga olika avtal och/eller beställningar.

De som hjälper oss i dessa fall kan vara transportörer-och logistikföretag, bank- och

kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring.

I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgifts–biträdet som säkerställer att det finns

säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Kommunikation

I RevivaBios nätbutik används cookies för att underlätta för kunder som besöker nätbutiken.

Läs mer under avsnitt “Cookies”.

Om en kund eller intressent deltar i dialoger med RevivaBio via e‐post eller sociala medier,

eller mottar offerter eller andra erbjudanden, sparas dessa som service.

Vi sparar inte uppgifter om kunders intressen, men vi sparar kundregister enligt

bokföringslagen i minst tio år.

I de nyhetsbrev som vi skickar till kunder och intressenter finns alltid en möjlighet att

avregistrera sig från fortsatta utskick.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som

besöker en webbplats meddelas om cookies används.

När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k.

sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din

kundkorg när du handlar.

Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din

webbläsare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att

den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.

Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen

kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Läs mer om cookies och regler på Pts - Post- och telestyrelsens hemsida.

Medarbetare

Uppgifter om medarbetare sparas endast som avtal, rapporter till myndigheter, i syftet att reglera

respektive tjänst, för utveckling och utbildning, samt för registrering av arbetad tid, ledighet,

semester och skatter i vårt system för administration.

Varje anställd tecknar ett avtal om medgivande för sparande av denna information.

På uppmaning får varje intressent, kund, leverantör och anställd ta del av de uppgifter som

finns lagrade i våra datorer, samt rätta dem om det finns fel eller begära att de tas bort så

snart möjligt är i relation till annan lagstiftning.

Om du anser att RevivaBio AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen,

har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten.


Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på:

http://www.datainspektionen.se

Denna policy är ett levande dokument som uppdateras vid behov.

Nya versioner kommer att publiceras på RevivaBios hemsida/nätbutik.

RevivaBio AB, Palmbladsgatan 7, 754 50 UPPSALA, Sverige. Telefon: 018-24 74 40,

Org. nr: 556624-6012.