Personuppgiftspolicy

Säkerhet 

All datakommunikation vid betalning på revivabio.se krypteras. Det innebär att Dina uppgifter om bank- och kreditkortsnummer samt Din beställning inte kan läsas av någon annan när informationen går från din dator till banken. Revivabio.se garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Reviva Bio:s webbshop är säkra. Revivabio.se erbjuder en säker kortbetalning med VISA eller MasterCard i samarbete med Auriga ePayment, Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort skickas Du vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Auriga ePayment där Du tryggt kan fylla i Dina kortuppgifter och genomföra betalningen. Revivabio.se sparar ALDRIG Dina kortuppgifter. Auriga ePayment, säkerhetsinformation.

Sekretess 

I de fall som vi samlar in och använder Dina personuppgifter gör vi det för att driva webbplatsen och för att leverera de varor och tjänster som Du har efterfrågat. Vi använder t.ex. Din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och eventuella nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. När vi samlar in Ditt personnummer gör vi det för att öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. T.ex. lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Reviva Bio AB och dess närstående bolag utan Ditt tillstånd. Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att:

(a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Reviva Bio AB eller webbplatsen,

(b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Reviva Bio AB och webbplatsen eller

(c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av våra tjänster, webbplatser eller tredje man.

Personuppgifter som insamlas av webbplatsen kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet.

Om reklamerbjudanden 

Om Din e-postadress har ändrats och Du även i fortsättningen vill erhålla våra nyhetsbrev måste Du anmäla Dig på nytt för reklamutskick och erbjudanden samt ange Din aktuella e-postadress. Vi kan komma att sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Användarkonto 

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen måste Du tilldelas ett användarkonto. För åtkomst till Ditt användarkonto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.

Missbruk av Ditt användarkonto 

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på webbplatsen, förbehåller Reviva Bio AB sig rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls både på webbplatsen, via tjänster på andra webbplatser och i andra medier så som erbjudanden i tidningar, radio och på TV etc. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer Reviva Bio AB att söka rättsliga påföljder.

Ändring av policy 

Vi uppdaterar ibland denna information. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för "senast uppdaterad" längst ner på denna webbsida. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Reviva Bio AB att meddela Dig detta genom att placera ett tydligt meddelande om detta på webbplatsen. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla Dig informerad om hur vi hjälper till att skydda Din information.

Anmärkningar på personuppgiftspolicyn eller dess efterlevnad

Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna personuppgiftspolicy. Om Du anser att vi inte följt denna policy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes.

Senast uppdaterad 2012-10-29