Presentation av Magnus Nylander

Magnus Nylander
Näringsforskare och Med. dr.
vid Karolinska institutet, samt tandläkare.


Magnus Nylander har utbildats och arbetat 
vid Karolinska institutet och Institute for 
BioMedical Research, Austin, Texas universitetet.

Magnus Nylanders forskning och kliniska arbete 
innefattar framför allt tungmetalltoxikologi och 
hur olika faktorer (främst näringsbrister, fysisk 
träning, blodcirkulation, psykisk stress, läkemedel 
och miljögifter), står i relation till oxidativ stress 
eller obalanser mellan skadliga fria radikaler och 
skyddande antioxidanter, samt vad vi bäst kan 
göra för att skydda oss. 

En betydande del av arbetet handlar om att 
eliminera riskfaktorer, stärka kroppens försvars-
system och skapa förutsättningar för att optimera 
så väl psykisk som fysisk prestationsförmåga. 
Magnus Nylander har länge arbetat med att 
testa och optimera hälsan för elitidrottare.

Magnus Nylanders forskarteam vid Karolinska
var under 90-talet världsledande omkring
amalgamforskning.

Strävan efter bättre behandling för amalgam-
skadade ledde honom in på nutritionsområdet.
Magnus Nylander fick då kontakt med professor
Karl Folkers i USA som var en världsledande
nutritionsforskare.

När plötsligt forskningsanslagen på amalgam-
området stoppades tvingades Nylanders forskar-
team att lägga ner amalgamforskningen. 

Magnus Nylander fick efter det plats i Karl Folkers 
forskarteam och forskade sedan under 6 år inom
nutrition tillsammans med Folkers.

Magnus Nylander är i dag en av Sveriges absolut 
främsta näringsforskare och en erfaren föreläsare.
Han har också under senare tid fördjupat sig om-
kring mag-tarmproblem och då inte minst omkring
histaminintolerans och fruktosmalabsorption.