Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler för en sund kropp och för att du ska förbli frisk! Får du obehagliga symtom av syror i mat och dryck? Om du har symtomen på Interstitiell Cystit (IC) och IBS-liknande mag-tarmproblem hjälper PARera ofta. Testa idag!