Quercetin, Magnesium och DAO-enzymet vid överkänslighet och histaminintolerans

 
Uppskattad lästid: 3 minuter
 

 

Lider du av överkänslighet, allergi eller histamin-
intolerans? Quercetin, Magnesium och enzymet 
diaminooxidas DAO är tre ämnen som på olika sätt 
kan motverka histamin.

 

Quercetin en flavonoid och antioxidant som finns 
i naturen. Magnesium i formen glycerofosfat är en
form av magnesium som är mild för magen och 
DAO enzymet diaminooxidas används i kroppen 
för att bryta ner histamin in maten. 

 

Tillsammans kan de neutralisera histamin i maten, 
motverka histaminutsöndring och stödja nedbryt-
ningen 
av histamin i kroppen.

Här kan du läsa mer om histamin och histaminintolerans. 

 

Så fungerar de tre ämnena 

 

DAO (diaminoxidas enzymet)

DAO enzymet bryter ner histamin i kroppen och i maten.
Du kan ta det inför måltiden.

Forskningen visar

 • Tillskott av DAO kan ge positiva effekter vid
  histaminintolerans. (
  R
 • Brist på DAO orsakar tror forskare kan ge
  symptom av histaminintolerans. (
  R)
 • Tillskott av DAO kan ge symptomlindring vid
  låga serumnivåer 
  av DAO och sänka dosering
  av antihistamin, enligt studier. (
  R)
 • Personer med pseudoallergi kan ha lägre nivåer
  av DAO, 
  än patienter med klassisk allergi och
  friska individer. (R)
 • Forskning visar att tillskott av DAO har positiva
  effektier vid migrän. T.ex. minskade DAO-enzymet
  migränanfallens intensitet och varaktighet.
  (R)


 

 

Quercetin 

Quercetin är en flavonoid och antioxidant som enligt studier
har egenskaper som kan motverka IgE allergiska reaktioner
och överkänslighet. (R), (R)
 

Forskningen visar att

 • utsöndringen av histamin kan blockeras genom att 
  tillsätta Quercetin. (R),(RDen stänger av aktiveringen 
  av mastceller som gör att histamin utsöndras vid 
  en allergisk reaktion. (R),(R)
 • Quercetin skulle kunna användas som en behandling
  vid födoämnesallergier som orsakas av IgE-reak-
  tioner och immunreaktioner, enligt forskare, (R),(R)
 • utsöndring av inflammatoriska ämnen som hista-
  min, prostaglandiner, cytokiner (hormoner), vid
  allergi och immunreak
  tioner, motverkas av
  Quercetin. (R),(R),(R)
 • Quercetin kan påverka cellernas respons på
  inflammation
  och histamin
  genetiskt. (R

 • Quercetin kan stänga av histaminreceptorn HR1
  som kan trigga allergiska reaktioner. (RVid t.ex.
  hösnuva kan 
  H1R (histamin H1 receptorn) vara
  överaktiv. (R)

 

Ett alternativ till läkemedel?

 

Studier visar att Quercetin har lika stark effekt att
motverka allergier som vissa receptbelagda medici-
ner, men med få eller inga biverkningar. (R)

Det finns också forskning som visar att Quercetin är
mer effektivt än det mastcellsstabiliserande läkemedlet
Lomudal GI, som ofta används vid medicinering av
mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS) och mastocytos. (R

Forskning visar även att Quercetin är effektivare än natrium-
kromoglikat (R) som finns i Lomudal GI. Quercetin hindrar 
att mastcellerna utsöndrar inflammatoriska cytokiner men 
det gör inte Lomudal GI. (R)

 

Magnesium -
Magnesiumglycerofosfat
 

Magnesium fungerar som en naturlig antihistamin. 
Den motverkar att mastceller frigör mer histamin
som leder till ökat allergibesvär (R). 

Forskningen visar att

 • mastcellernas aktivitet och mängden histamin
  kan 
  öka i kroppen vid brist på magnesium. (R)
 • vid brist på magnesium blir aktiviteten hos DAO
  enzymet blir nedsatt och histidin 
  som omvandlas
  till histamin ökar. (
  R)(R),(R)
 • Histidin decarboxylas (HCD), ett enzym som
  snabbar 
  på reaktionen där histamin produceras
  ur aminosyran 
  histidin, kan hämmas med hjälp 
  av magnesium. Det 
  leder till att produktionen
  av histamin minskar. (
  R),(R)
 • Magnesiumglycerofosfat är väldigt lättupptagligt,
  då det 
  ingår i en förening av grundämnen som
  skyddar från att 
  ett hydratiseringsskal bildas
  runt magnesiumet. Det skalet 
  gör att ämnet blir
  svårt för din kropp att ta upp. 
 • Forskning visar att magnesiumglycerofosfat höjer
  nivå
  erna betydande i kroppen och är lättare att
  tolerera än 
  t.ex. magnesiumaspartat, magnesium-
  glutamat och 
  andra former. (R)
 • Studier visar också att magnesiumglycerofosfat 
  inte 
  ger diarré (R) som flera andra former av
  magnesium 
  kan göra vid högre doser. 
 • Magnesium är också bronkutvidgande. (R)