Därför är det bra att kombinera Quercetin, Magnesium och DAO enzymet vid överkänslighet och histaminintolerans

 

 

För dig som har överkänslighet och histaminintolerans, finns tre ämnen

du kan kombinera för att motverka dina besvär. Forskning visar att flavonoiden

Quercetin, Magnesium glycerofosfat och DAO enzymet (diaminooxidas) 

motverkar överkänslighet, allergi och histamintolerans. De fungerar på olika

sätt och kan därför vara effektiva att använda i kombination. 

 

DAO (diaminoxidas) i DAOSIN

 

DAO enzymet bryter ner histamin i kroppen och i maten.
Många av oss har idag för lite DAO enzym i kroppen. En
mängd livsmedel och råvaror innehåller stora mängder
histamin. Nivåerna av histamin i mat påverkas av lagrings-
metod och lagringstid bl.a. Tonfisk i burk och långlagrade
ostar är två exempel på histaminrik mat som påverkats
av detta.

 

Många av oss behöver plocka bort en mängd råvaror ur
kosten för att undvika histamin. Men en reducerad diet
kan leda till näringsbrister och lägre livskvalitét (R), (R).

 

Därför kan det vara bra att sträva efter att dels höja sina
DAO nivåer och begränsa utsöndringen av histamin, för
att kunna äta fler råvaror och samtidigt kunna må bra. 

 

Detta kan göras på flera sätt. Innan måltid kan du inta till-
skottet Daosin som innehåller DAO enzymet för att kunna
bryta ner histaminet i maten.

 

Studier visar att visar att att tillskott av diaminooxidas
ger positiva effekter vid histaminintolerans (R). Patienter
med låga serumnivåer av diaminooxidas som fick tillskott
av Dao fick symptomlindring och kunde minska på sin
dagliga dos av antihistamin (R). 

 

Inom forskningen har man gjort jämförelser av mängden
DAO hos patienter med klassisk allergi, patienter med
pseudoallergi och friska individer. 

 

Resultatet visade att patienter med pseudoallergi hade 
tydligt lägre nivåer av DAO både i sin helhet och specifikt 
IgE jämfört med patienter med klassisk allergi. Forskningen 
visar att brist på DAO orsakar symptom av histaminintolerans (R). 

 

En av de vanligaste symptomen vid histaminintolerans är
migränattacker. Forskning visar att tillskott av DAO 
minskar migränanfall och ger påtaglig symptomlindring (R).

 

Quercetin i Quercy Plus

 

Quercetin är en flavonoid och antioxidant som kan
blockera utsöndringen av histamin och minska 
mastcellsaktivering och allergier.

 

Quercitin stabiliserar mastceller. Mastceller är en del av 
det ospecifika immunförsvaret och deras främsta funktion
är att bekämpa parasiter och infektioner. De spelar en 
viktig roll vid allergi (R).

 

Mastceller aktiveras under en allergisk reaktion eller hos 
människor med mastcellsaktiveringssyndrom. Quercetin 
hämmar mastcellerna från att aktivera utsöndring av 
inflammatoriska ämnen som histamin, prostaglandiner 
och olika enzymer, samt cytokiner, en typ av 
inflammatoriska hormoner (R). 

 

Överaktiva mastceller främjar inflammation genom att 
utlösa ämnen som histamin, leukotriener, cytokiner och 
andra skadliga produkter. Studier visar att quercetin 
blockerar aktiveringen av mastceller (R).

 

 

Quercetin har en stor påverkan på histaminutsöndringen
(R). Den minskar också inflammation i cellerna epigenetiskt, 
vilket kan minska histaminresponsen långsiktigt. Quercetin
stänger av histaminreceptorn HR1, vilket gör kroppen 
mindre känslig för histamin (R).

 

Laktos, ägg, jordnötter, fisk, vete, skaldjur, nötter och
soja kan trigga IgE (immunoglobulin E) allergireaktioner
(R). Vid hösnuva kan H1R (histamin H1 receptorn) vara
överaktivt. Quercetin minskar aktiviteten hos H1R (R).

 

Quercetin är en stark dämpare av IgE allergiska reak-
tioner och forskning visar att quercetin skulle kunna
användas som behandling vid födoämnesallergier 
som orsakas av IgE-reaktioner. Flera studier visar 
att quercetin minskar allergier och immunreaktioner 
(R), (R).

Studier visar att quercetin har lika stark effekt att mot-
verka allergier som vissa receptbelagda mediciner, men
med få eller inga biverkningar (R).

 

Det finns också forskning som visar att quercetin är
mer effektivt än det mastcellsstabiliserande läkemedlet
Lomudal GI, som ofta används vid medicinering av
mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS) och mastocytos (R). 

 

Forskning visar även att quercetin är effektivare än
natrium-kromoglikat (R) som finns i Lomudal GI.
Quercetin hindrar mastcellerna från att utsöndra infla-
matoriska cytokiner men det gör inte Lomudal GI (R).

 

Magnesiumglycerofosfat i Magnesium Sensitive

 

Magnesium fungerar som en naturlig antihistamin. 
Den motverkar att mastceller frigör mer histamin
som leder till ökat allergibesvär. Magnesium är 
också bronkutvidgande (R). Därför kan magnesium
vara intressant att prova om du lider av histaminintol-
erans och överkänsligheter.

 

En studie visar på ökad aktivitet av mastceller vid 
magnesiumbrist (R). Mastceller är en del av det 
ospecifika immunförsvaret och deras främsta funktion 
är att bekämpa parasiter och infektioner. De spelar en 
viktig roll vid allergi (R).

 

Mastceller har receptorer som binder sig till antikroppar 
av typen IgE (R). Vid en allergisk reaktion aktiverar
denna bindning utsöndring av en rad inflammatoriska
ämnen som histamin, prostaglandiner och olika enzymer,
samt cytokiner, en typ av inflammatoriska hormoner (R).

 

Forskning visar att magnesiumbrist leder till att histamin 
ökar i kroppen. Magnesiumbrist leder också till nedsatt 
aktivitet hos DAO enzymet och ökar aktiviteten av histidin, 
som omvandlas till histamin (R), (R), (R). Detta bidrar till 
högre histaminnivåer samt sämre nedbrytning av histamin.

 

 

Histidine decarboxylase (HCD) är ett enzym som snabbar 
på reaktionen där histamin produceras ur aminosyran 
histidin. Med hjälp av magnesium, kan HCD enzymet 
hämmas och genom detta minskar produktionen av 
histamin (R), (R).

 

Magnesiumglycerofosfat är kelaterat med en kemisk 
förening som skyddar från att ett hydratiseringsskal 
bildas runt magnesiumet.

 

Det gör magnesiumglycerofosfat väldigt lättupptagligt. 
Forskning visar att magnesiumglycerofosfat höjer nivå-
erna betydande i kroppen och är lättare att tolerera än
t.ex. magnesiumaspartat, magnesiumglutamat och
andra former (R).

 

Studier visar också att magnesiumglycerofosfat inte
ger diarré (R) som flera andra former av magnesium
kan göra vid högre doser. 

 

Tre produkter du kan kombinera för att hantera
din 
överkänslighet och histaminintolerans

 

Daosin:
som innehåller DAO enzymet (diaminoxidas)
bör du använda inför måltiden för att bryta 
ner histaminet i maten.

 

En del av RevivaBios kunder har meddelat att de 
efter att ha tagit Daosin en längre tid, har kunnat 
dra ner på doseringen av Daosin något och ändå 
fått förbättrade symptom.

 

Den troliga förklaringen bakom detta är att 
användningen av Daosin leder till att kroppen 
inte längre utsätts så mycket för histamin. 
Eftersom histamin är inflammationsdrivande
innebär det att kroppens organ och funktioner 
blir ansträngda.

 

Det leder i sin tur tillatt kroppens egen produ-
ktion av bland annat enzymet diaminoxidas
försvagas vilket förvärrar problemen med hist-
aminintolerans. När du använder Daosin minskar
histaminbelastningen avsevärt.

 

Detta innebär att den överbelastning av histamin 
som kroppen har utsatts för också minskar avsevärt. 
När den här överbelastningen försvinner börjar krop-
pen fungera mer normalt igen.

 

Det medför troligen att kroppen emellanåt kan
börja producera mer av det viktiga enzymet dia-
minoxidas. I en sådan situation kan behovet av
antalet kapslar Daosin minska något.

 

Detta är dock individuellt och man bör vara
försiktig och prova sig fram på egen hand. 

 

Quercy Plus:
framtaget av RevivaBio, innehåller quercetin, 
vitamin-B6, pH-buffrad C-vitamin, och zink. 
Denna kombination har tagits fram för att 
stabilisera mastceller och blockera utsöndring
av histamin. 

 

Forskning visar att vitamin-C och vitamin-B6 ökar 
DAO enzymets aktivitet och ökar histaminned-
brytningen i kroppen (R), (R), (R), (R), (R), (R). 

 

Quercetin kan tas både i förebyggande syfte för 
att långsiktigt häva histaminutsödring och direkt 
i samband med måltid av histaminrika  livsmedel
för att motverka histaminreaktioner.

 

Magnesium Sensitive:
som har utvecklats av RevivaBio innehåller magn-
esiumglycerofosfat. Den fungerar som en naturlig
antihistamin och motverkar att mastceller frigör 
histamin. Den hämmar också enzymet Histidine 
decarboxylase (HCD) som medverkar i produktionen
av mer histamin i den mat som finns i magen.

 

Magnesium Sensitive kan användas speciellt vid
HIT, överkänslighet och känslig mage.

 

Genom att kombinera Quercy Plus med Magnesium
Sensitive
och Daosin kan du både neutralisera
histamin i maten, motverka histaminutsöndring och
stödja nedbrytningen av histamin i kroppen. 

 
Relaterade produkter
 Daosin 60 kapslar Quercy Plus Magnesium Sensitive