Därför är det bra att kombinera Quercetin, Magnesium och DAO enzymet vid överkänslighet och histaminintolerans

 
Uppskattad lästid: 3 minuter
 

 

Lider du av överkänslighet, allergi eller histamin-
intolerans 
finns tre ämnen som du kan kombinera
för att motverka dina besvär -

 

Quercetin en flavonoid och ett färgämne som finns 
i naturen, Magnesium i formen glycerofosfat och 
DAO enzymet diaminooxidas.

 

Alla tre kan motverka histamin, som utsöndras vid 
allergi. Men de fungerar på olika sätt och är därför 
bra att kombinera.

 

Tillsammans kan de neutralisera histamin i maten, 
motverka histaminutsöndring och stödja nedbryt-
ningen 
av histamin i kroppen.

Här kan du läsa mer om histamin och histaminintolerans. 

 

Så fungerar de tre ämnena 

 

DAO (diaminoxidas enzymet)

DAO enzymet bryter ner histamin i kroppen och i maten.
Du kan ta det inför måltiden.

Forskningen visar

 • Tillskott av DAO ger positiva effekter vid
  histaminintolerans (
  R). 
 • Brist på DAO orsakar symptom av
  histaminintolerans (
  R). 
 • Tillskott av DAO kan ge symptomlindring vid
  låga serumnivåer 
  av DAO och sänka dosering
  av antihistamin, enligt studier (
  R). 
 • Personer med pseudoallergi kan ha lägre nivåer
  av DAO, 
  än patienter med klassisk allergi och
  friska individer. 
 • Forskning visar att tillskott av DAO även ger
  lindring av 
  symptom och minskar mängden
  anfall vid migrän, som 
  är vanligt vid intoler-
  ans mot histamin (
  R).


 

 

Quercetin 

Quercetin är en flavonoid och antioxidant är en stark dämpare
av IgE allergiska reaktioner och överkänslighet (R), (R)
 

Forskningen visar

 • Utsöndringen av histamin kan blockeras genom att 
  tillsätta Quercetin (R). Den stänger av aktiveringen 
  av mastceller som gör att histamin utsöndras vid 
  en allergisk reaktion (R).
 • Quercetin skulle kunna användas som behandling 
  vid födoämnesallergier som orsakas av IgE-reak-
  tioner och immunreaktioner (R), (R).
 • Utsöndring av inflammatoriska ämnen som hista-
  min, prostaglandiner, vissa enzymer och hormonerna 
  cytokiner, vilka utsöndras vid allergi och immunreak-
  tioner, motverkas av Quercetin(R).
 • Inflammation och histaminresponsen motverkas 
  långsiktigt av Quercetin då den påverkar cellerna 
  epigenetiskt (R).
 • Kroppen blir mindre känslig för histamin, då Quercetin 
  stänger av histaminreceptorn HR1 (R).
 • Hösnuva kan motverkas med hjälp av Quercetin, då 
  den blockerar H1R (histamin H1 receptorn) som kan 
  vara överaktiv vid hösnuva (R).

 

Lika effektiv som läkemedel


Studier visar att quercetin har lika stark effekt att
motverka allergier som vissa receptbelagda mediciner, 
men med få eller inga biverkningar (R).

Det finns också forskning som visar att quercetin är 
mer effektivt än det mastcellsstabiliserande läkemedlet 
Lomudal GI, som ofta används vid medicinering av 
mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS) och mastocytos (R). 

Forskning visar även att quercetin är effektivare än 
natrium-kromoglikat (R) som finns i Lomudal GI.

Quercetin hindrar mastcellerna från att utsöndra infla-
matoriska cytokiner men det gör inte Lomudal GI (R).

 

Magnesium -
Magnesiumglycerofosfat
 

Magnesium fungerar som en naturlig antihistamin. 
Den motverkar att mastceller frigör mer histamin
som leder till ökat allergibesvär (R). 

Forskningen visar

 

 • Mastcellernas aktivitet och mängden histamin
  kan 
  öka i kroppen vid brist på magnesium (R).  
 • Aktiviteten hos DAO enzymet blir nedsatt och
  histidin 
  som omvandlas till histamin ökar (R),
  (
  R), (R), vid brist på magnesium. Det bidrar
  till högre histaminnivåer 
  och sämre nedbryt-
  ning av histamin.
 • Histidine decarboxylase (HCD), ett enzym som
  snabbar 
  på reaktionen där histamin produceras
  ur aminosyran 
  histidin, kan hämmas med hjälp 
  av magnesium. Det 
  leder till att produktionen
  av histamin minskar (
  R), (R).
 • Magnesiumglycerofosfat är väldigt lättupptagligt,
  då det
  ingår i en förening av grundämnen som
  skyddar från att 
  ett hydratiseringsskal bildas
  runt magnesiumet. Det skalet 
  gör att ämnet blir
  svårt för din kropp att ta upp. 
 • Forskning visar att magnesiumglycerofosfat höjer
  nivå
  erna betydande i kroppen och är lättare att
  tolerera än 
  t.ex. magnesiumaspartat, magnesium-
  glutamat och 
  andra former (R).
 • Studier visar också att magnesiumglycerofosfat 
  inte 
  ger diarré (R) som flera andra former av
  magnesium 
  kan göra vid högre doser. 
 • Magnesium är också bronkutvidgande (R).  

 

 Produkter med
dessa ämnen

  

DAOSIN med DAO enzymet

 

I vår produkt Daosin finns DAO enzymet. En del av
RevivaBios kunder har meddelat att de, efter att ha 
tagit Daosin en längre tid, har kunnat dra ner på dos-
eringen av Daosin något och ändå fått förbättrade 
symptom.

 

Den troliga förklaringen är att användningen av Daosin
leder till att kroppen inte längre utsätts så mycket för
histamin.

 

Eftersom histamin är inflammationsdrivande innebär
det att kroppens organ och funktioner blir ansträngda.

  

Det leder i sin tur till att kroppens egen produktion av
bland annat enzymet diaminoxidas försvagas, vilket
förvärrar problemen med histaminintolerans. 

 


När du använder Daosin minskar kroppens belastning
av histamin avsevärt.

 

Detta innebär att den överbelastning av histamin som
kroppen har utsatts för också minskar betydande. När
den här överbelastningen försvinner börjar kroppen
fungera mer normalt igen.

 

Det medför troligen att kroppen emellanåt kan börja
producera mer av det viktiga enzymet diaminoxidas. 
I en sådan situation kan behovet av antalet kapslar
Daosin minska något.

 

Detta är dock individuellt och man bör vara försiktig 
och prova sig fram på egen hand. 

 

Quercy Plus med Quercetin

 

Quercy Plus är framtaget av RevivaBio. Den innehåller 
quercetin, vitamin-B6, pH-buffrad C-vitamin, och zink. 
Denna kombination har tagits fram för att stabilisera 
mastceller och blockera utsöndringav histamin. 

 

Forskning visar att vitamin-C och vitamin-B6 ökar 
DAO enzymets aktivitet och ökar histaminnedbryt-
ningen i kroppen (R), (R), (R), (R), (R), (R). 

 

Quercetin kan tas både i förebyggande syfte för att 
långsiktigt häva histaminutsödring och direkt i sam-
band med måltid av histaminrika  livsmedel för att 
motverka histaminreaktioner.

 

 

 

 

Magnesium Sensitive med
Magnesiumglycerofosfat


 

Magnesium Sensitive har utvecklats av RevivaBio och 
innehåller magnesiumglycerofosfat. Den fungerar som 
en naturligantihistamin och motverkar att mastceller
frigör histamin. 

 

Den hämmar också enzymet Histidine decarboxylase 
(HCD) som medverkar i produktionen av mer histamin
i den mat som finns i magen.

 

Magnesium Sensitive kan användas speciellt vid
HIT, överkänslighet och känslig mage. 

 

Genom att kombinera Quercy Plus,
Magnesium Sensitive och Daosin
kan du både:

 

 • neutralisera histamin i maten
 • motverka histaminutsöndring 
 • stödja nedbrytningen av histamin i kroppen. 

 

 

Relaterade produkter
Daosin 90 kapslar

 

Quercy Plus

 

Magnesium Sensitive