Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Fosfolipider reparerar celler och kan öka energin

Är du utmattad eller lider av kronisk trötthet? Har du borrelia och mycoplasma? Är du drabbad av fibromyalgi, reumatoid artrit, värk och smärta? Har du hjärt-kärlsjukdomar eller mag-tarmsjukdom eller diabetes? Då kan dina cellers skyddande membran vara skadade.

NTFactor® är en väl utforskad och patenterad blandning av fosfolipider *1 och näringsämnen, som har tagits fram av forskare för att reparera skadade celler och återge cellerna sin förmåga att skapa energi.

Forskning visar att NTFactor® kan användas vid kronisk trötthet, utmattning och av de som behöver mer energi.

Vad gör NTFactor®?

NTFactor® tätar cellmembranen för att näring ska kunna lagras bättre i cellerna. Fungerande cellmembran minskar risken för sjukdomar. (R),(R),(R)

Skada på – eller oxidation av cellmembranen och mitokondrierna, är orsaken till åldrande, kroniska sjukdomar och genetiska mutationer, enligt vetenskaplig forskning. (R)

Repareras och skyddas cellmembranen från yttre påfrestningar kan det leda till ett ökat energiflöde i cellerna som stärker alla kroppens processer och bidrar till ett sunt åldrande. (R),(R),(R)

Fosfolipider i mat inte alltid tillräckligt

Det går att få i sig fosfolipider via födan eller som kosttillskott. Sojabönor och solrosfrön innehåller rikligt med fosfolipider. Dock är det ett problem att de bryts ner i magtarmkanalen och att väldigt lite av dessa fetter når resten av kroppen. (R),(R),(R),(R),(R)

Därför behövs fosfolipider som kosttillskott för att reparera trasiga cellväggar. NTFactor består av exakt de ämnen som kroppen behöver för att reparera cellväggarna. (R),(R),(R),(R),(R)

De här ämnena har lösts i små fettdroppar (mikrosomal blandning) som lätt tas upp av kroppen. I professor Garth Nicolsons forskning har det räckt med cirka fyra gram per dag av detta kosttillskott för att bygga upp dåligt fungerande celllväggar. (R),(R),(R),(R),(R)

Fördelar med NTFactor®

Enligt professor Garth Nicolson som är forskningschef och ordförande vid Institutet av Molekylärmedicin är fördelarna med NTFactor®:

 • Minskade effekter av oxidativ stress på cellerna proteiner och lipider
 • Viktiga delar av cellmembranet ersätts
 • Förstörelsen av mitokondrierna och cellkärnonas DNA minskar
 • Förbättrat immunförsvar
 • Reparation av och återställande av tarmcellernas väggar
 • Förbättrad absorbtion av näring från tarmen
 • Ökad biotillgänglighet av näringsämnen
 • Ökad energi och minskad trötthet
Trasiga cellmembran kan leda till utmattning och kronisk trötthet

Sjukdom – skadade celler och brist på energi? 

Cellmembranen skyddar varje cell från omgivningen och byggs upp av lipider (fett). Cellmembranen har receptorer som gör att varje cell kan kommunicera med hela kroppen och koordinerar alla kroppens processer. (R), (R), (R)

När lipiderna skadas har cellerna inte längre förmåga att producera och överföra en effektiv mängd energi för att bevara kroppens processer. (R), (R), (R)

Näringsbrist på grund av skadade cellmembran

Skadade cellmembran stör absorptionen av näring i cellen och energiproduktionen. Viktiga cellfunktioner som natrium- och kaliumjonkanaler, som ska pumpa in näring i cellen och ta bort avfallsprodukter, fungerar inte heller när cellmembranen är skadade. (R) Det leder till för tidigt åldrande och sjukdom. (R)

Oxidativ stress

Cellmembran kan skadas av fria radikaler (skadliga molekyler). Dessa är biprodukter av en ohälsosam livsstil, t.ex. intag av raffinerad mat av dålig kvalité, stress och rökning, samt exponering för förorenad luft och gifter. (R)

När cellmembranen inte fungerar, kan de inte ta hand om fria radikaler. Därför uppstår ofta oxidativ stress, som ytterligare försämrar cellens funktioner. (R)

NTFactor® har funktionen att laga skador på cellerna och mitokondrierna som skapats av oxidativ stress och fria radikaler. (R)

Utmattning – ett symptom vid olika sjukdomar

Beroende på var i kroppen skadan på cellerna har uppkommit kan, olika symptom visas, t.ex. minskad hjärnfunktion, minnesförlust, DNA-degradering, genetisk mutation och ökat sjukdomsförlopp. (R),(R)

När cellmembranens funktion är nedsatt finns alltid någon form av energibrist. Energibrist leder till slut till extrem trötthet. (R)

Utmattning är framförallt ett symptom på nedbrytning av lipiderna i cellmembranen, oavsett bakomliggande orsak. (R)

Sjukdomstillstånd där NT Factor® kan användas

Vid skadade cellmembran och energibrist blir kroppen mer mottaglig för flera olika typer av sjukdomar:

 • Borrelia – som kan påverka cellerna och nervsystemet i hela kroppen
 • Mycoplasma, som försämrar cellväggen ytterligare och
 • Energibrist
 • Diabetes
 • Hjärt-och kärlsjukdomar
 • Alzheimers sjukdom
 • Neuropsykiatriska tillstånd,
 • Återkommande infektioner
 • Inflammation i blodkärlen
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Metaboliska sjukdomar, Metaboliskt syndrom
 • Biverkningar vid cancerbehandling, trötthet vid cancer, smärta av cancer
 • Kronisk smärta, muskelskeletal smärta, spridd smärta
 • Hypertoni, högt blodtryck, För-kärlsjukdomar,
 • Hjärt och kärlsjukdomar, stroke, hjärtsjukdom
 • Känslighet för kemiska ämnen
 • Avgiftning från bekämpningsmedel och tungmetaller
 • Häva biverkningar av vacciner (Har gjorts med gott resultat)
 • Multipel kemisk överkänslighetssyndrom, kemiska föroreningar
 • Förbättrade blodserum biomarkörer (biologisk markör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd (R)
 • Dysfunktion i mitokondrierna, mitokondriesjukdomar
 • Hantering av smärta vid fibromyalgi och reumatoid artrit
 • Vakenhet, känslotillstånd och kognition (kunskap, tänkande och informationsinsamlande)
 • Infertilitet hos människor och djur
 • Tarmsjukdomar, magsmärta, IBS, krampande tarm, gastrit –
 • inflammation på magsäcksslemhinnan
 • Diabetes och Pre-diabetes syndrom
 • Menopaus besvär
 • Funktionsmedicinsk* kost

(R), (R), (R), (R)

Så reparerar NTFactor® cellväggarna

NTFactor® innehåller en formula med fosfolipider (R), fetter som är cellmembranens byggstenar. Lipiderna i NTFactor® är inneslutna i små fettdroppar för att skyddas genom transporten i magsäcken och tarmen. (R)

Fosfolipiderna absorberas i mag-tarmkanalen och transporteras genom kroppen till de skadade lipiderna i cellmembranen och mitokondrierna. (R)

NTFactor® innehåller en mix av olika glycerolfosfolipider, med nästan en tredjedel, som består av fosfatidylkolin, en fjärdedel fosfatidylinosol och ytterligare
ett antal fosfolipider, samt fettsyror i mindre mängder. (R)

NTFactor® kan ersätta trasiga fosfolipider i membranen, mot friska. Genom att reparera mitokondriernas membran (kraftverken i cellerna), ökas näringsupptaget i cellerna och då kan mitokondrierna producera mer ATP – kroppens energi och bränsle för kroppen. (R)

Trasiga cellmembran kan leda till mindre energi

Skadade cellmembran

Cellmembran som repareras med fosfolipider

Cellmembran reparerade med NTFactor®

 

*1. Fosfolipider är Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd. Karolinska Institutet (https://mesh.kib.ki.se/term/D010743/phospholipids)

(*Funktionsmedicinsk kost – kost som bidrar till bättre hälsa. Inom funktionsmedicinen söker man efter grundorsaken till sjukdom och symtom. Kroppen ses som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor. Livsstilsförändringar och näringstillskott anses viktiga som komplement
till läkemedelsbehandling (R).

 

Läs mer: 

Mer energi i cellerna med fosfolipider? 

3 näringsämnen för kroppens energi

Artikel om NTFactor® från Tandvårdsskadeförbundet