Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Syra-basbalans för hälsan

Ont i magen efter koppen kaffe på morgonen eller sura uppstötningar av salladsdressingen på lunchen? Trötthet och värk efter goda middagar är något man gärna vill vara utan. Likaså ett alltför surt pH-värde i kroppen.

Varför är pH-balansen viktig?

Syra-basbalansen är oerhört viktig för att kroppen ska fungera normalt. Kroppen tål varken för mycket syror eller för mycket baser. Men ett surt pH-värd i kroppen stör kroppens funktioner och det kan så småningom leda till nedbrytande processer och sjukdomar. (*R)

Organiska syror i mat och drycker kan trigga känsliga områden i kroppen och ge känningar i form av magbesvär, ömhet och obehag. Idag är många livsmedel syrabildande och kan skapa problem för hälsa och välmåendet. (*R), (R)

En inre basisk miljö i kroppen generellt, verkar ha positiva effekter på syresättning i blodet, skelett, muskler, hjärtfunktion och hormoner, och muskler t.ex. (*R) (R) De basgörande mineralerna som har en rad viktiga funktioner för hälsan behöver inte heller förbrukas i lika hög mängd som vid försurning. (*R)

pH-värden i olika delar av kroppen

Olika organ i kroppen har olika pH-värde, för att deras funktioner ska fungera optimalt. Kroppen strävar efter att kontrollera pH-värdet inne i celler och i blodet.  (*R)

Blodet ska till exempel alltid vara lätt basiskt, om det blir för surt reagerar kroppen på samma sätt som vid förgiftning. Inne i kroppens celler är pH-värdet alltid neutralt till lätt basiskt. (R)

I magsäcken däremot är pH-värdet surt, vilket det också ska vara för att matsmältningen ska fungera som den ska. Det sura pH-värdet beror på magsyrorna, däribland saltsyran, som är en viktig pusselbit i matsmältningen och ett skydd mot bakterie-, virus- och svampangrepp. (R), (*R)

Orsaker till försurning

En ökad mängd syra eller bas leder omedelbart till en kompensation från en mängd olika buffringssystem (*R) som är utvecklade för att bibehålla pH-värdet på en konstant nivå, enligt en intervju med Ragnar Rylander, professor emeritus i miljömedicin, som har forskat i ämnet. (R)

När det tillförs mer syra än kroppen kan ta hand om utsöndras syran, huvudsakligen i urin eller lagras på platser i kroppen där den inte kan påverka blodet eller cellerna negativt. Men då påverkas de platserna i kroppen negativt och kan leda till bl.a. värk och mineralbrister. (*R)

Att kroppen blir sur beror flera faktorer:

 • Dels bildas syror som restprodukter av olika aktiva funktioner i kroppen, t.ex. hjärtslag, andning och när musklerna arbetar. (*R)
 • Stress bidrar också till försurning i och med att basbildande mineraler förbrukas vid stress, t.ex. magnesium, kalium och kalcium. (*R)
 • Klimatet påverkar också klimatet vår pH-balans, kyla gör vårt blod surare medan värme gör blodet mer basiskt. Därför är det viktigt att vi som bor i norden äter mer basiskt än vi faktiskt gör (R)
 • Kosten är den största anledningen till att vi blir sura i kroppen. Vi äter för mycket syrabildande livsmedel. I och med att vi själva producerar syror kontinuerligt och stressar får kroppen lättare ett överskott av syror. (R), (*R)

Vad gör ett livsmedel surt eller basiskt?

Alla livsmedel innehåller i sin naturliga form både syra- och basbildande näringsämnen. Om ett livsmedel är surt eller basiskt beror på de element som blir kvar då livsmedlet har förbränts.

Om de resterande elementen är sura sägs livsmedlet vara syrabildande och är det kvarstående elementen basiska sägs livsmedlet vara basbildande (*R)

Syrabildande livsmedel:
 • mjöl
 • mjölkprodukter,
 • pasta
 • socker
 • alkohol
 • kaffe
 • svart te (ej örtteer)
 • kött
 • fisk,
 • kyckling
 • ägg

(R), (R)

Dessa ämnen anses göra oss sura i kroppen. När proteiner förbränns i kroppen bildas det svavelföreningar som är sura, menar Ragnar Rylander. (R),(*R)

Tomatsåser kan ha en hög grad av organiskasyror och kan trigga irritation i både mage, tarmar och även blåsan.

Kaffe brukar många känna av. Det innehåller klorogensyra, ett ämne som kan ha negativa effekter för den med tex hjärtproblem och depression. (R)

Enligt Dr. Takayuki Shibamoto, Professor vid UC Davis Department of Environmental Toxicology, har forskning visat, att speciellt klorogensyra orsakar irritation i mage-tarm och står för den bittra smaken i de flesta konventionella kaffesorter. (R)

Exempel på basiska livsmedel:

Frukt och grönsaker är i regel basbildande. (R),(R),(R)
Nedan är exempel på basgörande livsmedel.

 • citron
 • apelsin
 • avokado
 • mandlar
 • spenat
 • grönkål
 • färsk frukt i allmänhet
 • grönsaker i allmänhet,
 • hirs
 • bovete

(R)

Symptom vid försurning:

En försurad kropp kan vara upphov till hjärt- och kärlsjukdomar, (R) värkande leder, magproblem, trötthet och utmattning. Syraöverskott kan även leda till fibromyalgi, reumatiska besvär, migrän, gikt och njursten. Vid försurning nedsätts också reaktionen på insulin vilket har betydelse för personer med diabetes. (*R), (R)

Försurning ökar också risken för magnesiumbrist eftersom en sur urin hämmar upptaget av magnesium i njurarna. Magnesiumbristen i sin tur kan ge muskelkramper, sendrag och påverka hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis högt blodtryck.(R),

Bli av med överskott av syror 

För att bli av med överskottet av syror behöver kroppen bli mer basisk.(R),(*R)

Det kan göras på flera sätt:
 • Dels kan man tillföra fler basiska och mindre sura råvaror och livsmedel. Kroppen behöver då inte använda de basiska mineraler som ligger lagrade i kroppen för neutralisering, utan kan använda de som tillförs via kosten. (R)
 • Inta mineraler som är basgörande – speciellt i karbonatform. Framförallt Kalcium, magnesium, kalium är basiska, men även natrium. Dessa kan användas mellan måltiderna för att neutralisera syrorna och göra kroppen basisk. (*R),(R)

Kalcium – kalk

Kalcium – Kalk basgör kroppen som då lättare kan ta upp syre. Kaclium spelar också en viktig roll vid celldelning och muskeltillväxt. Blodets koagulation är kalkberoende och kalcium ger i övrigt ett friskt blod och en frisk hy. Kalcium stödjer också kroppens förmåga att tillgodogöra sig järn. (*R)

(*R) – Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag

Läs mer:

Vilka livsmedel som innehåller organiska syror?