Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Mer energi i cellen med fosfolipider

Intag av fosfolipider ökar mitokondriernas funktion. När fosfolipiderna ersätter trasiga lipider i cellmembranet kan utmattning och trötthet minskas.

Cellerna kan då lättare stå emot sjukdomar som fibromyalgi, neurodegenerativa sjukdomar, magtarmsjukdomar, inflammation, näringsbrister och för tidigt åldrande. (R),(R),(R),(R),(R)

Främjar mitkondriernas funktion – motverkar sjukdom och utmattning

Forskning visar att formulan av fosfolipider i NTFactor är mycket effektiv för att främja mitokondriernas funktion och minska trötthet, genom att ta bort skadade och oxiderade cellmembran hos mitokondrierna samt hos andra organeller i cellen. (R),(R),(R),(R)

Kliniska studier visar att formulan med fosfolipider i NTFactor kan halvera cellernas biologiska ålder över tid. Forskningen visar också att fosfolipiderna i NT-
Factor kan anpassa sig till cellens membran och kan därför lättare kan reparera cellmembranen. (R),(R),(R),(R)

Antioxidanter kan motverka skadliga nivåer av reaktiva syreradikaler (ROS)* och reaktiva kväveradikaler (RNS)* samt förhindra oxidation av fosfolipiderna i mitokondriernas membran. Men antioxidanter kan inte på egen hand reparera skadade cellmembran, framförallt mitokondriernas membran. (R),(R),(R),(R)

För att läka cellmembranen och få cellerna att fungera behövs även fosfolipider. (R) Intag av fosfolipider och höga doser av antioxidanter har visat sig effektivt för att motverka kronisk trötthet och sjukdomar som leder till utmattning. (R),(R),(R),(R)

* ROS (Reaktiva syreradikaler) och RNS (Reaktiva kväveradikaler) är kemiskföreningar som i höga nivåer kan vara skadliga för cellerna. De är biprodukter av kemiska processer i kroppen och av processad mat, gifter och föroreningar. Höga nivåer av dem kan leda till oxidativ stress, cancer och skador på cellerna. (R)

Skadade cellmembran lösning

Fosfolipider i mat inte alltid tillräckligt

Det går att få i sig fosfolipider via födan eller som kosttillskott. Sojabönor och solrosfrön innehåller rikligt med fosfolipider. Dock är det ett problem att de bryts ner i magtarmkanalen och att väldigt lite av dessa fetter når resten av kroppen.

Därför behövs fosfolipider som kosttillskott för att reparera trasiga cellväggar. NTFactor består av exakt de ämnen som kroppen behöver för att reparera cellväggarna.

De här ämnena har lösts i små fettdroppar (mikrosomal blandning) som lätt tas upp av kroppen. I professor Garth Nicolsons forskning har det räckt med cirka fyra gram per dag av detta kosttillskott för att bygga upp dåligt fungerande celllväggar. (R),(R),(R),(R),(R)

Vilka effekter har NTFactor över tid?

Forskningsstudier visar på mycket goda effekter vid kontinuerligt intag av NTFactor®. De visar att NTFactor® kan halvera cellernas biologiska ålder.

3 dagar:

Redan efter tre dagar började effekten att synas. Patienterna fick en ökad energi och en minskning av sin kroniska trötthet.

30 dagar

Vid 30 dagar hade en 25-30% ökning skett av cellfunktionen och en motsvarande ökning av energi och minskad trötthet.

60 dagar

Vid 60 dagar hade patienterna fått en dramatisk minskningav den kroniska tröttheten. Cellernas funktion förbättrades med 45% och hade en bättre funktion än hos kontrollgruppen som var hälften så gamla. (R),(R),(R),(R)

NTFactor reparerar skadade cellmembran

Där sker en process där de nya friska fosfolipiderna ersätter skadade gamla lipder. I membranet strävar lipiderna efter en jämnvikt. Därför kan de nya fosfolipiderna anpassa sig och hamna på rätt plats i cellmembranet. (R),(R),(R),(R)

När cellens skyddande membran är reparerat, kan cellerna skyddas mot yttre hot som gifter, oxidativ stress, bakterier och mikrober. (R),(R),(R),(R)

Hela cellmembran gör också att näringen hålls kvar i cellen och kan användas till energiproduktionen i kroppen. Det gör att kroppens organ och processer kan fungera optimalt. (R),(R),(R),(R)

NTFactor motverkar trasiga cellmembran – som är en orsak till sjukdom och utmattning

Forskaren om NTFactor

Medicinsk Access #4 : om NTFactor® Fungerande cellmembran minskar risken för sjukdom.

Medicinsk Access #3: om NTFactor® Kan kronisk trötthetsyndrom botas?