Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans Valbara fraktsätt

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Under september och oktober kan leveranserna av dina ordrar dröja något längre än vanligt på grund av företagsflytt. Vi ber om ursäkt för besväret. Tack för din förståelse!

Fakta & forskning

Varför är kalium livsviktigt för din kropp?

Kalium är en livsviktig mineral som behövs för att alla dina celler ska fungera. Dina nervceller är speciellt beroende av kalium. (R) Kalium motverkar hjärt-kärlproblem och är viktig för energi-produktionen, blodsockret, nerverna och musklernas funktion. Kalium är betydande för ben-stommen, tarmfunktionen och njurarna bland annat. Som en av de mest förekommande mineralerna i kroppen spelar kalium mycket en viktig roll för din hälsa.

1) Den viktiga balansen mellan kalium och natrium

För att cellerna ska fungera korrekt behöver det vara mest kalium på insidan av cellen. Ca 98 % av kaliumet i kroppen finns i cellen. De resterande 2 % finns utanför cellen och behövs för att sköta spänningen mellan utsidan och insidan av cellen. (R), (R)

Natrium påverkar hur mycket kalium som finns på insidan av cellen och kalium påverkar mängden natrium i kroppen. De har ett nära samarbete som har en stor betydelse för kroppens vätskebalans, näringsstatus och hjärtfunktion. (R*328-329)

Kalium och natrium är de främsta elektrolyterna i kroppen som sköter hur mycket vatten som ska hållas kvar i kroppen. Deras samspel sköter utrensning av slaggprodukter och tillför näring in i cellen. (R*328-329)

Balansen av kalium regleras av njurarna. Njurarna spar eller utsöndrar kalium via urinen för att skapa rätt kalium-natrium-balans. (R* 328-329) Mängden kalium på olika sidor om cellmembranet sköts av enzymet Na-K-ATPas som aktiverar Kalium-natriumpumpen som för in kalium i cellen och för ut natrium
ur cellen. (R) (R).

Stress påverkar kalium och natriumbalansen

Kroppen använder utbytet mellan kalium och natrium vid stress för att tillföra extra näringsämnen i kroppen så att den klarar av stressen. (R*328-329)

Vid stress utsöndras bland annat hormonerna kortisol och aldosteron från binjurarna. Kortisol gör kroppen alert och aktiv. Aldosteron används för att höja blodtrycket då mer näring behöver användas i kroppen. (R*328-329)

Aldosteron höjer blodtrycket genom att ändra kalium- och natriumbalansen. Då förs kalium och vatten ut ur kroppen för att spara på natrium och blodtrycket höjs. Fler ämnen omsätts då i kroppen. Men det leder så småningom till uttorkning, törst och trötthet och så småningom utmattning. (R*328-329)

2) Nära samverkan med andra mineraler och aminosyror

Kalium har en nära samverkan med andra mineraler. De fungerar i synergi med varandra.

  • Magnesium hjälper till att hålla kvar kalium i cellen.
  • Kalium och magnesium påverkar hur mycket kalcium som ska tas upp i vävnaden. Natrium, kalcium och magnesium och både främjar och motverkar varandras upptag.
  • Vid högre intag av någon av dem kan det vara viktigt att också balansera dessa övriga mineraler.
  • Kalium påverkar också hur kroppen använder aminosyror. Brist på kalium kan göra att amino-syrorna inte omsätts som de ska. (R*)

3) Hjärt-kärlproblem och blodtrycket

Högt blodtryck

Kalium reglerar rytmen och aktiviteten hos hjärtat. (R*329) Balansen mellan kalium och natrium är viktig för att undvika hjärt-kärlsjukdomar. (R)

Högt blodtryck är en stor riskfaktor för hjärtsjukdom och stroke. (R) Kalium kan sänka blodtrycket hos personer som har högt blodtryck. (R),(R),(R),(R* 329) Studier visar att kalium effektivt sänkte blodtrycket hos personer med högt blodtryck som åt mycket salt. (R),(R)

En kost rik på kalium kan sänka blodtrycket och minska risken för kranskärlssjukdom och stroke. (R,(R),(R* 329)

Forskning visar att ett ökat intag av kalium genom kosten kan minska behovet av blodtryckssänkande medel vid Primär hypertoni – högt blodtryck. (R)

Hjärt-kärlsjukdomar

Kalium minskar risken för hjärtflimmer, hjärtsvikt, hjärtkammarförstoring och dödsfall. (R),(R)

Studier visar att kalium minskar risken för att drabbas av stroke. (R), (R) Kalium är viktigt för att hjärtrytmen ska upprätthållas och att hjärtskador ska undvikas. (R* 329)

Flera studier på människor och djur visar att ett ökat intag av kalium skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. (R),(R)

4) Producerar energi

Kalium hjälper till att frigöra insulin och omvandla glukos till glykogen, samt bilda energi i form av ATP (adenosintrifosfat).  (R) Insulin bidrar i sin tur till att kalium förs in i cellen. (R* 238-329)

Kalium främjar också utsöndring av hormoner. Ett högre intag av kalium leder till en ökad produktion och utsöndring av kortisol, som hjälper kroppen att orka med vid stressiga situationer och att komma upp på morgonen. (R),(R*329)

5) Blodsocker

Kalium påverkar insulin som reglerar blodsockret. Vid kaliumbrist frigörs inte insulin och sockret omvandlas inte till energi utan lagras i form av glykogen i levern, vilket leder till hypoglykemi – lågt blodsocker. (R* 238-329)

Kalium behövs för utsöndringen av insulin från bukspottskörtelns celler. Vid för låga nivåer av kalium försämras sekretionen av insulin och det kan leda till
glukosintolerans. (R),(R),(R),(R),(R).

Flera studier har visat ett samband mellan låga nivåer av kalium i kroppen och ökad blodsockerhalt vid fasta, typ 2 diabetes och insulinresistens (då kroppens celler reagerar sämre på insulin och det leder till minskat upptag av socker från blodet). (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R)

6) Basgör kroppen

Kalium är basgörande och motverkar ett sur miljö i kroppen som kan orsakas av att äta en typisk västerländsk diet, som består av mycket kött, socker, mjölkprodukter och processad mat. (R),(R),(R),(R)

Kalium hjälper njurarna att hantera syra/basbalansen  och skyddar kroppens organ och vävnader från att bli överssyrade. (R*329)

Kalium är viktig för muskler och skelett på grund av sin basgörande effekt och koppling till kalcium. Här kan du läsa mer om varför kalium är så viktig för skelett och muskler.

7) Betydande för tarmsystemet

Kalium hjälper till att vidarebefordra signaler från hjärnan till muskler som finns i tarmsystemet. Musklerna stimulerar sammandragningar som hjälper matsmältningssystemet att massera födan som att den lättare kan brytas ner. (R)

Har du för lite kalium kan hjärnan inte skicka signalerna lika effektivt. Då kan muskelrörelserna bli svagare och långsammare. Det kan leda till att maten bryts inte ner som den ska och du kan drabbas av uppblåsthet och förstoppning. (R)

 
Brist på kalium

En kosthållning med för lite grönsaker och frukt och ett intag av för mycket halv/och helfabrikat samt mat som innehåller för mycket salt ger kaliumbrist. Kaffe som är vätskedrivande gör att kalium minskar i kroppen. (R), (R*328-330)

(*R) – Näringsmedicinska Uppslagsboken, Wilhelmsson Peter, 2007, Örtagårdens bokförlag

Läs mer:

Varför kalium är så viktig för muskler, skelett och immunförsvar