Rådgivning - Fraktfritt över 600 kr - Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt över 600 kr - Snabb leverans

Fakta & forskning

DAOfood Plus

Vid histaminintolerans och överkänslighet mot födoämnen.

 

Broccolikoncentrat+

Brocccolikoncentrat+1491-600x600

Ny produkt för cellernas försvarssystem! 

 

Sacro-Bol

Sacro-Bol, 650 mg, 60 kapslar

God jästsvamp för mag-tarmkanalens funktion

 

RevivaBio Smörsyra

Smörsyra-1004-600x600

Viktigt för att tarmslemhinnan ska må bra

 


Orsaken till migrän

Orsaken bakom migrän

Den som drabbats av migrän vet mycket väl att det inte är som vilken vanlig huvudvärk som helst.

Sjukdomen är känd åtminstone sedan antiken. Själva ordet kommer från grekiskans hemikrania som betyder ”halvt kranium” och syftar just på den halvsidighet som är typisk för många som drabbas.

Vetenskapen anser sedan länge att migrän delvis är ärftlig, men att olika miljöfaktorer spelar in. En hel del modern forskning pekar på att det vi äter har en större betydelse än man tidigare trott. Flera forskningsrön ger nu tydligt stöd för tesen att migrän till stor del orsakas av brist på enzymet Diaminoxidas, DAO.

I Spanien har man bedrivit mycket forskning på just enzymet DAO och dess roll i olika sjukdomstillstånd. Det man oftast hör om är histaminintolerans (som av den traditionella skolmedicinen ofta felaktigt uppfattas som allergi), men även migrän tycks ha liknande förklaringar.

Omfattande studie av DAO och migrän

I en stor studie som slutfördes 2018 deltog 250 patienter med olika svår migrän, och en kontrollgrupp på lika många personer utan migrän eller andra liknande besvär. Studien genomfördes under ledning av neurologiläkaren Joan Izquierdo Casas vid Kataloniens Universitetsjukhus i San Cugat utanför Barcelona.

Vi har länge misstänkt att en av de utlösande faktorerna vid migrän är att patienten ackumulerat alltför stor mängd histamin. En viss mängd histamin är nödvändig för kroppens funktion. Men om man får för höga nivåer kan det sätta igång en rad negativa processer. Enzymet DAO bryter ner histamin och har man för litet DAO ökar histaminmängden i blodet vilket i sin tur kan orsaka migrän.

I studien fick en grupp patienter behandling med DAO och en annan grupp fick placebobehandling. Studien var utformad så att varken deltagarna eller forskarna visste vem som fick vad.

Man mätte också nivåer av Diaminoxidas hos de olika deltagarna och fann att närmare 90 procent av de med olika svår migrän hade avsevärt lägre nivåer än i kontrollgruppen.

Knappt tre fjärdedelar av deltagarna i båda grupperna var kvinnor. Det är svårt att avgöra exakt, men forskare räknar med att migrän är ungefär två till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

Resultatet av den här studien pekar tydligt på att DAO-enzym har klar effekt mot migrän. De deltagare som fick tillskott av DAO-enzym rapporterade avsevärt lindrigare besvär än de som fick placebo.

DAO-behandling och specialdieter ger hopp

I Spanien får nu en del migränpatienter kosttillskott med DAO-enzym som komplement till andra behandlingar, inklusive dieter utan histaminrik mat.

Detta är en ny behandling och därför är utformandet av regelverk och rekommendationer ännu i ett tidigt stadium. Men vår studie visar för första gången tydligt att DAO-tillskott reducerar migränattackerna jämfört med placebogruppen.

Dr Izquierdo Casas förklarar att det behövs ytterligare forskning, och att resultaten så långt inte ger alla svar på kopplingen mellan DAO-preparat och migrän.

Vi håller på att förbereda en ny studie där vi ska kombinera DAO-supplement med en specialutvecklad diet. Det är min förhoppning att den studien ska kunna ge ytterligare stöd åt de resultat vi redan fått.

Det har gjorts liknande försök på andra håll, men detta är det hittills största gällande sambandet mellan DAO-brist och migrän. Den fortsatta forskningen på området ska förhoppningsvis ge svar på om det går att uppnå ännu bättre resultat än hittills. Genom en kombination av dieter och kosttillskott kanske det här forskningsspåret rentav kan leda till att de som lider av migrän kan bli kvitt sina besvär.

Länkar:

DR Healthcares artikel om studien:

Engelskspråkig artikel från medicindatabasen Pubmed: