Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Quercetin vid allergi och överkänslighet

Pollen vid allergi

Quercetin är en bioflavonoid som har en kraftfull antioxidantaktivitet och kan blockera histamin, minska allergier och inflammation, enligt forskning. (R),(R)

Studier visar att Quercetin kan ha lika stor effekt att motverka allergier som vissa mediciner och är lika effektiv som vissa mastcellsstabiliserande läkemedel. (R),(R)

Quercetin minskar också inflammation i cellerna epigenetiskt, vilket kan motverka histaminresponsen långsiktigt. (R)

Allergi och överkänslighet

Allergi är en överkänslighetsreaktion som är utlöst av specifika immunologiska reaktioner. (R)

Vid allergi kommer immunsystemet i obalans och kroppen tolkar det som att du är allergisk mot något som är skadligt, trots att det egentligen är ofarligt. (R)

Överkänslighetsreaktioner där immunsystemet inte är involverat bör benämnas icke allergisk överkänslighet. (R)

Överkänslighet innebär att du har en förhöjd känslighet mot ett ämne, men här är inte immunförsvaret inblandat på samma sätt som vid allergi. (R)

Överkänslighet kan vara svårare att upptäcka och kan ha olika orsaker. Vid histaminintolerans, kan du ha för lite av DAO-enzymet och man kan också ha överaktiva mastceller till exempel. (R)

 Mastceller och histamin

Vid allergi och mastcellsaktiveringssyndrom aktiveras mastceller. De är en del av det ospecifika immunförsvaret. Mastcellerna är en typ av vita blodkroppar vars främstafunktion är att bekämpa parasiter och andra infektioner. (R)

Mastcellerna spelar en viktig roll vid allergi. (R) Kroppens immunförsvar bildar normalt antikroppar för att bekämpa virus och bakterier som kan orsaka infektioner. (R)

Vid Typ 1- allergi har specifika IgE antikroppar bundit sig till mastceller och basofila granulocyter. (R) Då aktiveras mastcellerna och flera inflammatoriska ämnen utsöndras. Bland annat avges histamin, prostaglandiner, olika enzymer, och cytokiner. (R)

Vid t.ex. hösnuva är H1R (histamin H1 receptorn) överaktiv, visar forskning. (R) Pollenallergi är en Typ 1-allergi som är IgE-förmedlad och då utsöndras istamin bland annat. (R)

Laktos, ägg, jordnötter, fisk, vete, skaldjur, nötter och soja, kan trigga IgE (immunoglobulin E) allergireaktioner. (R)

För att bli av med ”hotet” sätter kroppen igång en inflammatorisk reaktion. (R) Den här inflammatoriska processen är i längden skadlig för din kropp.

Ny forskning visar att mastceller också kan påverka olika typer av sjukdomar, till exempel cancer, reumatism och inflammatoriska hudsjukdomar som psoriasis. (R)

För att motverka överkänslighetsreaktioner och inflammationer kan mastcellernas aktivering blockeras.

Mot histamin och inflammation

Quercetin kan stabilisera mastceller så att de inte aktiverar utsöndringen av bland annat histamin och andra inflammatoriska ämnen. (R),(R)

Quercetin minskar också inflammation i cellerna epigenetiskt, vilket kan minska histaminresponsen långsiktigt, enligt forskning. (R)

Quercetin är en stark dämpare av IgE allergiska reaktioner. Forskning visar att quercetin skulle kunna användas som behandling vid födoämnesallergier som orsakas av IgE-reaktioner, då den minskar allergier och immunreaktioner. (R), (R)

Quercetin stänger av histaminreceptorn HR1, vilket gör kroppen mindre känslig för histamin (R) och kan därför vara till hjälp vid bland annat hösnuva. (R)

Vid astma pågår en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor. Då drar musklerna runt luftrören lättare ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar. (R)

Forskning visar att Quercetin kan få glattmuskelceller i luftvägarna att slappna av, vilket gör det lättare för luften att passera. (R)

Då Quercetin bestitter flera egenskaper som påverkar luftvägarna positivt, tror forskare därför att Quercetin kan vara användbar vid astamoch luftrörsbesvär. (R)

Ett alternativ till läkemedel?

Studier visar att Quercetin har lika stark effekt att motverka allergier som vissa receptbelagda mediciner, men med få eller inga biverkningar. (R)

Det finns också forskning som visar att Quercetin är mer effektivt än det mastcellsstabiliserande läkemedlet Lomudal GI, som ofta används vid medicinering av mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS) och mastocytos. (R)

Forskning visar även att Quercetin är effektivare än natriumkromoglikat (R) som finns i Lomudal GI. Quercetin hindrar att mastcellerna utsöndrar inflammatoriska cytokiner men det gör inte Lomudal GI. (R)

Quercetin kan tas både i förebyggande syfte för att långsiktigt häva histaminutsödring och användas direkt i samband med måltid av histaminrika livsmedel för att motverka histaminreaktioner.