Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Fakta & forskning

Varför är Broccoligroddar bra för cellerna?

Forskning visar att verksamma ämnen i broccoligroddar skyddar dina celler mot sjukdomar, patogener och oxidativ stress. Sulforafan som bildas från två av dessa ämnena aktiverar ca 2000 gener i cellens försvarssystem.

Sulforafan kan öka cellernas antioxidant- och avgiftningsfunktioner och få cellerna att fungera optimalt, vilket ger mer energi. Sulforafan kan också motverka skador från fria radikaler som är en grund till många sjukdomar och för tidigt åldrande.

Bildar Sulforafan

Broccoli innehåller ämnena myrosinas (ett enzym) och glukorafanin. Enzymet myrosinas aktiveras när det kommer i kontakt med vatten. Då bildar det tillsammans med glukorafanin den kemiska föreningen och molekylen sulforafan.

Varför är pulver av broccoliogroddar mer effektivt?

När du kokar broccoli förstörs enzymet myrosinas som är essentiellt för omvandlingen till sulforafan. Broccoligroddar innehåller 20-50 gånger mer av myrosinas och glukorafanin än en färdigvuxen broccoli.

Broccoligoddspulvret innehåller en stabil mängd av de bioaktiva ämnena tack vare en kontrollerad och standardiserad framtagningsprocess. 2 gram av pulvret motsvarar 2 kg broccoli. (R)

Vad gör Sulforafan?

Sulforafan fungerar som en signalmolekyl som skickar meddelanden till olika delar av cellen. 

Den aktiverar bland annat molekylen Nrf2 (NF-E2-related factor 2) som är en transkriptionsfaktor i ditt DNA. 

Nrf2 frigör ett fragment som transporteras in i cellens kärna och aktiverar där en mängd gener som främjar viktiga antioxidant- och avgiftningsfunktioner.

Sulforafan aktiverar ca 2000 gener i cellens försvarssystem. På grund av åldrande eller sjukdom kan dessa gener vara avstängda eller icke fungerande.

Sulforafan har en förmåga att reparera dessa gener och bidrar till att få dem att fungera normalt.

(R)

Påverkar dina gener positivt

Sulforafan kommunicerar med ditt DNA och påverkar vilka egenskaper hos generna som ska komma till uttryck. Det kan liknas vid att genens ”mjukvara” förändras beroende på vilken kost du äter.

Förändringar i uttrycket hos vissa gener påverkar effektiviteten hos många processer i cellen. T.ex. hur väl cellens reningsförmåga fungerar. Det kan också påverka hur snabbt skador läker eller hur fort du åldras.

Små mängder av näringsämnen har stora effekter i cellen då de skickar signaler som bestämmer hur cellen ska fungera. Därför är det viktigt att inta näringsämnen som har en positiv påverkan på ditt DNA för att hålla din kropp frisk. (R)

Ökar antioxidanter – skyddar mot oxidativ stress

Cellerna försvarar sig genom att använda antioxidanter som skyddar mot fria radikaler och oxidativ stress, som skadar cellernas känsliga system.

Om cellernas antioxidantfunktioner och reningsprocesser fungerar optimalt har cellerna möjlighet att fungera på bästa möjliga sätt. Det påverkar hela kroppen.

Sulforafan ökar cellernas produktion av olika antioxidanter, t.ex. de som skyddar hjärtat och nervcellerna. En av de viktigaste antioxidanterna i cellen är glutation.

Glutation är nödvändig för att din kropps avgiftning ska fungera och att levern ska kunna renas från t.ex. mediciner och annat.

Antioxidanterna som skapas naturligt i cellen är flera gånger starkare än antioxidanter som kommer från t.ex. C-vitamin.

De är specialiserade på att motverka och hantera vissa sorters fria radikaler och är mer anpassade för den uppgiften än antioxidanter från C-vitamin. (R)

Aktiverar leverns och cellernas rening

Alla celler producerar avfallsprodukter under sina dagliga aktiviteter. Avfallet kan förgifta cellerna om det inte tas om hand och neutraliseras innan det förs ut
ur kroppen.

Om gifterna inte kontrolleras, kan de skada cellerna och det leder slutligen till sjukdom. Kroppen har speciella avgiftande enzymer som är specifikt inriktade på att förändra avfallsprodukternas kemiska strukturer så att de inte längre skadar cellerna.

Forskning sedan 25 år visar att sulforafan är det ämne som är mest effektivt när det gäller att aktivera och förbättra dessa enzymer.

Sulforafan har en unik förmåga att främja cellernas antioxidantförmåga och försvarssystem mot skadliga ämnen och patogener. (R)

Forskning visar att sulforafan kan skydda mot olika sorters leversjukdomar och förbättra leverns reningsfunktion.(R),(R),(R),(R),(R) Enligt studier kan sulforafan från broccoligroddar förbättra leverns funktion hos män med fettlever. (R)

Motverkar och bekämpar cancer

Flera forskningsstudier visar att Sulforafan dödar olika typer av cancerceller, men verkar inte påverka friska celler negativt (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R)

Minskar smärta

Broccoligroddar kan beroende på dosering minska smärta, inflammation och nervsmärta i skadade nervceller. (R),(R)

Sänker kolesterolet

Sulforafan kan motverka utvecklingen av arterioskleros och sänka nivåerna av LDL kolesterol (R),(R), och kan öka nivåerna av det goda HDL kolesterolet. (R)

Förebygger och bekämpar hjärt-kärlsjukdomar

Flera studier visar att broccoligroddar och sulforafan kan sänka blodtrycket, minska risken för hjärt-kärlsjukdom, arterioskleros och motverka skador efter hjärtinfarkt, visar forskning på djur. (R)(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R)

Främjar immunsystemet

Sulforafan kan främja makrofagernas utrensning av bakterier och ökade aktiviteten hos naturliga mördarceller NK celler, visar studier av råttor. (R) Sulforafan stärker också T-hjälparceller och motverkar eller skjuter upp försämring av cellernas immunfunktion som sker vid åldrande. (R)

Motverkar inflammation

Sulforafan inaktiverar ämnen som främjar inflammation (R) och aktiverar Nrf2 som sänker inflammation i kroppen och minskar proinflammatoriska processer, visar studier gjorda på möss. (R),(R)

Motverkar autoimmuna sjukdomar

Sulforafan minskar autoimmun inflammation (R) och skyddar mot autoimmuna sjukdomar som förmedlas av T-celler. (R) Sulforafan kan förhindra utvecklingen och svårighetsgraden av MS-liknande sjukdomar hos möss. (R),(R)

Skyddar mot inflammatoriska tarmsjukdomar och magsår

Sulforafan skyddar tarmen mot skador t.ex. magsår orsakade av NSAID (Icke-steroida antiinflammatoriska medel), visar forskning på råttor. (R),(R),(R) Suforafan 
kan minska inflammation vid kolit (inflammatorisk tarmsjukdom), visar studier på möss. (R)

Vid brist på Nrf2 förvärras symptom av kolit. Det indikerar på att sulforafan kan användas för att motverka kolit, då det aktiverar Nrf2. (R)

Motverkar virus

Sulforafan i broccoligroddar främjar människans försvar mot virus. (R) Influensavirus kan minskas genom intag av broccoligroddar. (R) Forskning visar att sulforafan har en betydande antiviral aktivitet mot Epstein-Barr virus, Hepatit C, HIV och influensa. (R)

Sulforafan kan blockera HIV infektioner hos makrofager. Makrofager har en kritisk roll vid HIV infektioner. De fungerar som behållare för viruset och gör att det kan överleva länge i kroppen och lättare spridas i kroppen. (R)

Bekämpar bakterier och svampinfektioner

Studier visar att sulforafan kan eliminera magsårsbakterien Helicobacter pylori utan att påverka tarmfloran. (R) Forskning visar även att sulforafan kan minska en mängd arter av bakterier och svampar. (R)

Makrofager som har förbehandlats med sulforafan kan reducera bakterien Mycobacterium abscessussom som ofta finns hos patienter som har cystisk fibros och hos personer som har ett lågt immunförsvar. (R)

Sulforafan kan öka antalet antimikrobiella peptider t.ex. human β-defensin-2 (HBD-2), som spelar en viktig roll i det ospecifika immunförsvaret som skyddar tarmslemhinnan från bakterieinvasioner. (R)

Minskar symtom vid diabetes

Sulforafan från broccoligroddar minskar flera symptom som kopplas till diabetes. Vid typ-2 diabetes kan blodets antioxidanta förmåga ökas, liksom HDL kolesterolet.

Det kan minska insulin, insulinresistens, oxidativ stress och C-reaktivt protein – ett protein som är en viktig markör för systemisk inflammation. (R),(R),(R),(R),(R),(R)

Skyddar hjärnan och bevarar kognitiva funktioner

Sulforafan ökar den neurotrofiska faktorn BDNF (BrainDerived Neurotrophic Factor) som bidrar till att skydda och bilda nervceller. (RBDNF påverkar de områden i hjärnan som har med inlärning, minne, analysförmåga och långtidsminne att göra. (R)

Sulforafan kan förbättra kognitiva funktioner, minne, Vid nervinflammation och neurodegenerativa sjukdomar kan sulforafan minska hjärninflammation. Det visar forskning gjord på djur. (R),(R),(R),(R),(R),(R),(R),(R) Även vid andra typer av inflammatoriska tillstånd skyddar sulforafan hjärnan, främjar inlärning och koordination. (R)

förebygga problem med nerver i hippocampus, minska svullnad i hjärnan och förebygga vissa hjärnskador. (R),(R),(R),(R),(R),(R)

Sulforafan kan också skydda nerverna mot gifter från prioner (små proteinpartiklar som kan orsaka allvarliga  sjukdomar). (R)

Sulforafan aktiverar NRF2. Otillräcklig aktivering av Nrf2 hos människan kopplas till neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers sjukdom och ALS. (R)

Sulforafan som aktiverar Nrf2 kan vara en möjlig hjälp vid behandling av dessa sjukdomar.

Läs också: 

Fria radikaler och oxidativ stress