Rådgivning Fraktfritt över 600 kr inom Sverige
Snabb leverans Valbara fraktsätt

Rådgivning - Fraktfritt från 600 kr inom Sverige - Snabb leverans

Under september och oktober kan leveranserna av dina ordrar dröja något längre än vanligt på grund av företagsflytt. Vi ber om ursäkt för besväret. Tack för din förståelse!

Integritetspolicy

Policy gällande IT och lagring av personuppgifter hos RevivaBio AB

Skyddet för hantering av personuppgifter gäller alla företag, organisationer och föreningar som hanterar personuppgifter enligt det nya EU‐direktivet kallat GDPR som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgift

Information som enskilt eller tillsammans kan identifiera en specifik person är en personuppgift och GDPR handlar om hur man får lov att lagra och hantera personuppgifter. Enligt GDPR har varje individ äganderätt till sina egna personuppgifter och rätt att få information om och avgöra om/hur/varför/hur länge dess uppgifter lagras i ett datasystem hos ett företag, organisation eller förening. Varje individ har rätt att bli borttagen ur ett sådant system, om det inte strider mot andra lagar som t.ex. bokföringslagen.

De personuppgifter som finns i RevivaBio AB:s register är personnummer, namn, adress, postnummer, ort, telefon och e‐postadress till personer som genomfört inköp i RevivaBios nätbutik eller på annat sätt beställt produkter av RevivaBio AB.

Personuppgiftsansvarig = RevivaBio AB

RevivaBio AB är Personuppgiftsansvarig eftersom vi som företag hanterar försäljning till privatpersoner. Dessa uppgifter behövs för att genomföra köp, leveranser och bokföring i vårt företag.

Hantering och lagring av personuppgifter

Hos RevivaBio sparar vi uppgifter i vårt affärssystem för att: Hålla aktuella kontaktuppgifter till kunder och leverantörer för kommunikation, bokföring och leveranser. Vi sparar kundregister och genomförda inköp för att svara upp mot myndigheters krav på spårbarhet, bokföring samt kunders krav på garantiåtaganden.

När ett köp görs i en av vår nätbutik är detta kopplat till ett medgivande att lagra information om kundens kontaktuppgifter och beställning. Information om detta finns under rubriken “Köpvillkor” i nätbutiken. RevivaBio begär in avtal och policys från de parter som är leverantörer till oss och som hanterar personuppgifter t ex fraktbolag.

Vi ser dig som kund i samband med ditt köp, under den tid som du avbetalar något av dina köp, abonnerar på eller använder någon av våra produkter/tjänster, använder dig av några av våra tjänster på vår sajt eller använder dig av någon av våra applikationer. 

Vi ser dig även som kund under den tid som eventuell garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss. Därför kan vi komma att lagra dina uppgifter under garantitiden, ifall att du som kund har synpunkter på produkten(erna) du har handlat hos RevivaBio. 

RevivaBio värnar om en hög säkerhet för personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter i från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

När kan vi komma att dela dina uppgifter 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas eller kontrolleras med olika samarbetspartner för analys, säkerställa adressuppgifter eller för marknadskommunikation.

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga olika avtal och/eller beställningar.

De som hjälper oss i dessa fall kan vara transportörer-och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring.

I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgifts–biträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Kommunikation

I RevivaBios nätbutik används cookies för att underlätta för kunder som besöker nätbutiken.

Läs mer under avsnitt “Cookies”.

Om en kund eller intressent deltar i dialoger med RevivaBio via e‐post eller sociala medier, eller mottar offerter eller andra erbjudanden, sparas dessa som service.

Vi sparar inte uppgifter om kunders intressen, men vi sparar kundregister enligt bokföringslagen i minst tio år.

I de nyhetsbrev som vi skickar till kunder och intressenter finns alltid en möjlighet att avregistrera sig från fortsatta utskick.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator.

Det finns två breda typer av cookies – bestående cookies och sessionscookies. Bestående cookies ligger kvar i din enhet tills de raderas manuellt eller automatiskt. Sessionscookies ligger kvar i din enhet tills du stänger webbläsaren och de därmed raderas automatiskt.

Sessionscookies används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar.

Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Inställningar för cookies 

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.

Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Läs mer om cookies och regler på Pts – Post- och telestyrelsens hemsida.

Medarbetare

Uppgifter om medarbetare sparas endast som avtal, rapporter till myndigheter, i syftet att reglera respektive tjänst, för utveckling och utbildning, samt för registrering av arbetad tid, ledighet, semester och skatter i vårt system för administration.

Varje anställd tecknar ett avtal om medgivande för sparande av denna information.

På uppmaning får varje intressent, kund, leverantör och anställd ta del av de uppgifter som finns lagrade i våra datorer, samt rätta dem om det finns fel eller begära att de tas bort så snart möjligt är i relation till annan lagstiftning.

Om du anser att RevivaBio AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Denna policy är ett levande dokument som uppdateras vid behov. Nya versioner kommer att publiceras på RevivaBios hemsida/nätbutik.

RevivaBio AB, Palmbladsgatan 7, 754 50 UPPSALA, Sverige. Telefon: 018-24 74 40, Org. nr: 556624-6012.